Home     Declaratii de avere     Relatia cu societatea civila     Acte de interes public     Turism     Sport
Switch to: English

Abonare newsletter
(Adresa e-mail)
 
Nu există evenimente programate pentru astăzi
Calendar ->

Vizitatori
Sunteti vizitatorul cu numarul : 5438833
Sunteţi aici: Home 4 Primaria Iasi4 Formulare TipizateTip documentNume documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
Ajutor social 261  KB  <1 min / <1 min
Certificat de producator 25  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip duplicat 35  KB  <1 min / <1 min
Contract de comodat pentru stabilire SEDIU PFA in IMOBIL 34  KB  <1 min / <1 min
ANEXA C - DECLARATIE pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare 35  KB  <1 min / <1 min
ANEXA D - DECLARATIE pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei 33  KB  <1 min / <1 min
OPIS de documente depuse pentru inregistrare / autorizare, functionare 38  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 41  KB  <1 min / <1 min
NOTĂ EXPLICATIVĂ 41  KB  <1 min / <1 min
NOTĂ EXPLICATIVĂ 36  KB  <1 min / <1 min
Acordare / Modificare / Prelungire / Retragere autorizatie de transport in domeniul serviciilor de transport public local 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere inregistrare utilizator al sistemului electronic de plata a impozitelor si taxelor locale 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip conform L544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 100  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru organizare si desfasurare jocuri artificii 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere de reprezentare la ORC pentru autorizare ca persoana fizica, intreprindere individuala sau intreprindere familiala 129  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru aviz piete / bazar 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract FLORI 44  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz PUNCT DE LUCRU 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract FRIGIDER 42  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract MODUL / RULOTA 46  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz evenimente speciale 43  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz PARC DISTRACTII 46  KB  <1 min / <1 min
Declaratie pentru UNITATILE de ALIMENTATIE PUBLICA 103  KB  <1 min / <1 min
Declaratie inregistrare fiscala PFA, IF, II 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip aviz STABILIRE SEDIU FIRMA IN BLOC de locuinte 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip inregistrare in registrul comertului / inregistrare fiscala / autorizare a functionarii / radiere 85  KB  <1 min / <1 min
Declaratie SUSPENDARE ACTIVITATE punct de lucru 121  KB  <1 min / <1 min
Formular NOTIFICARE VANZARI DE LICHIDARE 106  KB  <1 min / <1 min
Formular NOTIFICARE VANZARI DE SOLDARE 103  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip amplasare MIJLOACE PUBLICITARE cu caracter temporar 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip amplasare BANNER 37  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip INCHIRIERE LOCUINTA ANL pentru tineri pana in 35 ani 38  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA CONVENABILA 36  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA in baza OUG nr. 74/2007 37  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AUTORIZATIE de TRANSPORT pentru alte activitati decat taximetrie 60  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru aviz CONSTRUIRE in zona de VERSANT 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CERTIFICAT NOMENCLATURA URBANA, ATESTARE ADRESĂ SAU ISTORIC URBAN 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru avizarea planului de INCADRARE IN TARLA 40  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru semnarea PROCESULUI VERBAL DE VECINATATE cu PRIMARIA IASI 46  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CAMPANIE PROMOTIONALA MOBILA 41  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru CAMPANII PROMOTIONALE / TARGURI / FESTIVALURI 41  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru SOMAJ sau BURSA 102  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberare DOCUMENTE DIN ARHIVA PMI 99  KB  <1 min / <1 min
Declaratie privind ORGANIZAREA ADUNARILOR PUBLICE 104  KB  <1 min / <1 min
Comunicare INCHEIERE EXECUTIE LUCRARI CONSTRUIRE 44  KB  <1 min / <1 min
Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire 64  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip confirmare demolare garaj 28  KB  <1 min / <1 min
Model PROCES VERBAL RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru emiterea AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 190  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru contract comodat EXTINDERE BALCON 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru contract comodat MANSARDARE 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru INCEPERE LUCRARI autorizatie construire 34  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberarea adeverintei de preemtiune VANZARE TEREN 43  KB  <1 min / <1 min
Formular declaratie pe proprie raspundere pentru VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 44  KB  <1 min / <1 min
Formular declaratie pe proprie raspundere pentru VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 45  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru comunicare ACCEPTARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru comunicare ACCEPTARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANA FIZICA 52  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANA JURIDICA 54  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AFISARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA FIZICA 57  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru AFISARE OFERTA VANZARE TEREN - PERSOANA JURIDICA 56  KB  <1 min / <1 min
Cerere verificare disponibilitate firma / rezervare denumire firma - Anexa 2 41  KB  <1 min / <1 min
Declaratie pe proprie raspundere privind desfasurarea activitatii unei firme inregistrate la ORC 120  KB  <1 min / <1 min
Procura speciala pentru gestionarea activitatii PFA, INTREPRINDERILOR FAMILIALE / INDIVIDUALE 31  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru eliberare DOCUMENTE DIN ARHIVA PMI 109  KB  <1 min / <1 min
Acord constituire intreprindere familiala 51  KB  <1 min / <1 min
Cerere pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 152  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare autorizatie taxi 80  KB  <1 min / <1 min
Cerere viza autorizatie taxi 146  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare-vizare autorizatie dispecerat taxi 33  KB  <1 min / <1 min
Cerere avizare tarife taxi 37  KB  <1 min / <1 min
Fisa fundamentare tarif taxi 86  KB  <1 min / <1 min
Lista tarife taxi 186  KB  <1 min / <1 min
Cerere inlocuire auto taxi 75  KB  <1 min / <1 min
Inlocuire manager transport taxi 27  KB  <1 min / <1 min
Cerere eliberare duplicate taxi 36  KB  <1 min / <1 min
Modificari-avizari documente taxi 37  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENTIALE / NEREZIDENTIALE/ CU DESTINATIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE 167  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate - persoane JURIDICE 170  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - persoane JURIDICE 175  KB  <1 min / <1 min
CERERE COMPENSARE - persoane JURIDICE 36  KB  <1 min / <1 min
CERERE RESTITUIRE - persoane JURIDICE 35  KB  <1 min / <1 min
CERERE TIP autorizatie de functionare 65  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ:pentru stabilirea taxei/ impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone aflate în proprietatea persoanelor FIZICE 112  KB  <1 min / <1 min
DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor FIZICE 104  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate - persoane FIZICE 229  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - persoane FIZICE 234  KB  <1 min / <1 min
CERERE RESTITUIRE - persoane fizice 115  KB  <1 min / <1 min
CERERE COMPENSARE - persoane fizice 115  KB  <1 min / <1 min
DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor / taxelor datorate de persoanele JURIDICE 48  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALA privind stabilirea taxei pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare promotionale 34  KB  <1 min / <1 min
ANEXA Ia declaratia fiscala / decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice 115  KB  <1 min / <1 min
ANEXA1 la declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren -persoane fizice 139  KB  <1 min / <1 min
ANEXĂ CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTILOR DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 39  KB  <1 min / <1 min
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor / taxelor datorate de persoanele FIZICE 58  KB  <1 min / <1 min
Aviz banner / placute / steaguri 369  KB  <1 min / <1 min
Aviz MESH 132  KB  <1 min / <1 min
Formular oferte vanzare 43  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea adeverintei de preemptiune 45  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului 66  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului - persoane juridice 72  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE de acceptare a ofertei de vanzare 60  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE de acceptare a ofertei de vanzare - persoane juridice 54  KB  <1 min / <1 min
Oferta vanzare teren - persoane fizice 54  KB  <1 min / <1 min
Oferta vanzare teren - persoane juridice 56  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE NEREZIDENȚIALE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE - ITL 001 188  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 135  KB  <1 min / <1 min
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor 66  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane JURIDICE 115  KB  <1 min / <1 min
ANEXA Ia Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 118  KB  <1 min / <1 min
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor JURIDICE 60  KB  <1 min / <1 min
ANEXA la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor JURIDICE 117  KB  <1 min / <1 min
IMPOZIT PE SPECTACOLE - decont lunar 158  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 175  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite/taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - persoane JURIDICE 40  KB  <1 min / <1 min
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele/taxele locale/alte venituri ale bugetului local - persoane JURIDICE 48  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane FIZICE 116  KB  <1 min / <1 min
Anexa la declaratia pe CLADIRI - persoane FIZICE 61  KB  <1 min / <1 min
Anexa de declaratia pe TEREN - persoane FIZICE 61  KB  <1 min / <1 min
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele/taxele locale/alte venituri ale bugetului local - persoane FIZICE 52  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite/taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - persoane FIZICE 41  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe TEREN in cazul persoanelor FIZICE 69  KB  <1 min / <1 min
CERERE PETRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI 34  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor JURIDICE 116  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei/impozitului pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor FIZICE 180  KB  <1 min / <1 min
DECLARATIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone aflate în proprietatea persoanelor JURIDICE 126  KB  <1 min / <1 min
Cerere de participare la targurile organizate de Municipiul Iasi 48  KB  <1 min / <1 min
ADEVERINTA TEREN pentru altele decat: asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială sau pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii. 37  KB  <1 min / <1 min
ADEVERINTA TEREN pentru asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, sau pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii. 114  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM 104  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip contract TERASA 39  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip pentru premiul acordat la implinirea a 50 de ani de la casatorie 31  KB  <1 min / <1 min
Conditii minimale si acte necesare in vederea obtinerii unei LOCUINTE - publicat 18 mai 2016 104  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip si declaratie pentru atribuire TEREN pentru construire locuinta in baza Legii nr. 15/2003 - publicat 18 mai 2016 30  KB  <1 min / <1 min
Cerere tip LOCUINTA SOCIALA - publicat 18 mai 2016 59  KB  <1 min / <1 min
CERERE privind liberul acces la informatiile de interes public 102  KB  <1 min / <1 min
Reclamatie administrativa privind liberul acces la informatiile de interes public - raspuns negativ 102  KB  <1 min / <1 min
Reclamatie administrativa privind liberul acces la informatiile de interes public - nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal 103  KB  <1 min / <1 min
CERERE pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii 35  KB  <1 min / <1 min


Plata taxelor on-line
Institutii subordonate
Tur virtual Iasi
Harta oras
Turism in orasul Iasi
Citeste si
Conducere
Misiune, viziune, obiective
Acte necesare
Acte de interes public
Harta de zgomot
Modele formulare tipizate
Concursuri
Licitatii
Relatia cu societatea civila
Achizitii Directe
Verificare stadiu cerere
Stiri recente
Telefonul cetateanului : 984
TelVerde : 0800 801 008
 
 
Home     Declaratii de avere     Relatia cu societatea civila     Acte de interes public     Turism     Sport
copyright 2006 - 2009 Primaria Municipiului Iasi