B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Mărime document Descarcă documentul
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PALAT, STRADA SF. ANDREI, STRADA TANASESCU, STRADA AL. IPSILANTI VODA, STRADA BUZNEA, STRADA IANCU BACALU, STRADA TREI IERARHI, TRECATOAREA ARH. ION MINCU, intocmit in vederea construirii spatii birouri, rezidentiale, spatii comerciale, servicii, parcari, amenajari exterioare (strazi, accese pietonale si auto, spatii verzi etc), sistematizare verticala, persoane juridice 23-12-2019 266.35 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. 18-12-2019 284.08 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în municipiul Iași 18-12-2019 317.92 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/ 29.08. 2017 18-12-2019 252.73 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.315/29.08.2019 18-12-2019 220.16 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.133/31.03.2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009 18-12-2019 222.69 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 49/28.02.2019 18-12-2019 249.46 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 425 din 29 octombrie 2007 18-12-2019 222.97 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.198/31.07.2000 18-12-2019 512.17 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.125/30.04.2014 18-12-2019 464.31 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL ANASTASIE PANU, STRADA PALAT, STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA, STRADA SF. LAZAR, intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin HCL nr. 375/01.09.2009, persoane juridice 12-12-2019 1.02 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. 09-12-2019 300.00 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020 18-11-2019 305.29 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 33, NUMAR CADASTRAL 160852, 160853, 160854, 160855, 150641, 151170, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, birouri, servicii si spatii comerciale, persoane fizice 06-11-2019 1.11 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Muncipiului Iasi” 05-11-2019 329.80 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea parcării vehiculelor grele pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiul Iași 04-11-2019 255.46 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica 30-10-2019 218.96 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice 30-10-2019 906.00 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82B, NUMAR CADASTRAL 162767 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice 30-10-2019 1.13 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 157643, intocmit in vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin H.C.L. nr. 487 din 29.12.2011 „privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T165 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice” 29-10-2019 1.72 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 146102 întocmit în vederea construirii unui praznicar altar de vara (constructie acoperita), lumanarar, pangar si anexe aferente bisericii, persoana juridica 28-10-2019 789.80 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 46, NUMAR CADASTRAL 155225 întocmit în vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room, persoana juridica 28-10-2019 1.34 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CICOAREI NR. 48, NUMAR CADASTRAL 137314, întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar, persoana juridica 28-10-2019 716.03 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA NICOLAE NEGURA NR. 25, NUMAR CADASTRAL 161809 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construirea unei biserici, casa parohiala si cladiri anexe, persoana juridica 28-10-2019 613.24 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564, întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica 28-10-2019 572.47 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru realizarea unor statii de reincarcare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Iasi 28-10-2019 318.05 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea art. 1 alin. (1) și (2) din H.C.L. nr. 63/2016 – privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi/studenți și modificarea H.C.L. nr. 231/2018 22-10-2019 334.87 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării prețului de producere a energiei termice furnizată populației prin sisteme centralizate conform Deciziei ANRE nr. 53/25.07.2019 17-10-2019 2.43 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007 02-10-2019 503.42 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 20-22, CARTE FUNCIARA 134528, NUMAR CADASTRAL 10930 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica 26-09-2019 775.82 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica 24-09-2019 1.14 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași 12-09-2019 272.17 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 22-08-2019 1.73 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SF. ANDREI NR. 8-10, NUMAR CADASTRAL 143248, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale, birouri prin demolare constructii existente, persoana juridica 19-07-2019 698.60 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 153918 Intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice 25-06-2019 708.96 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 173, NUMAR CADASTRAL 160969,160968,160619,160618 întocmit in vederea introducerii de teren in intravilan pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate- T173, persoane fizice 25-06-2019 576.85 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI SI SOSEAUA VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 Intocmit in vederea construirii unei cladiri comerciale (clinica medicala si gradinita) cu parcare pe teren proprietate, persoane fizice 24-06-2019 3.57 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA SARARIE NR. 24, 24A, NUMAR CADASTRAL 9818, 161684 întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele), persoane fizice 24-06-2019 3.81 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice 19-06-2019 1.01 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat 19-06-2019 6.57 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA I. I. MIRONESCU, NUMAR CADASTRAL 123871, 123872, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate, pe teren proprietate, persoane fizice 10-06-2019 584.65 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 138813,138808,138848,130156,130168 Intocmit in vederea modificarii conformatiei volumetrice a PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 258/2008, persoana juridica 10-06-2019 797.00 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A, numere cadastrale 161051, 160491, intocmit pentru construire centru de formare cu sali de conferinta si seminarii, persoana juridica 07-06-2019 3.70 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI KM. 1, CF 139554 NUMAR CADASTRAL 17202/1, intocmit in vederea construirii de spatii de productie, depozitare si anexe aferente, pe teren proprietate, persoana juridica 05-06-2019 2.17 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T46, NUMAR CADASTRAL 121677 întocmit în vederea construirii unei locuinte tip duplex si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 04-06-2019 416.94 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 75, NUMAR CADASTRAL 159879 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice 04-06-2019 788.71 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 156922, întocmit în vederea introducerii de terenuri din extravilan in intravilanul Municipiului Iasi in vederea construirii unor locuinte tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice 31-05-2019 256.89 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 149110 întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica 31-05-2019 5.13 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SOFICU NR. 24, NUMAR CADASTRAL 159587, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice 28-05-2019 1.80 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T26) FN, NUMAR CADASTRAL 16972, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, parcare si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica 28-05-2019 2.16 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SARARIE NR. 104, NUMAR CADASTRAL 125298 întocmit în vederea construirii unui imobil locuinta colectiva mica cu destinatie comert si servicii pe teren proprietate, persoana juridica 28-05-2019 2.45 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului – Ghid al solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general, domeniul sport 23-05-2019 1.47 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LT. STOICESCU NR. 6 , NUMAR CADASTRAL 148439 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013 (partea de utilizari admise)- pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si Hmax din PUZ initial, persoane fizice 23-05-2019 1.60 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI -TOMESTI NR. 15 C, NUMAR CADASTRAL 155700,156548, întocmit în vederea extinderii spatiu de productie existent pe teren proprietate, persoana juridica 16-05-2019 2.38 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75, NUMAR CADASTRAL 158157, întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reamenajare si extindere locuinta existenta, persoana fizica 16-05-2019 1.69 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, CALEA CHISINAULUI SI STRADA ATELIERULUI NR. 14C, NUMAR CADASTRAL 158150, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica 15-05-2019 1.30 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 145 , NUMAR CADASTRAL 145793 întocmit în vederea introducerii de teren in intravilan, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, persoane fizice 15-05-2019 2.22 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA FRIEDERICK NR. 5, NUMAR CADASTRAL 158475, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente), persoane fizice 03-05-2019 1.11 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T64, NUMAR CADASTRAL 159895-159904, 159938-159940, Intocmit in vederea construirii unor locuinte individuale izolate, cuplate, insiruite pe teren proprietate, persoana juridica 25-04-2019 1.77 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, Intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica 19-04-2019 248.29 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DIMINETII NR. 32, NUMAR CADASTRAL 5407/1, 5407/2 întocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte collective pe teren proprietate, persoana juridical 19-04-2019 2.14 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D, NUMAR CADASTRAL 161504, intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi, persoana juridica 18-04-2019 661.97 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 10, CARTE FUNCIARA NR. 131177, 159032, intocmit pentru construire ansamblu de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, persoana juridica 18-04-2019 3.96 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 194/30.05.2018 cu reglementarea accesului şi folosirea gratuită a bazelor sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare ale Municipiului Iaşi pe durata vacanţelor şcolare, dar şi în week-end-uri, pe tot parcursul anului 15-04-2019 550.07 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64, NUMAR CADASTRAL 15045, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica, persoana juridica 11-04-2019 1.39 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 130542, întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 10-04-2019 1.95 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T176, NUMAR CADASTRAL 138604, 138605, 138606, 138607, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si construirii de locuinte colective pe teren privat, persoana fizica 10-04-2019 1.24 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 52A, NUMAR CADASTRAL 157360, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si spatii comerciale pe teren proprietate, persoane fizice 09-04-2019 2.63 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI FN, NUMAR CADASTRAL 157843, intocmit in vederea construirii de sediu de firma, parcare si hala pentru activitati de depozitare si reciclare materiale de constructii refolosibile, pe teren proprietate, persoana fizica 09-04-2019 2.07 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HLINCEA VECHE NR. 3, NUMAR CADASTRAL 137976, pentru construire locuinta si imprejmuire (conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 43 din 26.02.2001), persoane fizice 05-04-2019 551.52 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul administrativ al Municipiul Iași 05-04-2019 628.93 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI MUNICIPIULUI IASI pentru anul 2019 29-03-2019 1.08 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind REGULAMENTUL PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAȘI NECESAR DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL DE TIP ”AFTER SCHOOL” 26-03-2019 180.28 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 145, NUMAR CADASTRAL 148179, intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate, anexe si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 26-03-2019 784.01 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI, NUMAR CADASTRAL 140085, intocmit pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate, persoana fizica 26-03-2019 244.99 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind acordarea de reducere 50% din tariful unui abonament unic zona 1- 30 zile, pentru angajații cu domiciliul în Municipiul Iași, din școli, grădinițe, creșe și universități, acreditate din Municipiul Iași 26-03-2019 159.57 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMAR CADASTRAL 121895 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica 26-03-2019 629.71 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEULUI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 126846, intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta, persoana juridica 25-03-2019 3.15 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7, NUMAR CADASTRAL 159760, intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare, persoana juridica 25-03-2019 1.35 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31), NUMAR CADASTRAL 126902, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica 21-03-2019 1.00 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 3-3A, NUMAR CADASTRAL 149151, întocmit în vederea construirii unui centru de afaceri pe teren privat, persoane fizice 21-03-2019 1.26 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA IFTIMIE BARLEANU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 142740, întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica 20-03-2019 3.03 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 158120, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexa gospodareasca si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice 19-03-2019 2.30 MB
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 144396, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice 18-03-2019 2.27 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN , NUMAR CADASTRAL 139273, 139275, 139067, 139272, întocmit în vederea introducerii in intravilan a terenului proprietate in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica 18-03-2019 1.95 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HLINCEA, HLINCEA VECHE NR. 9,11,69, NUMAR CADASTRAL 159280, 160908întocmit în vederea construirii de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate, persoana juridica 15-03-2019 14.62 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași, pentru indicatorul PM10 (PCA) pentru anul 2018 14-03-2019 746.23 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T27) FN, NUMAR CADASTRAL 160033 întocmit in vederea construirii a doua locuinte unifamiliale cuplate, anexe si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica 13-03-2019 1.05 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020 12-03-2019 2.10 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMAR CADASTRAL 125286, întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 192/28.06.2018, persoane fizice 11-03-2019 1.95 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 159601, intocmit in vederea construirii unui centru comercial, gospodarire de apa si imprejmuire, amenajare parcare si amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate, persoana juridica 11-03-2019 1.54 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 20, NUMAR CADASTRAL 138104, intocmit pentru construire locuinta unifamiliala pe teren proprietate, persoane fizice 08-03-2019 1.14 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - IASI, STRADA PACURARI NR. 95, NUMARE CADASTRALE 131983, intocmit pentru construire hotel 2-4 stele, alimentatie publica, unitate medicala (ambulatoriu, imagistica, radioterapie), parcare, amenajare incinta, imprejmuire, racorduri utilitati pe teren proprietate, persoana juridica 08-03-2019 1.61 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 9, NUMAR CADASTRAL 140621, intocmit in vederea construirii unei linii de vinificatie si depozit de fructe, persoana juridica 07-03-2019 1.07 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ANASTASIE PANU NR. 26, NUMAR CADASTRAL 145770, intocmit pentru Extindere Centru de Afaceri Moldova Iasi 04-03-2019 2.40 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 84, NUMAR CADASTRAL 161251, 161252 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii de birouri, prestari servicii, spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica 01-03-2019 1.22 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 72, NUMAR CADASTRAL 136719 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate, persoana fizica 28-02-2019 223.54 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 26, NUMAR CADASTRAL 142486, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoana juridica 28-02-2019 1.03 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice 28-02-2019 1.34 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SILVESTRU FN, NUMAR CADASTRAL 157515 întocmit în vederea construirii unei statii de distributie carburanti (cabina statie, spalatorie auto, copertina pompe, rezervoare subterane, steaguri, rezerva de apa), persoana juridica 27-02-2019 271.70 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT NR. 143F, NUMAR CADASTRAL 146270, intocmit pentru modificare PUZ initial aprobat prin HCL 246 din 26 mai 2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, T100/1,P2(4141/2),T101/1,P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica (insertie de functiune fara modificarea indicatorilor urbanistici existenti) 27-02-2019 796.17 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona construita Protejata IASI, STRADA AURORA, NR. 7-9, NUMAR CADASTRAL 156794, 156894, întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 25-02-2019 244.53 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA FUNDAC IFTIMIE BARLEANU, NR. 5, NUMAR CADASTRAL 143779, întocmit pentru construire a doua locuinte individuale (unifamiliale) si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 25-02-2019 600.59 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 162032, întocmit pentru construire locuinta tip duplex si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 25-02-2019 197.34 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor – amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat, persoana juridica 25-02-2019 817.79 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 140079, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte si anexe, pe teren proprietate, persoane fizice 25-02-2019 334.31 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI-REDIU NR. 8, NUMAR CADASTRAL 18572 CARTE FUNCIARA 156496, intocmit pentru construire ansamblu de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica 25-02-2019 5.10 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, CARTE FUNCIARA 137690, 124568, 125327, 137810, 125255, 137181, 137658, 125266, 125269, intocmit pentru “Extindere Iulius Mall Tudor Vladimirescu Iasi – Functiuni birouri, servicii, comert, parcari”, persoana juridica 18-02-2019 7.90 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 14, CARTE FUNCIARA 140298, intocmit pentru reparatii, extinderi, modernizare fatada si functionalizare interioara pe teren proprietate, persoana juridica 15-02-2019 863.05 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMARE CADASTRALE 134637, 162184, 127716, intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018, in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate, persoana juridica 15-02-2019 13.69 MB
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMERE CADASTRALE 9534, 9529, 8013/12/1/1, 16302 INSCRISE IN CARTEA FUNCIARA 139067, 139272, 139273, 139275, intocmit pentru introducerea in intravilan a terenului proprietate in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice 14-02-2019 1.90 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FERICIRII, NR. 2, STRADA MALU NR. 25, NUMERE CADASTRALE 149625 si 155089, întocmit în vederea modificarii si extinderii PUZ aprobat prin HCL nr. 510 din 29.11.2017 (pentru modificarea regimului de inaltime, modificarea functiunii parter din parcare in locuinte, organizare parcare pe nr. cad. 155089), persoana juridica 14-02-2019 3.11 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMERE CADASTRALE 158798, 158799, 158800, 158801, 158802, 158803, intocmit pentru introducerea in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri proprietate, persoane fizice 14-02-2019 1.38 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P, NUMAR CADASTRAL 159532, intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate, persoane juridice si persoane fizice 14-02-2019 1.55 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA CONSTRUITA PROTEJATA, STRADA SFANTUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMAR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate, persoana juridica 14-02-2019 1.30 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR IOAN PETRU CULIANU, NR. 72, NUMAR CADASTRAL 152980, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 13-02-2019 9.03 MB
PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019 13-02-2019 790.64 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, DEALUL BUCIUM, NR. 6B, NUMAR CADASTRAL 11263/2, CF 158968, întocmit în vederea construirii locuinta duplex pe teren proprietate, persoana fizica 13-02-2019 1.15 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 139026, întocmit pentru construire locuinta colectiva cu spatiu comercial partial la parter si impejmuire pe teren proprietate, persoane fizice 12-02-2019 1.38 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 148958, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica 12-02-2019 1.32 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. 05-02-2019 647.22 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN IASI (ZONA POPRICANI-CIRLIG), NUMAR CADASTRAL 155430, Intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in scopul construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare, persoane fizice 01-02-2019 3.05 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA SELGROS, NUMAR CADASTRAL 155956 întocmit în vederea amenajarii unei parcari pe terenul identificat cu nr. cadastral 155956 situat adiacent parcelei cu PUZ nr. 278 din 27.06.2018, cu asigurarea accesului intre numerele cadastrale 155956 si 125977 pe pod existent sau nou construit, persoana juridica 31-01-2019 2.98 MB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin şi Elena" Iaşi, începând cu luna martie 2019 22-01-2019 165.05 KB
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iaşi, începând cu luna martie 2019 22-01-2019 165.40 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hărților strategice de zgomot cu rapoartele aferente – prin studiul “Reactualizare hărți strategice de zgomot ale Municipiului Iași” 22-01-2019 6.54 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA SOFIA NADEJDE (FOSTA CICOAREI), NUMAR CADASTRAL 160942, intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in zona Cicoarei Iasi, persoana juridica 18-01-2019 718.49 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU, NUMAR CADASTRAL 150433, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, piscina, sera, foisor, organizare de santier, acces auto pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica 18-01-2019 1.27 MB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. I . SIMIONESCU, NUMAR CADASTRAL 126743, întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene – axa prioritara 4, P.I. 4.4), persoana juridica 17-01-2019 921.92 KB
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN IASI ZONA C.A. ROSETTI – MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 158149, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice 14-01-2019 2.84 MB


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași