Home     Tourism    
Switch to: Română

Newsletter subscription
(Your e-mail address)
 
No events are scheduled for today
Calendar ->

Visitors
You are visitor number : 5445739
You are here: Home 4 City Hall of Iasi

Page not yet published in this language
Document typeDocument nameDocument sizeDuration at 56K / 128KDownload
Ajutor social 261  KB  <1 min / <1 min
Certificat de producator 25  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip duplicat 35  KB  <1 min / <1 min
Contract de comodat pentru stabilire SEDIU PFA in IMOBIL 34  KB  <1 min / <1 min
ANEXA C - DECLARATIE pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare 35  KB  <1 min / <1 min
ANEXA D - DECLARATIE pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei 33  KB  <1 min / <1 min
OPIS de documente depuse pentru inregistrare / autorizare, functionare 38  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 41  KB  <1 min / <1 min
NOTĂ EXPLICATIVĂ 41  KB  <1 min / <1 min
NOTĂ EXPLICATIVĂ 36  KB  <1 min / <1 min
Acordare / Modificare / Prelungire / Retragere autorizatie de transport in domeniul serviciilor de transport public local 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere inregistrare utilizator al sistemului electronic de plata a impozitelor si taxelor locale 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip conform L544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 100  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru organizare si desfasurare jocuri artificii 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere de reprezentare la ORC pentru autorizare ca persoana fizica, intreprindere individuala sau intreprindere familiala 129  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru aviz piete / bazar 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract FLORI 44  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz PUNCT DE LUCRU 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract FRIGIDER 42  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract MODUL / RULOTA 46  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz evenimente speciale 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz PARC DISTRACTII 46  KB  <1 min / <1 min
Declaratie pentru UNITATILE de ALIMENTATIE PUBLICA 103  KB  <1 min / <1 min
Declaratie inregistrare fiscala PFA, IF, II 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz STABILIRE SEDIU FIRMA IN BLOC de locuinte 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip inregistrare in registrul comertului / inregistrare fiscala / autorizare a functionarii / radiere 85  KB  <1 min / <1 min
Declaratie SUSPENDARE ACTIVITATE punct de lucru 121  KB  <1 min / <1 min
Formular NOTIFICARE VANZARI DE LICHIDARE 106  KB  <1 min / <1 min
Formular NOTIFICARE VANZARI DE SOLDARE 103  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip amplasare MIJLOACE PUBLICITARE cu caracter temporar 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip amplasare BANNER 37  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip INCHIRIERE LOCUINTA ANL pentru tineri pana in 35 ani 38  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA CONVENABILA 36  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA in baza OUG nr. 74/2007 37  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AUTORIZATIE de TRANSPORT pentru alte activitati decat taximetrie 60  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru aviz CONSTRUIRE in zona de VERSANT 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CERTIFICAT NOMENCLATURA URBANA, ATESTARE ADRESĂ SAU ISTORIC URBAN 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru avizarea planului de INCADRARE IN TARLA 40  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru semnarea PROCESULUI VERBAL DE VECINATATE cu PRIMARIA IASI 46  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CAMPANIE PROMOTIONALA MOBILA 41  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CAMPANII PROMOTIONALE / TARGURI / FESTIVALURI 41  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru SOMAJ sau BURSA 102  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberare DOCUMENTE DIN ARHIVA PMI 99  KB  <1 min / <1 min
Declaratie privind ORGANIZAREA ADUNARILOR PUBLICE 104  KB  <1 min / <1 min
Comunicare INCHEIERE EXECUTIE LUCRARI CONSTRUIRE 44  KB  <1 min / <1 min
Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire 64  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip confirmare demolare garaj 28  KB  <1 min / <1 min
Model PROCES VERBAL RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru emiterea AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 190  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru contract comodat EXTINDERE BALCON 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru contract comodat MANSARDARE 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru INCEPERE LUCRARI autorizatie construire 34  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberarea adeverintei de preemtiune VANZARE TEREN 43  KB  <1 min / <1 min
Formular declaratie pe proprie raspundere pentru VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 44  KB  <1 min / <1 min
Formular declaratie pe proprie raspundere pentru VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 45  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru comunicare ACCEPTARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru comunicare ACCEPTARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANA FIZICA 52  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANA JURIDICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AFISARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 57  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AFISARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 56  KB  <1 min / <1 min
Cerere verificare disponibilitate firma / rezervare denumire firma - Anexa 2 41  KB  <1 min / <1 min
Declaratie pe proprie raspundere privind desfasurarea activitatii unei firme inregistrate la ORC 120  KB  <1 min / <1 min
Procura speciala pentru gestionarea activitatii PFA, INTREPRINDERILOR FAMILIALE / INDIVIDUALE 31  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberare DOCUMENTE DIN ARHIVA PMI 109  KB  <1 min / <1 min
Acord constituire intreprindere familiala 51  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 152  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare autorizatie taxi 80  KB  <1 min / <1 min
Cerere viza autorizatie taxi 146  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare-vizare autorizatie dispecerat taxi 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere avizare tarife taxi 37  KB  <1 min / <1 min
Fisa fundamentare tarif taxi 86  KB  <1 min / <1 min
Lista tarife taxi 186  KB  <1 min / <1 min
Cerere inlocuire auto taxi 75  KB  <1 min / <1 min
Inlocuire manager transport taxi 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare duplicate taxi 36  KB  <1 min / <1 min
Modificari-avizari documente taxi 37  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENTIALE / NEREZIDENTIALE/ CU DESTINATIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE 167  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate - persoane JURIDICE 170  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - persoane JURIDICE 175  KB  <1 min / <1 min
CERERE COMPENSARE - persoane JURIDICE 36  KB  <1 min / <1 min
CERERE RESTITUIRE - persoane JURIDICE 35  KB  <1 min / <1 min
CERERE TIP autorizatie de functionare 65  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ:pentru stabilirea taxei/ impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone aflate în proprietatea persoanelor FIZICE 112  KB  <1 min / <1 min
DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor FIZICE 104  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate - persoane FIZICE 229  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - persoane FIZICE 234  KB  <1 min / <1 min
CERERE RESTITUIRE - persoane fizice 115  KB  <1 min / <1 min
CERERE COMPENSARE - persoane fizice 115  KB  <1 min / <1 min
DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor / taxelor datorate de persoanele JURIDICE 48  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALA privind stabilirea taxei pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare promotionale 34  KB  <1 min / <1 min
ANEXA Ia declaratia fiscala / decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice 115  KB  <1 min / <1 min
ANEXA1 la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren -persoane fizice 139  KB  <1 min / <1 min
ANEXĂ CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTILOR DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 39  KB  <1 min / <1 min
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor / taxelor datorate de persoanele FIZICE 58  KB  <1 min / <1 min
Aviz banner / placute / steaguri 369  KB  <1 min / <1 min
Aviz MESH 132  KB  <1 min / <1 min
Formular oferte vanzare 43  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea adeverintei de preemptiune 45  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului 66  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului - persoane juridice 72  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE de acceptare a ofertei de vanzare 60  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE de acceptare a ofertei de vanzare - persoane juridice 54  KB  <1 min / <1 min
Oferta vanzare teren - persoane fizice 54  KB  <1 min / <1 min
Oferta vanzare teren - persoane juridice 56  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE NEREZIDENȚIALE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE - ITL 001 188  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 135  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor 66  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane JURIDICE 115  KB  <1 min / <1 min
ANEXA Ia Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 118  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor JURIDICE 60  KB  <1 min / <1 min
ANEXA la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor JURIDICE 117  KB  <1 min / <1 min
IMPOZIT PE SPECTACOLE - decont lunar 158  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 175  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite/taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - persoane JURIDICE 40  KB  <1 min / <1 min
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele/taxele locale/alte venituri ale bugetului local - persoane JURIDICE 48  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane FIZICE 116  KB  <1 min / <1 min
Anexa la declaratia pe CLADIRI - persoane FIZICE 61  KB  <1 min / <1 min
Anexa de declaratia pe TEREN - persoane FIZICE 61  KB  <1 min / <1 min
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele/taxele locale/alte venituri ale bugetului local - persoane FIZICE 52  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite/taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - persoane FIZICE 41  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe TEREN in cazul persoanelor FIZICE 69  KB  <1 min / <1 min
CERERE PETRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI 34  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 116  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei/impozitului pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor FIZICE 180  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone aflate în proprietatea persoanelor JURIDICE 126  KB  <1 min / <1 min
Cerere de participare la targurile organizate de Municipiul Iasi 48  KB  <1 min / <1 min
ADEVERINTA TEREN pentru altele decat: asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială sau pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii. 37  KB  <1 min / <1 min
ADEVERINTA TEREN pentru asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, sau pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii. 114  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM 104  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract TERASA 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru premiul acordat la implinirea a 50 de ani de la casatorie 31  KB  <1 min / <1 min
Conditii minimale si acte necesare in vederea obtinerii unei LOCUINTE - publicat 18 mai 2016 104  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip si declaratie pentru atribuire TEREN pentru construire locuinta in baza Legii nr. 15/2003 - publicat 18 mai 2016 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA SOCIALA - publicat 18 mai 2016 59  KB  <1 min / <1 min
CERERE privind liberul acces la informatiile de interes public 102  KB  <1 min / <1 min
Reclamatie administrativa privind liberul acces la informatiile de interes public - raspuns negativ 102  KB  <1 min / <1 min
Reclamatie administrativa privind liberul acces la informatiile de interes public - nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal 103  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii 35  KB  <1 min / <1 min
Page not yet published in this language
City map
Turism in orasul Iasi
Latest news
Telefonul cetateanului : 984
TelVerde : 0800 801 008
 
 
Home     Tourism    
copyright 2006 - 2009 Primaria Municipiului Iasi