B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Vizualizare concurs
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 08.01.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 08-01-2020
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice- Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale din data de 21.01.2020 – proba scrisă 07-01-2020
20.01.2020, ora 10.00 – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de șofer, tr.I la Serviciul Aministrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare și 1 post de șofer, tr.I la Compartimentul Tehnic –Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 30-12-2019
27.01.2020, ora 10.00 - concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 30-12-2019
Afisare REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 23.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Suport IT Management Trafic - Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 30-12-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 22.01.2020, ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Centenar – Serviciul Coordonare Programare Culturale, respectiv inspector de specialitate I la Serviciul Coordonare Programe Culturale 24-12-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 23.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Suport IT Management Trafic - Biroul de Management al Traficului 23-12-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare din data de 08.01.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 19-12-2019
21.01.2020 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice- Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale 19-12-2019
20.01.2020 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector clasa I grad superior la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă - Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare 19-12-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 13.12.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene - Direcţia Proiecte Europene 17-12-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 23.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Suport IT Management Trafic - Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 16-12-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 13.12.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene - Direcţia Proiecte Europene 13-12-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare din data de 13.12.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene - Direcţia Proiecte Europene 09-12-2019
08.01.2020 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 03-12-2019
23.12.2019, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Suport IT Management Trafic - Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 29-11-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ privind examenul de promovare personal contractual într-o funcţie cu un nivel de studii superior la Serviciul Administrativ - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din data de 20.11.2019 27-11-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 13.12.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene - Direcţia Proiecte Europene din cadrul aparatului de specialiate al Primarului Municipiului Iaşi. 21-11-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 14.11.2019, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică și Turism 19-11-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 14.11.2019, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică și Turism 15-11-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 05.11.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de sef birou la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialiate al Primarului Municipiului Iaşi 06-11-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 14.11.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică și Turism 06-11-2019
ANUNŢ privind examenul de promovare personal contractual într-o funcţie cu un nivel de studii superior, din data de 20.11.2019 06-11-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 05.11.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de sef birou la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 06-11-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 28.10.2019 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA – 1 post și referent IA - 2 posturi la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 04-11-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA DE INTERVIU la concurs de recrutare din data de 28.10.2019 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA – 1 post și referent IA - 2 posturi la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 01-11-2019
AFIŞARE REZULTAT CONTESTAȚIE LA PROBA SCRISĂ la concurs de recrutare în data de 28.10.2019 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de referent IA la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 31-10-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concurs de recrutare în data de 28.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I - 1 post și referent IA - 2 posturi la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 30-10-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane din data de 23.10.2019 28-10-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane din data de 23.10.2019 24-10-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ – Compartimentul Tehnic – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din data de 22.10.2019 23-10-2019
14.11.2019, ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de inspector de specialitate II la Biroul Cooperare Economică și Turism - proba scrisa 23-10-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 28.10.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I - 1 post și referent IA- 2 posturi la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 18-10-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare din data de 05.11.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de sef birou la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialiate al Primarului Municipiului Iaşi 18-10-2019
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 10.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 17-10-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 23.10.2019 – proba scrisă 16-10-2019
AFIŞARE REZULTAT CONTESTATIE la concursul de recrutare din data de 10.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 16-10-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 10.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 15-10-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare din data de 08.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 10-10-2019
22.10.2019 - examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ – Compartimentul Tehnic – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 08-10-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare din data de 08.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 08-10-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 10.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 04-10-2019
AFIŞARE REZULTAT CONTESTATIE la concursul de recrutare din data de 02.10.2019 - proba scrisă la Biroul Diaspora - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 04-10-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 02.10.2019 – proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post - la Biroul Diaspora - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 04-10-2019
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional asistent la Biroul Diaspora - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, organizat în data de 02.10.2019 03-10-2019
28.10.2019, ora 10.00 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I, 1 post și referent IA - 2 posturi la Biroul de Management al Traficului - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare (proba scrisă) 03-10-2019
05.11.2019 - concurs recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de sef birou la Biroul Cooperare Economică – Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană 01-10-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 24.09.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios – Direcția Juridică 26-09-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din data de 08.10.2019 – proba scrisă 25-09-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 24.09.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios – Direcția Juridică 24-09-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional asistent la Biroul Diaspora - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 02.10.2019 – proba scrisă 24-09-2019
23.10.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane - Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare 23-09-2019
10.10.2019, ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calității și Control Intern Managerial - proba scrisa 18-09-2019
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad din data de 10.09.2019 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 11-09-2019
AFISARE REZULTATUL FINAL examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Contencios – Direcția Juridică și Biroul Evidență Solicitări Locative – Direcția Fond Locativ din data de 10.09.2019 - proba scrisă 11-09-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 24.09.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios - Direcția Juridică 11-09-2019
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ pentru examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Contencios – Direcția Juridică și Biroul Evidență Solicitări Locative – Direcția Fond Locativ din data de 10.09.2019 - proba scrisă 10-09-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad din data de 10.09.2019 la Serviciul Audit Public Intern 10-09-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 10.09.2019 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 10-09-2019
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad la Serviciul Audit Public Intern din data de 10.09.2019 10-09-2019
08.10.2019 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Direcţia Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 04-09-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad din data de 10.09.2019 la Direcția Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 03-09-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad la Serviciul Audit Public Intern din data de 10.09.2019 – proba scrisă 03-09-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional de la Serviciul Contencios – Direcția Juridică și Biroul Evidență Solicitări Locative – Direcția Fond Locativ din data de 10.09.2019 - proba scrisă 03-09-2019
02.10.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post - la Biroul Diaspora – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională. 30-08-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 03.09.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de conducere de șef birou – 1 post la Biroul de Mangement al Traficului – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 27-08-2019
24.09.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic clasa I grad profesional superior – 1 post - la Serviciul Contencios – Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 21-08-2019
03.09.2019, ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de conducere de șef birou la Biroul de Management al Traficului – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 09-08-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 05.08.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Compartimentul Monitorizare Tehnică - Birou Monitorizare Exploatare Locuinte - Direcţia Fond Locativ 08-08-2019
ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD in data de 10.09.2019 08-08-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 05.08.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Compartimentul Monitorizare Tehnică - Birou Monitorizare Exploatare Locuinte - Direcţia Fond Locativ 06-08-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare în data de 05.08.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la compartimentul Monitorizare Tehnică - Birou Monitorizare Exploatare Locuinte - Direcţia Fond Locativ 23-07-2019
05.08.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Compartimentul Monitorizare Tehnică - Birou Monitorizare Exploatare Locuinte - Direcţia Fond Locativ 08-07-2019
AFISARE REZULTAT FINAL, ca urmare a contestatiei nr. 73825/03.07.2019 a d-lui BORDEIU MIRCEA-ANTONIO, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad debutant la Compartimentul Parcări Publice cu Plată - Direcția Exploatare Patrimoniu 04-07-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad debutant la Compartimentul Parcări Publice cu Plată - Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 02.07.2019 – proba scrisă 02-07-2019
AFIȘARE CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul organizat în data de 26.06.2019, pentru promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 28-06-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I grad debutant la compartimentul Parcări Publice cu Plată - Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 02.07.2019 – proba scrisă 25-06-2019
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 24.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post la Biroul Relații cu Societatea Civilă 25-06-2019
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 24.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate IA la Biroul Relații cu Societatea Civilă 25-06-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 24.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post la Biroul Relații cu Societatea Civilă 18-06-2019
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 10.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate I la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 11-06-2019
ANUNŢ privind examenul de promovare in grad a personalului contractual din cadrul BIROULUI DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ LOCALĂ CENTRE DE CARTIER 11-06-2019
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 10.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate I la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial 10-06-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 10.06.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate I – 1 post la Serviciul Managementul Calității și Control Intern Managerial 04-06-2019
Anunt concurs de recrutare în data de 02.07.2019 pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad debutant la Compartimentul Parcări Publice cu Plată - Serviciul Administrare Parcări - Direcția Exploatare Patrimoniu. 30-05-2019
Anunt concurs de recrutare în data de 24.06.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de inspector de specialitate IA la Biroul Relații cu Societatea Civilă. 30-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 27.05.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad superior la Compartiment Monitorizare Juridică și Economică - Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte – Direcția Fond Locativ 29-05-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 27.05.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad superior la Compartiment Monitorizare Juridică și Economică - Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte – Direcția Fond Locativ 28-05-2019
AFIŞARE REZULTAT la evaluarea pentru perioada 2014 – 2019 a managementului instituţiei publice de cultură din subordinea Consiliului Local Iaşi – Editura Junimea 28-05-2019
10.06.2019, ora 10.00 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de inspector de specialitate I la Serviciul Managementul Calității și Control Intern Managerial 17-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 15.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua posturi vacante de muncitor calificat I si muncitor calificat II la Compartimentul Personal Auxiliar - Direcţia Fond Locativ 17-05-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 15.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua posturi vacante de muncitor calificat I si muncitor calificat II la Compartimentul Personal Auxiliar - Direcţia Fond Locativ. 15-05-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 27.05.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad superior la Compartiment Monitorizare Juridică și Economică - Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte – Direcția Fond Locativ 09-05-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare în data de 15.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua posturi vacante de muncitor calificat I si muncitor calificat II la Compartimentul Personal Auxiliar - Direcţia Fond Locativ 09-05-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu și Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 07.05.2019 - proba scrisă 08-05-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 07.05.2019 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 08-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad din data de 07.05.2019 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 08-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu și Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat – Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 07.05.2019 - proba scrisă 08-05-2019
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional de la Serviciul Informatizare, Biroul Secretariat CL si Arhiva Dispozitii si Biroul Evenimente Publice din data de 07.05.2019 - proba scrisă 07-05-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional din data de 07.05.2019, proba scrisă și proba interviu, la Direcția Arhitectură și Urbanism 07-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad din data de 07.05.2019 la Serviciul Achiziții Publice și la Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu 07-05-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional de la Serviciul Informatizare, Biroul Secretariat CL si Arhiva Dispozitii si Biroul Evenimente Publice din data de 07.05.2019 - proba scrisă 07-05-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL la examenul organizat pentru promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice din data de 25.04.2019 02-05-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional superior din data de 07.05.2019 – proba scrisă, pentru funcţionarii publici de execuţie de la Direcţia Arhitectură și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 25-04-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE examen de promovare în grad profesional de la Serviciul Informatizare, Biroul Secretariat CL, Arhiva Dispozitii si Biroul Evenimente Publice din data de 07.05.2019 - proba scrisă 24-04-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad la Serviciul Achiziții Publice și la Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din data de 07.05.2019 – proba scrisă 23-04-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECȚIE DOSARE în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu și Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat – Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 07.05.2019 - proba scrisă 23-04-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad din data de 07.05.2019 la Direcția Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 23-04-2019
27.05.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad superior la Compartiment Monitorizare Juridică și Economică - Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte – Direcția Fond Locativ. 18-04-2019
15.05.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua posturi vacante de muncitor calificat I si muncitor calificat II la Compartimentul Personal Auxiliar - Direcţia Fond Locativ. 18-04-2019
AFIŞARE REZULTATE FINALE la concursul de recrutare din data de 16.04.2019 – proba practică, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Exploare Patrimoniu 18-04-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 16.04.2019 – proba practică, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Exploare Patrimoniu 17-04-2019
Rezultatul final la concursul de recrutare din data de 15.04.2019 pentru ocuparea functiei vacante contractuale de inspector de specialitate debutant la Serviciul Administrativ - Compartiment Tehnic 17-04-2019
Rezultate proba scrisa concurs recrutare din data de 15.04.2019 pentru functia de inspector de specialitate debutant la Serviciul Administrativ 16-04-2019
Selectie dosare - concurs din 15.04.2019, ora 10.00 - probă scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Compartimentul Tehnic – Direcţia Generală Tehnică și Dezvoltare a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant 08-04-2019
Rezultat selectie dosare la concursul de recrutare din data de 16.04.2019 – proba scrisă/practică, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie la Direcția Exploare Patrimoniu 08-04-2019
24.04.2019, ora 10.00, examen de promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale 04-04-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 02.04.2019 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale 03-04-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale din data de 02.04.2019 03-04-2019
07.05.2019 examen de promovare în grad profesional 02-04-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 02.04.2019 pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale 27-03-2019
AFIȘARE CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul organizat în data de 25.03.2019, pentru promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 25-03-2019
16.04.2019, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a opt funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 2 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 1 post, muncitor calificat II – 2 posturi, muncitor calificat I (electrician) – 2 posturi și muncitor necalificat I – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu. 22-03-2019
REZULTAT evaluare anuală pentru anul 2018 a managementului instituţiei publice de cultură din subordinea Consiliului Local Iaşi 22-03-2019
15.04.2019, ora 10.00 - probă scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Compartimentul Tehnic – Direcţia Generală Tehnică și Dezvoltare a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant 21-03-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 20-03-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 19-03-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în clasă din data de 12.03.2019, proba scrisă și proba interviu, la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 15-03-2019
ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL 12-03-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 12-03-2019
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în clasă din data de 12.03.2019 la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 12-03-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 07.03.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții 11-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 07.03.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante la Directia de Arhitectura si Urbanism 07-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 07-03-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 07-03-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de ocuparea prin promovare a funcţiei publice de conducere vacante de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale. 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 02.04.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 26.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad principal la Serviciul Buget – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale. 04-03-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL La concursul de recrutare din data de 26.02.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: 1 post de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat si 1 post de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat 04-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 26.02.2019 - proba scrisă 27-02-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Arhitectură și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 07.03.2019-proba scrisă 21-02-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 20-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 20.02.2019, de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior 20-02-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 20-02-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 26.02.2019-proba scrisă 15-02-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 14-02-2019
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, respectiv inspector de specialitate I – 1 post la Biroul Comunicare 13-02-2019
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 13-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post și inspector de specialitate I – 1 post la Biroul Comunicare 12-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 12-02-2019
07.03.2019 concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general la Poliția Locală Iași 06-02-2019
ANUNŢ privind examenul de promovare personal contractual din data de 20.02.2019 06-02-2019
Afișare rezultat contestație la proba scrisa pentru concursul din data de 30.01.2019- proba scrisă 01-02-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar 01-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar 31-01-2019
07.03.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism: un post consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Constructii, un post consilier grad profesional principal la Biroul Autorizare Rețele si un post consilier grad profesional principal la Compartimentul Urbanism I.T. 30-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 30-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, respectiv inspector de specialitate I – 1 post, la Biroul Comunicare 30-01-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 28.01.2019 – proba scrisă 29-01-2019
26.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale: 1 post de inspector grad profesional superior si 1 post de consilier grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat 28-01-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică, organizat în data de 28.01.2019 – proba scrisă 28-01-2019
19.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post vacant de inspector de specialitate treapta profesională IA la Direcţia Proiecte Europene 21-01-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post vacant de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar – D.G.E.F.P.L. 15-01-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 12.02.2019, ora 10:oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:1. Biroul Comunicare inspector de specialitate I –1 post. si 2.Compartimentul Statistică și Prognoză : inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post. 11-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE concurs de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică, organizat in 28 ianuarie 2019 - proba scrisă 10-01-2019
30.01.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post vacant de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 20-12-2018
28.01.2019, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Iași concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 11-12-2018


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași