B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Știri și noutățiVezi toate știrile

Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca

BIROUL PROTECŢIE CIVILĂ

Protecţia civilă este o componentă a apărării naţionale şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu, în caz de război sau dezastre;
- asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin consiliului local potrivit legii cu privire la protecţia civila;
- planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor, planurile de protecţie);
- asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
- conduce lunar pregătirea subunităţilor de serviciu şi le verifică prin exerciţii de alarmare;
- organizează şi conduce, potrivit ordinelor şefului protecţiei civile, acţiunile formaţiunilor de protecţie civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
- elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă anuale şi lunare (pregătirea comisiilor, formaţiunilor şi salariaţilor);
- asigură colaborarea cu formaţiunile de paza, pompieri şi de cruce roşie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative;
- întocmeşte situaţia cu mijloace, aparatură, utilaje şi instalaţii ce pot fi folosite în caz de dezastre sau situaţii speciale;
- pregateşte şi prezinta şefului protecţiei civile informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a pregătirii şi alte probleme specifice;
- participă obligatoriu, la toate convocările, bilanţurile, analizele şi alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;
- ia măsuri, anual, prin compartimentele de investiţii şi aprovizionare, pentru contractarea materialelor de înzestrare ce se asigură centralizat;
- prezintă propuneri pentru introducerea în planul financiar sau în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiunilor şi realizarea măsurilor de protecţie civilă;
- întocmeşte documentaţiile tehnice de amenajare a spaţiilor de adapostire;
- execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile;
- experimentează metode şi procedee noi de intervenţie;
- organizează, coordonează şi conduce activităţile de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare;
- ia măsuri şi creează condiţii de realizare a obiectivelor stabilite, îndrumând agenţii economici locali pentru întocmirea programelor proprii de activitate în situaţii deosebite, prevăzute de lege, la mobilizare şi la război;
- stabileşte sursele de aprovizionare şi urmăreşte modul de soluţionare a cererilor de asigurare cu bunuri materiale şi servicii solicitate de unităţile militare la mobilizare prin planul de garnizoană;
- întocmeşte programele de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat în situaţii deosebite prevăzute de lege;
- întocmeşte şi ţine evidenţa mijloacelor de intervenţie care vor fi folosite în situaţii deosebite, prevăzute de lege, sau la război, stabilind sarcinile şi modul de utilizare a acestora.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași