B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Avize de oportunitate - 2022


Aviz de oportunitate nr. 1428/2022

 

Aviz de oportunitate nr. 1427/2022

Obiectiv: Construire a 3 locuinţe individuale (unifamiliale) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Galata

 

Aviz de oportunitate nr. 1426/2022

Obiectiv: Schimbare funcţiune din locuinţă în centru educaţional

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Locotenent Popovici nr. 10

 

Aviz de oportunitate nr. 1425/2022

Obiectiv: Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 161/2010 – reconfigurare trama stradală şi accese

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Ştefan Hotnog, nr. 22

 

Aviz de oportunitate nr. 1424/2022

Obiectiv: Construire clădire cu funcţiuni mixte (birouri, spaţii comerciale, depozitare)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Tătăraşi nr. 68

 

Aviz de oportunitate nr. 1423/2022

Obiectiv: Construire imobile cu funcţiuni mixte: locuinţe colective, învăţământ servicii, birouri, comerţ şi dotări complementare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29

 

Aviz de oportunitate nr. 1422/2022

Obiectiv: Construire imobil cu funcţiune mixtă

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium, nr. 18A

 

Aviz de oportunitate nr. 1421/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală si imprejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Bucium nr. 2

 

Aviz de oportunitate nr. 1420/2022

Obiectiv: Construire spaţii comerciale şi birouri pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Naţională, nr. 26

 

Aviz de oportunitate nr. 1419/2022

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Aviz de oportunitate nr. 1418/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate şi împrejmuire

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Moara de Vânt

 

Aviz de oportunitate nr. 1417/2022

Obiectiv: Construire staţie I.T.P (fără reparaţii auto), împrejmuire, anexe aferente şi record utilităţi

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Ungheni

 

Aviz de oportunitate nr. 1416/2022

Obiectiv: Construire ansamblu hotelier şi rezidenţial pe teren deţinut în baza dreptului de superficie

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Păcurari, nr. 167A

 

Aviz de oportunitate nr. 1415/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective şi servicii

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Arcu nr. 8

 

Aviz de oportunitate nr. 1414/2022

Obiectiv: Construire spaţii comerciale şi locuinţe colective, împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Păcurari

 

Aviz de oportunitate nr. 1413/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter, parcare subterană şi supraterană, împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Moara de Vânt

 

Aviz de oportunitate nr. 1412/2022

Obiectiv: Construire parcare supraterană str. Mușatini

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Mușatini, nr. 57

 

Aviz de oportunitate nr. 1411/2022

Obiectiv: zonă construită protejată, pentru Restaurare, consolidare, extindere monument istoric cod LMI IS-II-m-B-03977, în vederea înfiinţării Muzeului Copiilor

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Păcurari, nr. 29

 

Aviz de oportunitate nr. 1410/2022

Obiectiv: Introducere terenuri din extravilan în intravilanul Municipiului Iaşi în vederea construirii unor locuinţe individuale pe terenuri proprietate

Localizare: extravilanul municipiului Iaşi; drumul de acces reglementat prin PUZ (strada Crăiţelor DE 907/1) se află în extravilanul comunei Bârnova

 

Nr. cadastrale: 154289, 154285, 154287, 158041, 154288, 154286

Carti funciare: 154289, 154285, 154287, 158041, 154288, 154286

 

Aviz de oportunitate nr. 1409/2022

Obiectiv: Construire service auto şi spălătorie auto

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iaşi-Ungheni

Nr. cadastral: 124225; Carte funciară: 124225

 

Aviz de oportunitate nr. 1408/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale, anexe şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Ciprian Porumbescu

Nr. cadastral: 137130, 137184, 164411, 169582; Carte funciară: 137130, 137184, 164411, 169582

 

Aviz de oportunitate nr. 1407/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Galata

Nr. cadastral: 145135; Carte funciară: 145135

 

Aviz de oportunitate nr. 1406/2022 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţă individuală

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 164745; Carte funciară: 164745

 

Aviz de oportunitate nr. 1405/2022

Obiectiv: ansamblu cu funcţiuni mixte – birouri, spaţii comerciale, depozitare şi servicii profesionale

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 33

Nr. cadastral: 170589; Carte funciară: 170589

 

Aviz de oportunitate nr. 1404/2022

Obiectiv: Construire hală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Chimiei

Nr. cadastral: 168209; Carte funciară: 168209

 

Aviz de oportunitate nr. 1403/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale pe terenuri proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Munteni, nr. 25

Nr. cadastral: 167816, 167817; Carte funciară: 167816, 167817

 

Aviz de oportunitate nr. 1402/2022

Obiectiv: Construire spaţii comerciale, birouri, funcţiuni conexe pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Păcurari

Nr. cadastral: 145342, 136374; Carte funciară: 145342, 136374

 

Aviz de oportunitate nr. 1401/2022

Obiectiv: Construire locuința individuală (unifamilială) şi anexe pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Cicoarei, nr. 5

Nr. cadastral: 162442; Carte funciară: 162447

 

Aviz de oportunitate nr. 1400/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire unitate de cazare

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, strada Ion Chelcea, nr. 11

Nr. cadastral: 135411, 19815; Carte funciară: 135411, 149425

 

Aviz de oportunitate nr. 1399/2022

Obiectiv: Construire locuinţa individuală şi refacere împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, aleea Uzinei

Nr. cadastral: 163285; Carte funciară: 163285

 

Aviz de oportunitate nr. 1398/2022

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale la parter şi parcare subterană – pe teren proprietate prin demolare construcţii existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sf. Andrei, nr. 6, 6A şi 8-10

Nr. cadastral: 166594, 147726, 143248; Carte funciară: 166594, 147726, 143248

 

Aviz de oportunitate nr. 1397/2022

Obiectiv: Construire imobil cu funcţiuni mixte pe teren privat

Localizare: Intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 43

Nr. cadastral: 152322; Carte funciară: 152322

 

Aviz de oportunitate nr. 1396/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale (unifamilială) şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Moara de Vânt

Nr. cadastral: 146913; Carte funciară: 146913

 

Aviz de oportunitate nr. 1395/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale

Localizare: Extravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Ştefan cel Mare, nr. 129bis

Nr. cadastral: 154658; Carte funciară: 154658

 

Aviz de oportunitate nr. 1394/2022

Obiectiv: Construire clădire de producţie, depozitare şi funcţiuni asociate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iaşi-Tomeşti

Nr. cadastral: 156668; Carte funciară: 156668

 

Aviz de oportunitate nr. 1393/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 161606; Carte funciară: 161606

 

Aviz de oportunitate nr. 1392/2022

Obiectiv: construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Viticultori, nr. 7

Nr. cadastral: 162795; Carte funciară: 162795

 

Aviz de oportunitate nr. 1391/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori, nr. 7

Nr. cadastral: 166740; Carte funciară: 166740

 

Aviz de oportunitate nr. 1390/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, garaj şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi

Nr. cadastral: 139833; Carte funciară: 139833

 

Aviz de oportunitate nr. 1389/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire doua locuinte individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 139260, 157845, (14009/3-14011/2-14013/3); Carte funciară: 139260, 157845, 125751

 

Aviz de oportunitate nr. 1388/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale, funcţiuni mixte şi complementare, pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Eudoxiu Hurmuzaki

Nr. cadastral: conform anexă; Carte funciară: conform anexă

 

Aviz de oportunitate nr. 1387/2022

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan – Construire locuinţe individuale pe terenuri proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 129313, 160548; Carte funciară: 129313, 160548

 

Aviz de oportunitate nr. 1386/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: anexa 1; Carte funciară: anexa 1

 

Aviz de oportunitate nr. 1385/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuinţe individuale (unifamiliale) pe teren proprietate şi împrejmuire

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Popricani - Cârlig

Nr. cadastral: anexa ; Carte funciară: anexa

 

Aviz de oportunitate nr. 1384/2022

Obiectiv: Construire imobil cu funcţiuni mixte pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Lascăr Catargi, nr. 29B

Nr. cadastral: 163746; Carte funciară: 163746

 

Aviz de oportunitate nr. 1383/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Busuioc

Nr. cadastral: 139791; Carte funciară: 139791

 

Aviz de oportunitate nr. 1382/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Semănătorului, nr. 14

Nr. cadastral: 125904; Carte funciară: 125904

 

Aviz de oportunitate nr. 1381/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale cuplate şi împrejmuire, pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

Nr. cadastral: 151511; Carte funciară: 151511

 

Aviz de oportunitate nr. 1380/2022

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan – Construire două locuinţe individuale şi funcţiuni anexe

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 137336, 156559; Carte funciară: 137336, 156559

 

Aviz de oportunitate nr. 1379/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală prin demolare parţială clădiri existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Doctor Iacob Cihac nr. 24

Nr. cadastral: 148934; Carte funciară: 148934

 

Aviz de oportunitate nr. 1378/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 170874 ; Carte funciară: 170874

 

Aviz de oportunitate nr. 1377/2022

Obiectiv: Construire centru comercial cu parcări, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare accese auto şi pietonale, amplasare mijloace publicitare, post de transformare, sistematizare verticală, branşamente la utilităţi şi organizare şantier

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Şoseaua Naţională, nr. 5

Nr. cadastral: 171107; Carte funciară: 171107

 

Aviz de oportunitate nr. 1376/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuala

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium, nr. 115

Nr. cadastral: 148935 ; Carte funciară: 148935

 

Aviz de oportunitate nr. 1375/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale (unifamilială), anexă pe teren proprietate organizare de şantier şi împrejmuire

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Moara de Vânt

Nr. cadastral: 169905; Carte funciară: 169905

 

Aviz de oportunitate nr. 1374/2022

Obiectiv: Construire clădire de locuinţe colective, birouri şi spaţii comerciale

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 77

Nr. cadastral: 131376 ; Carte funciară: 131376

 

Aviz de oportunitate nr. 1373/2022

 Obiectiv: Construire hală de producţie

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Trei Fântâni

Nr. cadastral: 135645, 135646  ; Carte funciară: 135645, 135646

 

Aviz de oportunitate nr. 1372/2022

Obiectiv: Construire sediu de firmă pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Bularga, nr. 2

Nr. cadastral: 161501; Carte funciară: 161501

 

Aviz de oportunitate nr. 1371/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, strada Constantin Erbiceanu

Nr. cadastral: 169413; Carte funciară: 169413

 

Aviz de oportunitate nr. 1370/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Fundac Dealul Bucium

Nr. cadastral: 171673; Carte funciară: 171673

 

Aviz de oportunitate nr. 1369/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, amenajare teren şi împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Titu Maiorescu, nr. 3

Nr. cadastral: 170084; Carte funciară: 170084

 

Aviz de oportunitate nr. 1368/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 154455; Carte funciară: 154455

 

Aviz de oportunitate nr. 1367/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexe şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Zorilor

Nr. cadastral: 160963; Carte funciară: 160963

 

Aviz de oportunitate nr. 1366/2022

Obiectiv: Amplasare staţie mobilă tip peco - vânzare produse petroliere

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Ungheni

Nr. cadastral: 161220; Carte funciară: 161220

 

Aviz de oportunitate nr. 1365/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 141985; Carte funciară: 141985

 

Aviz de oportunitate nr. 1364/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Octav Pancu

Nr. cadastral: 138918; Carte funciară: 138918

 

Aviz de oportunitate nr. 1363/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: zona Bucium

Nr. cadastral: 171044; Carte funciară: 171044

 

Aviz de oportunitate nr. 1362/2022

Obiectiv: Actualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 72/26.05.2015 - Construire locuinţă colectivă mică şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Mihail Sturza, nr. 55

Nr. cadastral: 133426; Carte funciară: 133426

 

Aviz de oportunitate nr. 1361/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan -  Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 169433 ; Carte funciară: 169433

 

Aviz de oportunitate nr. 1360/2022

Obiectiv: Construire locuinţa individuală şi cabinet medical pe teren proprietate

Localizare: strada Ciurchi, nr. 51

Nr. cadastral: 128076; Carte funciară: 128076

 

Aviz de oportunitate nr. 1359/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate, generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Iaşi

Localizare: Trecătoarea Viticultori, nr. 1

Nr. cadastral: 151147 ; Carte funciară: 151147

 

Aviz de oportunitate nr. 1358/2022

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada George Emil Palade

Nr. cadastral: 166291; Carte funciară: 166291

 

Aviz de oportunitate nr. 1357/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

Nr. cadastral: 136343, 136339; Carte funciară: 136343, 136339

 

Aviz de oportunitate nr. 1356/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală şi împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Simion Bărnuţiu, nr. 106

Nr. cadastral: 171409; Carte funciară: 171409

 

Aviz de oportunitate nr. 1355/2022

Obiectiv: Construire hală de depozitare, amenajare platforme şi căi de circulaţie incintă, rezervă de incendiu şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Chimiei, nr. 14

Nr. cadastral: 126781, 127194, 126820; Carte funciară: 126781, 127194, 126820

 

Aviz de oportunitate nr. 1354/2022

Obiectiv: Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 202/29.05.2020

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium, nr. 53

Nr. cadastral: 13424; Carte funciară: 136668

 

Aviz de oportunitate nr. 1353/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale cuplate pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

Nr. cadastral: 155460; Carte funciară: 155460

 

Aviz de oportunitate nr. 1352/2022

Obiectiv: Construire supermarket şi magazin produse din carne şi brânzeturi, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţadă şi în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare şantier

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua  Bucium, nr. 42

Nr. cadastral: 143982; Carte funciară: 143982

 

Aviz de oportunitate nr. 1351/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală prin demolare construcţii existente

Localizare: generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Alexandru Voda Ipsilanti, nr. 23

Nr. cadastral: 134688; Carte funciară: 134688

 

Aviz de oportunitate nr. 1350/2022

Obiectiv: Construire locuinţa individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Hatman Sendrea, nr. 20A

Nr. cadastral: 147822; Carte funciară: 147822

 

Aviz de oportunitate nr. 1349/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale şi împrejmuiri

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 145314; Carte funciară: 145314

 

Aviz de oportunitate nr. 1348/2022

Obiectiv: Construire ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, spaţii comerciale, birouri, parcare subterană şi supraterană

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sergent Grigore Ioan, nr. 7

Nr. cadastral: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

Carte funciară: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

 

Aviz de oportunitate nr. 1347/2022

Obiectiv: Construirea parcaje supraterane, spaţii de agrement, recreaţii şi sport, funcţiuni asociate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 2

Nr. cadastral: 162399; Carte funciară: 162399

 

Aviz de oportunitate nr. 1346/2022

Obiectiv: Extindere clădiri identificate cu 156544-C2 şi 156545-C1

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Tomesti

Nr. cadastral: 156544, 156545; Carte funciară: 156544, 156545

 

Aviz de oportunitate nr. 1345/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 171030; Carte funciară: 171030

 

Aviz de oportunitate nr. 1344/2022

Obiectiv: Imobil pentru servicii de interes general (horeca, loisir, servicii, comerţ)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul C.A. Rosetti

Nr. cadastral: 135527; Carte funciară: 135527

 

Aviz de oportunitate nr. 1343/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada  Viticultori

Nr. cadastral: 159500; Carte funciară: 159500

 

Aviz de oportunitate nr. 1342/2022

Obiectiv: Construire cămin de bătrâni cu îngrijire medicală Iaşi, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiţii 2.2- Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium,

Nr. cadastral: 168069, 140741, 140766, 140764; Carte funciară: 168069, 140741, 140766, 140764

 

Aviz de oportunitate nr. 1341/2022

Obiectiv: Construire locuinţă tip duplex şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Aleea Strugurilor

Nr. cadastral: 168137; Carte funciară: 168137

 

Aviz de oportunitate nr. 1340/2022

Obiectiv: Construire locuinţă colectivă şi împrejmuire teren – demolare corp C1 şi C2

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Funcţionarilor, nr. 2

Nr. cadastral: 153877; Carte funciară: 153877

 

Aviz de oportunitate nr. 1339/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective, amenajare incintă şi împrejmuire teren proprietate prin demolare clădire existentă (modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada LT. Stoicescu, nr. 6

Nr. cadastral: 148084, 148085; Carte funciară: 148084, 148085

 

Aviz de oportunitate nr. 1338/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe unifamiliale pe teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, strada Ioan Gotcu

Nr. cadastral: 166893, 164508; Carte funciară: 166893, 164508

 

Aviz de oportunitate nr. 1337/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în scopul Construirii unei locuinţe individuale (unifamilială) şi funcţiuni complementare pe teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Iaşi - Popricani

Nr. cadastral: 158759; Carte funciară: 158759

 

Aviz de oportunitate nr. 1336/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală, anexe şi împrejmuire

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium

Nr. cadastral: 132451; Carte funciară: 132451

 

Aviz de oportunitate nr. 1335/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale – prin demolare construcţii existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Albineţ

Nr. cadastral: 170956; Carte funciară: 170956

 

Aviz de oportunitate nr. 1334/2022

Obiectiv: Mansardare Corp D al Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, cu refacere acoperiş pe dimensiuni existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Toma Cozma, nr. 3

Nr. cadastral: 152321; Carte funciară: 152321

 

Aviz de oportunitate nr. 1333/2022

Obiectiv: Construire clădire de locuinţe colective

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Gălăţeanu, nr. 2

Nr. cadastral: 168577; Carte funciară: 168577

 

Aviz de oportunitate nr. 1332/2022

Obiectiv: Construire spaţii de cazare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zugravi, nr. 20, 20A

Nr. cadastral: 147298, 148891; Carte funciară: 147298, 148891

 

Aviz de oportunitate nr. 1331/2022

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan -  Construire locuinţe colective şi individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: conform anexă; Carte funciară: conform anexă

 

 Aviz de oportunitate nr. 1330/2022

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexe, împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Ursulea

Nr. cadastral: 154645; Carte funciară: 154645

 

Aviz de oportunitate nr. 1329/2022

Obiectiv: Construire hală depozitare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 87

Nr. cadastral: 127390; Carte funciară: 127390

 

Aviz de oportunitate nr. 1328/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Văleni, nr. 3

Nr. cadastral: 150772; Carte funciară: 150772

 

Aviz de oportunitate nr. 1327/2022

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, parcare supraterană şi subterană pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zimbrului, nr. 19B

Nr. cadastral: 165973; Carte funciară: 165973

 

Aviz de oportunitate nr. 1326/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective, spaţii comerciale la parter, grădiniţă, birouri şi spaţii medicale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, aleea Tudor Neculai, nr. 50

Nr. cadastral: 169942, 170071, 170072; Carte funciară: 169942, 170071, 170072 

 

Aviz de oportunitate nr. 1325/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada  Viticultori

Nr. cadastral: 168548; Carte funciară: 168548

 

Aviz de oportunitate nr. 1324/2022 

Obiectiv: Construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iaşi-Voineşti

Nr. cadastral: 167926; Carte funciară: 167926

 

Aviz de oportunitate nr. 1323/2022

Obiectiv: Construire spaţii comerciale şi birouri

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Păcurari

Nr. cadastral: 165218; Carte funciară: 165218

 

Aviz de oportunitate nr. 1322/2022 

Obiectiv: Construire centru de terapie cu protoni

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sărărie, nr. 177C

Nr. cadastral: 163046 ; Carte funciară: 163046

 

Aviz de oportunitate nr. 1321/2022  

Obiectiv: Extindere imobil C4 şi C2. Revitalizare imagini exterioare corpuri C4 şi C2

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 87

Nr. cadastral: 165577 ; Carte funciară: 165577

 

Aviz de oportunitate nr. 1320/2022 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexă şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Fântânilor, nr. 1

Nr. cadastral: 150772; Carte funciară: 150772

 

Aviz de oportunitate nr. 1319/2022 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan - Construire locuinţe colective

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 145933 ; Carte funciară: 145933

 

Aviz de oportunitate nr. 1318/2022 

Obiectiv: Construire centru comercial, împrejmuire, amplasare mijloace publicitare, amenajare parcare, amenajare acces auto şi pietonal

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Galata

Nr. cadastral: 162961 ; Carte funciară: 162961

 

Aviz de oportunitate nr. 1317/2022 

Obiectiv: Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial în clinică medicală

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 6

Nr. cadastral: 126778 ; Carte funciară: 126778

 

Aviz de oportunitate nr. 1316/2022 

Obiectiv: Construire locuinţă unifamilială pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori (T27)

Nr. cadastral: 143531 ; Carte funciară: 143531

 

Aviz de oportunitate nr. 1315/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Bucium, nr. 6B

Nr. cadastral: 142083 ; Carte funciară: 142083

 

Aviz de oportunitate nr. 1314/2022  (primul aviz de oportunitate emis in anul 2022)

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală şi anexe

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 157040 ; Carte funciară: 157040


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași