B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Avize de oportunitate - 2022


 

Aviz de oportunitate nr. 1372/2022

Obiectiv: Construire sediu de firmă pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Bularga, nr. 2

Nr. cadastral: 161501; Carte funciară: 161501

 

Aviz de oportunitate nr. 1371/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, strada Constantin Erbiceanu

Nr. cadastral: 169413; Carte funciară: 169413

 

Aviz de oportunitate nr. 1370/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Fundac Dealul Bucium

Nr. cadastral: 171673; Carte funciară: 171673

 

Aviz de oportunitate nr. 1369/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, amenajare teren şi împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Titu Maiorescu, nr. 3

Nr. cadastral: 170084; Carte funciară: 170084

 

Aviz de oportunitate nr. 1368/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 154455; Carte funciară: 154455

 

Aviz de oportunitate nr. 1367/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexe şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Zorilor

Nr. cadastral: 160963; Carte funciară: 160963

 

Aviz de oportunitate nr. 1366/2022

Obiectiv: Amplasare staţie mobilă tip peco - vânzare produse petroliere

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Ungheni

Nr. cadastral: 161220; Carte funciară: 161220

 

Aviz de oportunitate nr. 1365/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 141985; Carte funciară: 141985

 

Aviz de oportunitate nr. 1364/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Octav Pancu

Nr. cadastral: 138918; Carte funciară: 138918

 

Aviz de oportunitate nr. 1363/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: zona Bucium

Nr. cadastral: 171044; Carte funciară: 171044

 

Aviz de oportunitate nr. 1362/2022

Obiectiv: Actualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 72/26.05.2015 - Construire locuinţă colectivă mică şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Mihail Sturza, nr. 55

Nr. cadastral: 133426; Carte funciară: 133426

 

Aviz de oportunitate nr. 1361/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan -  Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 169433 ; Carte funciară: 169433

 

Aviz de oportunitate nr. 1360/2022

Obiectiv: Construire locuinţa individuală şi cabinet medical pe teren proprietate

Localizare: strada Ciurchi, nr. 51

Nr. cadastral: 128076; Carte funciară: 128076

 

Aviz de oportunitate nr. 1359/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate, generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Iaşi

Localizare: Trecătoarea Viticultori, nr. 1

Nr. cadastral: 151147 ; Carte funciară: 151147

 

Aviz de oportunitate nr. 1358/2022

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada George Emil Palade

Nr. cadastral: 166291; Carte funciară: 166291

 

Aviz de oportunitate nr. 1357/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

Nr. cadastral: 136343, 136339; Carte funciară: 136343, 136339

 

Aviz de oportunitate nr. 1356/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală şi împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Simion Bărnuţiu, nr. 106

Nr. cadastral: 171409; Carte funciară: 171409

 

Aviz de oportunitate nr. 1355/2022

Obiectiv: Construire hală de depozitare, amenajare platforme şi căi de circulaţie incintă, rezervă de incendiu şi împrejmuire teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Chimiei, nr. 14

Nr. cadastral: 126781, 127194, 126820; Carte funciară: 126781, 127194, 126820

 

Aviz de oportunitate nr. 1354/2022

Obiectiv: Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 202/29.05.2020

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium, nr. 53

Nr. cadastral: 13424; Carte funciară: 136668

 

Aviz de oportunitate nr. 1353/2022

Obiectiv: Construire două locuinţe individuale cuplate pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori

Nr. cadastral: 155460; Carte funciară: 155460

 

Aviz de oportunitate nr. 1352/2022

Obiectiv: Construire supermarket şi magazin produse din carne şi brânzeturi, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţadă şi în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare şantier

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua  Bucium, nr. 42

Nr. cadastral: 143982; Carte funciară: 143982

 

Aviz de oportunitate nr. 1351/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală prin demolare construcţii existente

Localizare: generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Alexandru Voda Ipsilanti, nr. 23

Nr. cadastral: 134688; Carte funciară: 134688

 

Aviz de oportunitate nr. 1350/2022

Obiectiv: Construire locuinţa individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Hatman Sendrea, nr. 20A

Nr. cadastral: 147822; Carte funciară: 147822

 

Aviz de oportunitate nr. 1349/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale şi împrejmuiri

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 145314; Carte funciară: 145314

 

Aviz de oportunitate nr. 1348/2022

Obiectiv: Construire ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, spaţii comerciale, birouri, parcare subterană şi supraterană

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sergent Grigore Ioan, nr. 7

Nr. cadastral: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

Carte funciară: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

 

Aviz de oportunitate nr. 1347/2022

Obiectiv: Construirea parcaje supraterane, spaţii de agrement, recreaţii şi sport, funcţiuni asociate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 2

Nr. cadastral: 162399; Carte funciară: 162399

 

Aviz de oportunitate nr. 1346/2022

Obiectiv: Extindere clădiri identificate cu 156544-C2 şi 156545-C1

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Tomesti

Nr. cadastral: 156544, 156545; Carte funciară: 156544, 156545

 

Aviz de oportunitate nr. 1345/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 171030; Carte funciară: 171030

 

Aviz de oportunitate nr. 1344/2022

Obiectiv: Imobil pentru servicii de interes general (horeca, loisir, servicii, comerţ)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul C.A. Rosetti

Nr. cadastral: 135527; Carte funciară: 135527

 

Aviz de oportunitate nr. 1343/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada  Viticultori

Nr. cadastral: 159500; Carte funciară: 159500

 

Aviz de oportunitate nr. 1342/2022

Obiectiv: Construire cămin de bătrâni cu îngrijire medicală Iaşi, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiţii 2.2- Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium,

Nr. cadastral: 168069, 140741, 140766, 140764; Carte funciară: 168069, 140741, 140766, 140764

 

Aviz de oportunitate nr. 1341/2022

Obiectiv: Construire locuinţă tip duplex şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, Aleea Strugurilor

Nr. cadastral: 168137; Carte funciară: 168137

 

Aviz de oportunitate nr. 1340/2022

Obiectiv: Construire locuinţă colectivă şi împrejmuire teren – demolare corp C1 şi C2

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Funcţionarilor, nr. 2

Nr. cadastral: 153877; Carte funciară: 153877

 

Aviz de oportunitate nr. 1339/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective, amenajare incintă şi împrejmuire teren proprietate prin demolare clădire existentă (modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada LT. Stoicescu, nr. 6

Nr. cadastral: 148084, 148085; Carte funciară: 148084, 148085

 

Aviz de oportunitate nr. 1338/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe unifamiliale pe teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, strada Ioan Gotcu

Nr. cadastral: 166893, 164508; Carte funciară: 166893, 164508

 

Aviz de oportunitate nr. 1337/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan în scopul Construirii unei locuinţe individuale (unifamilială) şi funcţiuni complementare pe teren proprietate

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Iaşi - Popricani

Nr. cadastral: 158759; Carte funciară: 158759

 

Aviz de oportunitate nr. 1336/2022

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală, anexe şi împrejmuire

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Bucium

Nr. cadastral: 132451; Carte funciară: 132451

 

Aviz de oportunitate nr. 1335/2022

Obiectiv: Construire locuinţe individuale – prin demolare construcţii existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Albineţ

Nr. cadastral: 170956; Carte funciară: 170956

 

Aviz de oportunitate nr. 1334/2022

Obiectiv: Mansardare Corp D al Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, cu refacere acoperiş pe dimensiuni existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Toma Cozma, nr. 3

Nr. cadastral: 152321; Carte funciară: 152321

 

Aviz de oportunitate nr. 1333/2022

Obiectiv: Construire clădire de locuinţe colective

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Gălăţeanu, nr. 2

Nr. cadastral: 168577; Carte funciară: 168577

 

Aviz de oportunitate nr. 1332/2022

Obiectiv: Construire spaţii de cazare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zugravi, nr. 20, 20A

Nr. cadastral: 147298, 148891; Carte funciară: 147298, 148891

 

Aviz de oportunitate nr. 1331/2022

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan -  Construire locuinţe colective şi individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: conform anexă; Carte funciară: conform anexă

 

 Aviz de oportunitate nr. 1330/2022

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexe, împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Ursulea

Nr. cadastral: 154645; Carte funciară: 154645

 

Aviz de oportunitate nr. 1329/2022

Obiectiv: Construire hală depozitare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 87

Nr. cadastral: 127390; Carte funciară: 127390

 

Aviz de oportunitate nr. 1328/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală (unifamilială) pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Văleni, nr. 3

Nr. cadastral: 150772; Carte funciară: 150772

 

Aviz de oportunitate nr. 1327/2022

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, parcare supraterană şi subterană pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zimbrului, nr. 19B

Nr. cadastral: 165973; Carte funciară: 165973

 

Aviz de oportunitate nr. 1326/2022

Obiectiv: Construire locuinţe colective, spaţii comerciale la parter, grădiniţă, birouri şi spaţii medicale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, aleea Tudor Neculai, nr. 50

Nr. cadastral: 169942, 170071, 170072; Carte funciară: 169942, 170071, 170072 

 

Aviz de oportunitate nr. 1325/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada  Viticultori

Nr. cadastral: 168548; Carte funciară: 168548

 

Aviz de oportunitate nr. 1324/2022 

Obiectiv: Construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iaşi-Voineşti

Nr. cadastral: 167926; Carte funciară: 167926

 

Aviz de oportunitate nr. 1323/2022

Obiectiv: Construire spaţii comerciale şi birouri

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Păcurari

Nr. cadastral: 165218; Carte funciară: 165218

 

Aviz de oportunitate nr. 1322/2022 

Obiectiv: Construire centru de terapie cu protoni

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sărărie, nr. 177C

Nr. cadastral: 163046 ; Carte funciară: 163046

 

Aviz de oportunitate nr. 1321/2022  

Obiectiv: Extindere imobil C4 şi C2. Revitalizare imagini exterioare corpuri C4 şi C2

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 87

Nr. cadastral: 165577 ; Carte funciară: 165577

 

Aviz de oportunitate nr. 1320/2022 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexă şi împrejmuire pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Fântânilor, nr. 1

Nr. cadastral: 150772; Carte funciară: 150772

 

Aviz de oportunitate nr. 1319/2022 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan - Construire locuinţe colective

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 145933 ; Carte funciară: 145933

 

Aviz de oportunitate nr. 1318/2022 

Obiectiv: Construire centru comercial, împrejmuire, amplasare mijloace publicitare, amenajare parcare, amenajare acces auto şi pietonal

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Galata

Nr. cadastral: 162961 ; Carte funciară: 162961

 

Aviz de oportunitate nr. 1317/2022 

Obiectiv: Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial în clinică medicală

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 6

Nr. cadastral: 126778 ; Carte funciară: 126778

 

Aviz de oportunitate nr. 1316/2022 

Obiectiv: Construire locuinţă unifamilială pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori (T27)

Nr. cadastral: 143531 ; Carte funciară: 143531

 

Aviz de oportunitate nr. 1315/2022

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Dealul Bucium, nr. 6B

Nr. cadastral: 142083 ; Carte funciară: 142083

 

Aviz de oportunitate nr. 1314/2022  (primul aviz de oportunitate emis in anul 2022)

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţa individuală şi anexe

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

Nr. cadastral: 157040 ; Carte funciară: 157040


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași