B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Vizualizare concurs
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 21.12.2018 21-12-2018
AFIȘARE REZULTATUL FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 21.12.2018 – proba scrisă 21-12-2018
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare din data de 17.12.2018 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Birou Constatare Impunere Persoane Juridice – D.G.E.F.P.L. 20-12-2018
AFIȘARE REZULTATUL FINAL la concursul pentru ocuparea postului de consillier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate din data de 13.12.2018 19-12-2018
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 13.12.2018 - proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior la Biroul Constatare Impunere P.F. si P.J. 19-12-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare din data de 17.12.2018 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice 18-12-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 13.12.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 14-12-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 13.12.2018 14-12-2018
AFIȘARE CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul organizat în data de 12.12.2018, pentru promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 13-12-2018
AFIȘARE REZULTATUL FINAL la concursul din data de 10.12.2018 pentru ocuparea postului vacant de consillier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 12-12-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 21.12.2018 – proba scrisă 12-12-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 10.12.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 10-12-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de promovare la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 17.12.2018-proba scrisă 04-12-2018
12.12.2018 - Examen de promovare in grad a personalului contractual din cadrul Biroului Democratie Participativa Locala Centre de Cartier 29-11-2018
Afișare rezultat contestație la selecția dosarelor pentru concursul din data de 13.12.2018- proba scrisă 29-11-2018
AFIȘARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional din data de 26.11.2018, proba scrisă și proba interviu, la Compartimentul Relații cu Publicul - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 27-11-2018
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 13.12.2018 - proba scrisă 27-11-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 13.12.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate – D.G.E.F.P.L. 26-11-2018
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Contencios – Direcția Juridică din data de 26.11.2018 - proba scrisă 26-11-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Biroul Spații Verzi și Salubritate – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 26-11-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 26-11-2018
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare din data de 26.11.2018 – proba scrisă, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 26-11-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 26.11.2018 - proba scrisă 26-11-2018
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Biroul Spații Verzi și Salubritate – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 26-11-2018
AFISARE REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 26.11.2018 - proba scrisă 26-11-2018
AFISARE REZULTATUL FINAL examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Contencios – Direcția Juridică din data de 26.11.2018 - proba scrisă 26-11-2018
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 26-11-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 10.12.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 23-11-2018
21.12.2018 concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat 20-11-2018
Afisare rezultat selectie dosare examen de promovare în grad profesional la Serviciul Contencios – Direcția Juridică din data de 26.11.2018 - proba scrisă 19-11-2018
Afisare rezultat selectie dosare examen de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 26.11.2018 - proba scrisă 19-11-2018
Afisare rezultat selectie dosare la examenul de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Biroul Spații Verzi și Salubritate - Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare 19-11-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE examen de promovare în grad profesional la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională din data de 26.11.2018 - proba scrisă 19-11-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE examen de promovare în grad din data de 26.11.2018 la Direcția Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 19-11-2018
17.12.2018 concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Constatare Impunere Persoane Juridice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale 05-11-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 10.12.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice – Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare. 01-11-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 13.12.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale. 01-11-2018
13.12.2018 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale: 1 post consilier grad profesional superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice si 1 post consilier grad profesional superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice 01-11-2018
26.11.2018 examen de promovare în grad profesional 26-10-2018
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 24.10.2018 24-10-2018
REZULTATUL FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 24.10.2018 24-10-2018
REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 24.10.2018 – proba scrisă 22-10-2018
24.10.2018 concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 24-09-2018
TABELUL NOMINAL CU CANDIDAŢII ADMIŞI ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE ATESTARE proba scrisă – 12.09.2018 05-09-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare din data de 05.09.2018 pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie din cadrul Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat 05-09-2018
05.09.2018 - concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie – Direcţia Evidență Patrimoniu Public și Privat 01-08-2018
10.09.2018 - concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 01-08-2018
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 23.07.2018 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Autorizare Construcții - Direcția Arhitectură și Urbanism 27-07-2018
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 24.07.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post în cadrul Compartimentul Registratura DGEFPL – Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni 27-07-2018
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA INTERVIU la concursul de recrutare din data de 23.07.2018 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Autorizare Construcții - Direcția Arhitectură și Urbanism 26-07-2018
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA INTERVIU la concursul de recrutare din data de 24.07.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post în cadrul Compartimentul Registratura DGEFPL – Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni 26-07-2018
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 23.07.2018 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Autorizare Construcții - Direcția Arhitectură și Urbanism: consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi, respectiv consilier clasa I, grad profesional debutant – 1 post 24-07-2018
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 24.07.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Compartimentul Registratura DGEFPL - Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni de consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post 24-07-2018
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de director executiv la Direcția Exploatare Patrimoniu, organizat în data de 18.07.2018 19-07-2018
01.08.2018 - Examen de promovare in grad a personalului contractual din cadrul SERVICIULUI ADMINISTRATIV 18-07-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de director executiv la Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 18.07.2018 18-07-2018
AFIȘARE SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 23.07.2018, ora 11.00 – proba scrisă – Direcția Arhitectură și Urbanism 17-07-2018
AFIȘARE SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 24.07.2018, ora 11.00 – proba scrisă - Compartimentului Registratura DGEFPL - Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni 17-07-2018
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 11.07.2018 pentru ocuparea postului vacant de consillier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 13-07-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 11.07.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 12-07-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de director executiv la Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 18.07.2018 – proba scrisă 11-07-2018
02.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă concurs recrutare pentru ocuparea nedeterminată a 6 funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 5 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric și muncitor necalificat I - 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 10-07-2018
02.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă concurs recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 06-07-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 11.07.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 04-07-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 23.07.2018, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de referent la Biroul de Management al Traficului – Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare 03-07-2018
Municipiul Iaşi organizează concurs de proiecte de management pentru Muzeul Municipal Iaşi în vederea ocupării postului de manager (director) 02-07-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 23.07.2018 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții: consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi, respectiv consilier clasa I, grad profesional debutant – 1 post. 21-06-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 24.07.2018 – proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacanta la Direcția Relatii Publice și Transparenta Decizionala - Serviciul Centrul de Informații pentru Cetateni: consilier clasa I, grad profesional asistent – 1 post. 21-06-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează în data de 18.07.2018 concurs pentru ocuparea prin promovare a funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași. 19-06-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 11.07.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale 12-06-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Informatizare – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din data de 12.06.2018 - proba scrisă 12-06-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad din data de 12.06.2018 la Serviciul Venituri din Contracte 12-06-2018
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Informatizare – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din data de 12.06.2018 - proba scrisă 12-06-2018
Afisare REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad din data de 12.06.2018 la Serviciul Venituri din Contracte 12-06-2018
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef birou la Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe – Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 05.06.2018 12-06-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la examenul de promovare in grad profesional superior, in cadrul Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, organizat in data de 12.06.2018 06-06-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare in grad din data de 12.06.2018, la Serviciul Venituri din Contracte - D.G.E.F.P.L. 06-06-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul din data de 12.06.2018, pentru promovare în grad profesional superior imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție de la Biroul Autorizare Rețele – Direcția Arhitectură și Urbanism 06-06-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul din data de 12.06.2018, pentru promovare în grad profesional superior imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție de la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 06-06-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef birou la Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe – Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 05.06.2018 06-06-2018
AFIȘARE REZULTATE INTERVIU la concursul din data de 23.05.2018 pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post de inspector clasa I grad superior la Serviciul Încasare Numerar 30-05-2018
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 23.05.2018 (proba scrisa) pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post de inspector clasa I grad superior la Serviciul Încasare Numerar 30-05-2018
ANUNT reprogramare proba de interviu la concursul de recrutare organizat în data de 23.05.2018 (proba scrisa) 29-05-2018
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 23.05.2018 - proba scrisă 29-05-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 23.05.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad principal și a postului vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Încasare Numerar 25-05-2018
Afisare rezultate proba scrisa la concursul de recrutare din data de 23.05.2018 - proba scrisă (2 posturi de consilier grad profesional superior la Biroul Executare Taxe și Impozite P.F si 1 post de inspector grad profesional superior la Biroul Executare Amenzi P.F.) 24-05-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA PRACTICĂ la examenul organizat în data de 23.05.2018, de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior 23-05-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA PRACTICĂ la examenul organizat în data de 23.05.2018, de promovare în treaptă profesională imediat superioară– personal contractual, din data de 23.05.2018 23-05-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef birou la Biroul Monitorizare Exploatare – Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 05.06.2018 – proba scrisă 21-05-2018
ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PENTRU PROBLEMELE RROMILOR 10-05-2018
12.06.2018 examen de promovare în grad profesional, conform prevederilor art. 64-65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 126 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 10-05-2018
ANUNŢ privind examenul de promovare personal contractual din data de 23.05.2018 într-o funcţie cu un nivel de studii superior 08-05-2018
ANUNT privind examenul de promovare în treapta profesională pentru personalul contractual din data de 23.05.2018 08-05-2018
Afișare rezultat contestație la selecția dosarelor pentru concursul din data de 23.05.2018- proba scrisă 04-05-2018
Rezultate selectie dosare la concursul de recrutare din data de 23.05.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul Încasare Numerar: inspector clasa I, grad profesional principal – 1 post, inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post 02-05-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 23.05.2018 - proba scrisă 02-05-2018
Tabel nominal cu candidatii declarati admisi la examenul de atestare - proba interviu din data de 25.04.2018 27-04-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează în data de 05.06.2018 concurs pentru ocuparea prin promovare a funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Monitorizare Exploatare – Direcția Fond Locativ 27-04-2018
REZULTATE EXAMEN ATESTARE ADMINISTRATORI proba scrisă – 12.04.2018 17-04-2018
Rezultat evaluare anuala pentru anul 2017 a managementului institutiei publice Ateneul Tatarasi 12-04-2018
Anunt selectie dosare locuri de munca vacante in cadrul Primariei Municipiului Iasi 12-04-2018
TABELUL NOMINAL CU CANDIDAŢII ADMIŞI ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE ATESTARE 05-04-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 23.05.2018 pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante: 1 post de inspector clasa I grad superior și 1 post de inspector clasa I grad principal la Serviciul Încasare Numerar – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale. 02-04-2018
Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare în data de 23.05.2018 pentru: 2 posturi de consilier grad profesional superior la Biroul Executare Taxe și Impozite Persoane Fizice si 1 post inspector grad profesional superior la Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice. 02-04-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 23.03.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Fond Locativ 27-03-2018
REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 23.03.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Fond Locativ 23-03-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 23.03.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Fond Locativ 15-03-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 23.03.2018, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei funcții contractuale de execuție la Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 01-03-2018
AFIȘARE REZULTAT FINAL concurs din data de 22.02.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 28-02-2018
AFIȘARE REZULTAT INTERVIU la concursul din data de 22.02.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 27-02-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 22.02.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate 23-02-2018
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 15.02.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șef birou la Biroul Relații cu Societatea Civilă, respectiv inspector de specialitate IA – 1 post la Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice 21-02-2018
AFIŞARE REZULTATE INTERVIU la concursul de recrutare din data de 15.02.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șef birou la Biroul Relații cu Societatea Civilă, respectiv inspector de specialitate IA – 1 post la Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice 16-02-2018
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 22.02.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad superior 15-02-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 15.02.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șef birou la Biroul Relații cu Societatea Civilă, respectiv inspector de specialitate IA – 1 post la Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice 15-02-2018
AFISARE REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea a functiei contractuale de execuţie vacante de administrator I la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 12.02.2018, ora 10.00 - proba scrisă 15-02-2018
AFIŞARE REZULTAT CONTESTAŢIE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a functiei contractuale de execuţie vacante de administrator I la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 12.02.2018, ora 10.00 - proba scrisă 14-02-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ FINAL la concursul de recrutare pentru ocupare a functiei contractuale de execuţie vacante de administrator I la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 12.02.2018, ora 10.00 - proba scrisă 14-02-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de execuţie vacante de administrator I la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 12.02.2018, ora 10.00 - proba scrisă 13-02-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.02.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii vacante contractuale de execuţie de administrator I, în cadrul Compartimentului Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 02-02-2018
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 15.02.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de șef birou la Biroul Relații cu Societatea Civilă, respectiv inspector de specialitate IA – 1 post la Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice 02-02-2018
Anunt privind SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SC ECOPIATA SA 01-02-2018
Anunt privind SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA 01-02-2018
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 22.01.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA 1 post, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale 30-01-2018
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 25.01.2018 – proba scrisă 29-01-2018
AFIŞARE REZULTATE INTERVIU la concursul de recrutare din data de 22.01.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuție de inspector de specialitate IA – 1 post la Serviciul Coordonare Programe Culturale 26-01-2018
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 22.01.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale 23-01-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs în data de 14.02.2018, ora 1000– probă scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Biroul de Management al Traficului – Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gradul II 22-01-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 22.02.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad superior la Serviciul Contabilitate – Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Locale 22-01-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 15.02.2018, ora 10:00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a doua posturi contractuale: șef birou la Biroul Relații cu Societatea Civilă si 1 post de inspector de specialitate IA la Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice 18-01-2018
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuţie de administrator I – 1 post din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 17-01-2018
Selectie dosare concurs de recrutare din data de 22.01.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale 17-01-2018
Afisare rezultat selectie dosare - Sef Serviciu - Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate 10-01-2018


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași