B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Cele mai importante proiecte ale Primăriei Municipiului Iași în 2017

 1. FUNCȚIONAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ORAȘULUI

I.1. Investiții în infrastructură

Susținerea programului de lucrări de reparație, întreținere și modernizare a străzilor și trotuarelor din municipiu - 56,7 milioane lei.

Principalele lucrări:

 • Începerea lucrărilor de modernizare la Splai Drept Bahlui, între Podul de Piatră și Podul Sf. Ioan - 12 milioane lei în acest an dintr-un total necesar de 27 milioane lei.
 • Lucrări de modernizare în derulare la străzile Cazărmilor, Plopii fără Soţ, Dealu Bucium, Iancu Bacalu, Petru Movilă, Sf. Andrei, Tănăsescu şi Atelierului, precum şi fundacurile Socola, Bucium şi Păun - 13 milioane lei.
 • Începerea unor lucrări noi de modernizare la artere precum strada Smârdan), şoseaua Bârnova, strada Petre Vancea, bulevardul Primăverii, strada Moşu şi strada Ogorului - 4,75 milioane lei.
 • Începerea lucrărilor de modernizare a străzilor Dimitrie Cantemir şi Gh. Asachi - 2,36 milioane lei.
 • Realizarea proiectelor tehnice și scoaterea la licitație a lucrărilor de modernizare a 16 artere din oraș. Totalul investițiilor este estimat la suma de 60,6 milioane lei. Lungimea totală a străzilor reabilitate este de 14.383 metri, suprafața totală de carosabil de 104.299 metri pătrați, iar suprafața de trotuare 27.584 metri pătrați. Pachetul străzilor include: strada Viticultorilor, aleea Tudor Neculai, strada Gloriei, strada Timpului, strada Podoleanu, strada Strugurilor, aleea Strugurilor, fundacul Strugurilor, strada Poienilor, șoseaua Iași – Voinești, strada Semănătorului, strada Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu, strada Dimitrie Ralet și strada Theodor Pallady. De asemenea, bulevardul Tudor Vladimirescu, mai exact porțiunea cuprinsă între Facultatea de Chimie și Podul Tudor Vladimirescu, va fi supralărgit.
 • Modernizarea (amenajarea cu pavele) a circa 60.000 metri pătrați de trotuare și alei pietonale - 6,7 milioane lei. În perioada imediat următoare vom începe lucrări de modernizare cu pavaj a următoarelor artere: strada Teodor Râșcanu, stradela Silvestru, stradela Săulescu, strada Pavlov, strada Varianta Uzinei, strada Lozonschi (Cloșca), strada Gh. Ghibănescu, strada Parcului, strada Grădinari și Splai Bahlui Mal Stâng (cele 6 blocuri turn). La aceste lucrări, care presupun montarea a 5.346 metri liniari de bordură mare, 5.826 metri liniari de bordură mică și 7.831 metri pătrați de pavaje, se adaugă ridicarea la cotă a 100 de capace de canal. Valoarea totală a lucrărilor este de 1,068 milioane lei.

Alte investiții în infrastructură:

 • Construirea primului din cele trei poduri peste Bahlui în zona Cicoarei - 9 milioane lei.
 • Reabilitarea pasarelei metalice de la Gara Iași - 3,98 milioane lei.
 • Amenajarea de parcări - 1,92 milioane lei.
 • Achiziționarea de parcometre: 800 mii lei.
 • Proiectarea unor pasaje supraterane în zona Podu Roș - 800 mii lei.

 

 1. 2. Salubrizare
 • Susținerea activității de salubrizare în municipiu - 17 milioane lei.
 • Salubrizarea piețelor comerciale și a spațiilor dintre blocuri.
 • Organizarea unei serii de campanii voluntare de salubrizare a spațiilor publice.

 

I.3. Parcuri și spații de joacă pentru copii

 • Lansarea unui program pe doi ani de reparare și modernizare a 93 de spații de joacă pentru copii. În acest an dorim vor începe lucrările de modernizare la 50 de spații de joacă - 6 milioane lei.
 • Întreținerea spațiilor verzi, a zonelor de agrement, a bazelor sportive și a parcurilor publice - 18 milioane lei.
 • Amenajarea a noi spații verzi și de recreere pe lângă blocuri.

 

I.4. Transport public

 • Achiziția a 75 - 80 de autobuze noi - 80 milioane lei (67 milioane lei dintr-un împrumut BERD și 13 milioane lei TVA.
 • Modernizarea stațiilor de transport în comun.
 • Subvenționarea biletelor și abonamentelor de transport pentru pensionari, elevi și studenți - 50,6 milioane lei.

 

I.5. Utilități și servici publice

 

 • Susținerea iluminatului public - 9,1 milioane lei.
 • Asigurarea continuității furnizării apei calde și a agentului termic. Subvenționarea cheltuielilor cu încălzirea - 10,2 milioane lei.
 • Racordarea a noi clădiri publice la sistemul centralizat de termoficare va costa 1 milion lei, iar cofinanţarea unor obiective de investiţii prin Programul de Termoficare - 2 milioane lei.
 • Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, cu finanţare externă nerambursabilă - 1,3 milioane de lei.

 

 1. EDUCAȚIE
 • Alocarea unei treimi din bugetul orașului pentru învățământul preuniversitar din municipiul Iași - 243 milioane lei, din care 193,7 milioane lei vor fi dirijate pentru salariile cadrelor didactice, nedidactice şi personalului auxiliar, suma provenind de la Ministerul Finanțelor Publice.
 • Plata utilităților, bunurilor și serviciilor pentru unitățile de învățământ - 28,4 milioane lei.
 • Investiții în modernizarea unităților de învățământ (printre care și Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”) - 11 milioane lei.
 • Ajutoare, burse și premii pentru elevii ieșeni - 1 milion lei.

Proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru a fi finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală și care vizează amenajarea de terenuri de sport pentru:

 • Colegiul Național - 169.940 lei
 • Colegiul Național „Costache Negruzzi” - 390.040 lei
 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” - 333.240 lei
 • Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” - 485.900 lei
 • Colegiul National „Garabet Ibrăileanu” - 400.270 lei
 • Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” - 536.600 lei
 • Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” - 400.270 lei
 • Liceul Tehnologic „Petru Poni” - 400.270 lei
 • Liceul Economic de Turism - 316.490 lei
 • Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” - 347.890 lei
 • Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” - 196.020 lei
 • Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” - 383.890 lei
 • Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” - 316.490 lei
 • Şcoala Generală „Alecu Russo” - 442.590 lei
 • Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” - 337.670 lei
 • Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” - 400.270 lei
 • Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” – Corp D - 317.990 lei.

Alte proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru a fi finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală:

 • Colegiul Național „Emil Racoviță” - Proiect de modernizare, împrejmuire, dotare corpuri clădire și terenuri sport și de demolare și reconstruire sală de sport - 3.358.179 lei
 • Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” - Dotare cu videoproiector, calculatoare și softuri - 449.000 lei
 • Creșa nr. 1 „Universul Copiilor” - Modernizare și extindere a corpului unității de învățământ - 2.550.256 lei
 • Creșa nr. 10 „Piticii Năzdrăvani” de modernizare a acesteia - 1.874.864 lei

 

III. CULTURĂ

 • Alocarea bugetară pentru activitățile instituțiilor de cultură ale municipalității (Ateneul, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Editura Junimea) - 3,8 milioane lei.
 • Susținerea agendei culturale a anului 2017, Festivalul Internațional al Educației, Sărbătorile Iașului și Sărbătorile de Iarnă, FILIT și FITPT și cofinanțarea evenimentelor organizate de Opera Națională Română Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Filarmonica „Moldova” și alți operatori culturali - 6,16 milioane lei.
 • Susținerea unei agende de evenimente culturale organizate în comun cu orașele înfrățite Cernăuți și Chișinău.
 • Susținerea financiară a revistelor de cultură - 150 mii lei.
 • Susținerea activitatea unităților de cult - 2 milioane lei.
 • Susținerea Programului CENTENAR și realizarea Memorialul Marii Uniri la Iași.

 

 1. SĂNĂTATE
 • Continuarea investițiilor în unitățile medicale din subordinea municipalității: Spitalul de Recuperare și Spitalul „C. I. Parhon” - 4,75 milioane lei.
 • Susținerea în continuare a activității Spitalului „Sf. Spiridon” și a SMURD - 250 mii lei.
 • Alocarea de fonduri pentru proiecte și utilități la viitorul Spital Regional de Urgență de la Iași.
 • Continuarea programelor de îmbunătățire a sănătății populației prin sport.

Proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru a fi finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală:

 • Spitalul Clinic de Recuperare - Achiziția unei stații de preepurare ape uzate - 10.007.581 lei.
 • Spitalul Clinic de Recuperare - Achiziția unei stații și a unui server PACS - 550.000 lei.
 • Spitalul Clinic de Recuperare - Achiziția unui aparat roentgen digital - 1.200.000 lei.
 • Spitalul Clinic de Recuperare - Achiziția a unui echipament de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM / RMN) - 6.500.000 lei.
 • Spitalul Clinic de Recuperare - Achiziția a unui sistem laser CO2 - 600.000 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Reabilitare termică şi eficientizarea energetică a noii clădiri – C2 - 5.264.831 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Reabilitarea şi modernizarea Secţiei ATI și a Blocului Operator - 15.662.590 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Extinderea clădirii ambulatorului - 20.103.090 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Finanţarea dotării cu un aparat de litotritie extracorporală - 1.500.000 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Finanțarea dotării cu un aparat de radiologie mobil pentru Laboratorul de Imagistică- 700.000 lei.
 • Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” - Finanțarea dotării cu un aparat computer tomograf pentru Laboratorul de Imagistică- 1.400.000 lei.

 

 

 

 1. LOCUINȚE
 • Construcția de locuințe sociale noi în zona Grădinari (două blocuri) - 9 milioane lei.
 • Susținerea construirii a două blocuri ANL (prin credit ipotecar) pe str. Smârdan și pe str. Fântânilor.
 • Susținem construirii a două blocuri ANL în zona Grădinari pentru personalul medical.
 • Asigurarea unui fond municipal pentru achiziția de imobile - 19 milioane lei.

 

 1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Alocarea bugetară pentru întreaga activitate de asistență socială a municipiului - 71,2 milioane lei (din care jumătate din bugetul de stat).
 • Colaborarea și cofinanțarea proiectele organizațiilor neguvernamentale implicate în activități de asistență și protecție socială - 480 mii lei.

 

VII. SPORT

 • Alocarea bugetară a activităților sportive de performanță și de masă în acest an - 7 milioane lei.
 • Continuarea finanțării pentru echipa de fotbal de Iașului și creștem finanțarea echipelor de rugby, handbal, volei, tir, șah, scrimă, tenis etc.
 • Demararea proiectului unui stadion de fotbal nou, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal - 675 mii lei.
 • Proiectarea și începerea construirii unui stadion de rugby la standarde europene.
 • Înființarea și finanțarea unei școli de tenis a Iașului.

 

VIII. PROIECTE EUROPENE

Câteva proiecte care au documentația pregătită și care așteaptă deschiderea liniilor de finanțare prin Programul Operațional Regional - Axa 4.1 - Mobilitate Urbană (Titlu / Valoare):

 • Extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni (și bicicliști) în zona centrală a Municipiului Iași - Velo City- 3.725.500 euro
 • Extinderea/ îmbunătățirea accesului pietonal și cu bicicleta către Zona de agrement Ciric - 801.900 euro
 • Bike & Ride Rond CUG II - 2.600 euro
 • Bike & Ride Rond Canta - 2.600 euro
 • Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe bd. Tudor Vladimirescu - 10.138.076 euro
 • Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu - 10.919.400 euro
 • Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași (zonele Pădurii și Țuțora) - 8.594.250 euro
 • Extinderea și modernizarea depourilor din municipiul Iași - 10.635.000 euro
 • Înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public pe șine (15 tramvaie) - 24.001.000 euro
 • Strategie de implementare a liniilor dedicate transportului public pe șine (tramvai) - 476.500 euro
 • Reorganizarea circulației - Etapa I - 1.043.900 euro
 • Modernizarea stațiilor de transport public ca puncte intermodale principale - Etapa I - 1.440.100 euro
 • Modernizarea stațiilor de transport public - 2.822.000 euro
 • Sistem de managementul transportului public și e-ticketing - 1.812.100 euro
 • Extinderea sistemului de management al traficului, cu includerea componentei de prioritizare a transportului public local - 416.000 euro
 • Integrarea managementului parcărilor - 2.347.300 euro
 • Amenajare Park & Ride în zona Rond CUG II - 179.400 euro
 • Amenajare Park & Ride la Rond Canta / Rond Dacia - 97.700 euro
 • Amenajare Park & Ride în zona Pieței Virgil Săhleanu - 102.500 euro

 

Proiecte depuse pentru finanțare în 2016 și la începutul anului 2017 și care așteaptă deschiderea liniilor de finanțare europeană (Titlu / Valoare):

 • Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein, Str. Cuza Vodă, nr.2 - 21.998.323 lei
 • Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) - 22.043.188 lei
 • Consolidare şi reabilitare Muzeu de istorie naturală - Corp A - 13.421.674 lei
 • Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iaşi - 21.173.512 lei
 • Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană – etapa II (proiect finanțabil prin POIM) - 70.000.000 lei
 • ”Preservation of minorities’ cultural traditions in Northeastern Region of Romania” (Ambassadors Funds for Cultural Preservation – Prezervarea clădirilor istorice și de patrimoniu național – small grands) - 198.766 dolari
 • Iașul - o comunitate incluziva (proiect finanțabil prin POCU - Axa 4) - 26.545.346 lei
 • „Școala DA!” (proiect finanțabil prin POCU - Axa 6) - 3.684.300 lei
 • ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului (proiect finanțabil prin POCU - Axa 3) - 8.460.180 lei
 • SICOM - Servicii Integrate Pentru Comunități Marginalizate (proiect finanțabil prin POCU - Axa 4) - 27.846.315 lei
 • Măsuri integrate pentru o societate incluzivă (proiect finanțabil prin POCU - Axa 4) - 23.588.355 lei


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Evenimente în Iași