B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Vizualizare concurs
03.02.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție la Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene - Direcția Proiecte Europene. - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 28-12-2021
12.01.2022, ora 10.00 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 5 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei de Transformare Digitală şi Implementare Smart City 17-12-2021
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 16.12.2021 – proba scrisa pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție de la Serviciul Implementare Strategii - D.I.S.I.D.U. - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 16-12-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 16.12.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție de la Serviciul Implementare Strategii - D.I.S.I.D.U. - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 16-12-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 15.12.2021 16-12-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu din data de 13.12.2021 - proba scrisă 15-12-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional din data de 13.12.2021, proba scrisă și proba interviu, la Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 15-12-2021
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional din data de 13.12.2021 la Direcţia Arhitectură și Urbanism 14-12-2021
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 13.12.2021 - proba scrisă, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Serviciul Informatizare – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart – City si de la Biroul Avize Mici Intreprinzători – Direcția Exploatare Patrimoniu 13-12-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Compartimentul Registratura DGEFPL și Biroul Diaspora din cadrul Direcției Relații Publice și Transparență Decizională din data de 13.12.2021 – proba scrisă 13-12-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul organizat în data de 13.12.2021 - proba scrisă, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Serviciul Informatizare – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart – City si de la Biroul Avize Mici Intreprinzători – Direcția Exploatare Patrimoniu 13-12-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu din data de 13.12.2021 - proba scrisă 13-12-2021
REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 13.12.2021 la Direcţia Arhitectură și Urbanism 13-12-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 16.12.2021 – proba scrisa pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție de la Serviciul Implementare Strategii - D.I.S.I.D.U. - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 10-12-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 08.12.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii 10-12-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Investiții Proprii – Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 15.12.2021 09-12-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional la Compartimentul Registratura DGEFPL și Biroul Diaspora din cadrul Direcției Relații Publice și Transparență Decizională din data de 13.12.2021 – proba scrisă 09-12-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu din data de 13.12.2021 – proba scrisă 08-12-2021
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 08.12.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 08-12-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Implementare Strategie Urbană din cadrul Serviciului Implementare Strategii – Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de data de 07.12.2021– proba scrisă 07-12-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Implementare Strategie Urbană din cadrul Serviciului Implementare Strategii – Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 07.12.2021, ora 10.00 – proba scrisă 07-12-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Venituri din Contracte, Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice și Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din data de 13.12.2021 – proba scrisă 03-12-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din data de 26.11.2021 – proba scrisă 03-12-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la examenul organizat în data de 13.12.2021 - proba scrisă, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Serviciul Informatizare – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart – City si de la Biroul Avize Mici Intreprinzători – Direcția Exploatare Patrimoniu 03-12-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional din data de 13.12.2021 la Direcția Arhitectură și Urbanism 03-12-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării 1 post consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții, 2 posturi consilier grad profesional superior la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente și 1 post consilier, grad profesional principal la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente- Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 24.11.2021 02-12-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare la Serviciul Autorizare Construcții și Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente- Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 24.11.2021 26-11-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Implementare Strategie Urbană din cadrul Serviciului Implementare Strategii – Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, organizat în data de 07.12.2021, ora 10.00 – proba scrisă 26-11-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din data de 26.11.2021 – proba scrisă 26-11-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 08.12.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 24-11-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii, 1 post de consilier clasa I grad principal la Compartiment Monitorizare Tehnică și 1 post de consilier clasa I grad asistent la Compartiment Monitorizare Tehnică din data de 18.11.2021 – proba scrisă 23-11-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii, a unui post de consilier clasa I grad principal la Compartiment Monitorizare Tehnică și a unui post de consilier clasa I grad asistent la Compartiment Monitorizare Tehnică din data de 18.11.2021 – proba scrisă 19-11-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din data de 26.11.2021 19-11-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 12.11.2021 – proba scrisa, organizat pentru ocuparea postului de director la Clubul Sportiv Municipal Iasi 2020 17-11-2021
16.12.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție de la D.I.S.I.D.U. - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi (5 posturi) 16-11-2021
15.12.2021 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Investiții Proprii – Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 15-11-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 12.11.2021, pentru ocuparea funcției de Director la Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 15-11-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 24.11.2021 12-11-2021
13.12.2021 – examen de promovare în grad profesional - proba scrisă 12-11-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii, 1 post de consilier clasa I grad principal la Compartiment Monitorizare Tehnică și 1 post de consilier clasa I grad asistent la Compartiment Monitorizare Tehnică din data de 18.11.2021 – proba scrisă 11-11-2021
Anunţ privind selecţia dosarelor din punct de vedere al eligibilităţii pentru Concursul de recrutare pentru ocuparea postului de director al Clubului Sportiv Iași 2020 10-11-2021
CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul de promovare în grad pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 04.11.2021 – proba scrisă 05-11-2021
CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul D.F.L. Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Fond Locativ din data de 04.11.2021 – proba practică 05-11-2021
REZULTAT PROBA SCRISA la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale Tehnice și Dezvoltare – Serviciul Administrativ din data de 04.11.2021 04-11-2021
08.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant – 1 post la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 03-11-2021
07.12.2021 concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Implementare Strategie Urbană din cadrul Serviciului Implementare Strategii – Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 03-11-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul pentru Tineret și Sport – Biroul Relații cu Societatea Civilă, din data de 27.10.2021 – proba scrisă 29-10-2021
26.11.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Incasare Numerar - Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași. 27-10-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism, din data de 26.10.2021 27-10-2021
Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare din data de 27.10.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul pentru Tineret și Sport – Biroul Relații cu Societatea Civilă 27-10-2021
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 26.10.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 26-10-2021
12.11.2021, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual de conducere vacant de Director al Clubului Sportiv Municipal IAȘI 2020 22-10-2021
24.11.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism: 1 post consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții; 2 posturi consilier grad profesional superior la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente si 1 post consilier, grad profesional principal la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente 21-10-2021
ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 20-10-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 26.10.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 20-10-2021
ANUNŢ privind examenul de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar – Direcția Fond Locativ din data de 04.11.2021 – proba practică 20-10-2021
ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 04.11.2021 – proba scrisă 20-10-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 27.10.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul pentru Tineret și Sport – Biroul Relații cu Societatea Civilă 20-10-2021
18.11.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi de execuție vacante la Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași: 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii, 1 post de consilier clasa I grad principal la Compartiment Monitorizare Tehnică si 1 post de consilier clasa I grad asistent la Compartiment Monitorizare Tehnică 19-10-2021
27.10.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul pentru Tineret și Sport – Biroul Relații cu Societatea Civilă 06-10-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Implementare Strategii - D.I.S.I.D.U – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de din data de 05.10.2021 05-10-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Implementare Strategii – Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, organizat în data de 05.10.2021, ora 10.00 – proba scrisă 05-10-2021
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la examenul din data de 05.10.2021 pentru promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice - DGEFPL 05-10-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la examenul organizat pentru promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice- D.E.G.F.P.L. din data de 05.10.2021 05-10-2021
26.10.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 04-10-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcţie cu un nivel de studii superior la Biroul de Management al Traficului - Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City din data de 04.10.2021, ora 10.00 04-10-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din data de 29.09.2021 29-09-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu - din data de 29.09.2021 29-09-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din data de 29.09.2021 – proba scrisă 27-09-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Implementare Strategii – Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 05.10.2021 – proba scrisă 23-09-2021
ANUNŢ privind examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție cu nivel de studii superior din cadrul Biroului de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City, din data de 04.10.2021 17-09-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 24.09.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 17-09-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate I din cadrul Biroului Democraţie Participativă Locală Centre de Cartier – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 16-09-2021
05.10.2021, ora 10.00 - examenul de promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale. 15-09-2021
AFIŞARE REZULTAT INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate I din cadrul Biroului Democraţie Participativă Locală Centre de Cartier – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 14-09-2021
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 10.09.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate I din cadrul Biroului Democraţie Participativă Locală Centre de Cartier – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 13-09-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Versanți din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare din data de 08.09.2021 08-09-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Versanți la Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 08.09.2021 08-09-2021
24.09.2021, ora 10.00 – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 02-09-2021
05.10.2021 - concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Implementare Strategii – Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 02-09-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Versanți – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 08.09.2021 31-08-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 10.09.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate I – 1 post la Biroul Democrație Participativă Locală Centre de Cartier – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 30-08-2021
29.09.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de execuție vacant de consilier clasa I grad superior la Serviciul Promovare Monitorizare Calitate Mediu - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 30-08-2021
10.09.2021 - concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate I la Biroul Democrație Participativă Locală Centre de Cartier – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională. 12-08-2021
08.09.2021 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Versanți – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 09-08-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 23.07.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Implementare Strategie Urbană - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 28-07-2021
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 23.07.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Implementare Strategie Urbană - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 26-07-2021
AFISARE rezultat proba scrisa la concursul de recrutare din data de 23.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 23-07-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism, din data de 23.07.2021 – proba scrisă 23-07-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de administrator I – 1 post, respectiv referent IA – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu, din data de 16.07.2021 – proba scrisă 20-07-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 23.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 16-07-2021
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 16.07.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de administrator I – 1 post, respectiv referent IA – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialiate al Primarului Municipiului Iaşi 16-07-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii din data de 14.07.2021 – proba scrisă 15-07-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 23.07.2021 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Implementare Strategie Urbană - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 14-07-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii din data de 14.07.2021 14-07-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 16.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de administrator I – 1 post, respectiv referent IA – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 13-07-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii din data de 14.07.2021 – proba scrisă 07-07-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Proiecte Europene – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 07.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă 07-07-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Proiecte Europene – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 07.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă 07-07-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la evaluarea finală a managementului instituției de cultură – Ateneul Tătărași Iaşi – pentru mandatul 2017 - 2021 07-07-2021
23.07.2021, ora 10.00 – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 30-06-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv la Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City din data de 23.06.2021 25-06-2021
16.07.2021, ora 10.00 – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de administrator I – 1 post și referent IA – 1 post, la Compartimentul Personal Auxiliar - Direcția Exploatare Patrimoniu 24-06-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Proiecte Europene – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 24-06-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv la Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City din data de 23.06.2021 24-06-2021
Afisare REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad din data de 22.06.2021 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 23-06-2021
23.07.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant – 1 post la Biroul Implementare Strategie Urbană - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 22-06-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 22.06.2021 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 22-06-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Achiziții Publice din data de 22.06.2021 – proba scrisă 22-06-2021
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Achiziții Publice, Direcția Juridică din data de 22.06.2021 – proba scrisă 22-06-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Străzi Municipale din data de 22.06.2021 – proba scrisă 22-06-2021
AFISARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Străzi Municipale - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 22.06.2021 – proba scrisă 22-06-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad din data de 22.06.2021 la Direcția Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 17-06-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv la Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City din data de 23.06.2021 15-06-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Juridice din data de 22.06.2021 – proba scrisă 15-06-2021
14.07.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de execuție vacante de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii - Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași. 11-06-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la examenul de promovare în grad profesional la Serviciul Străzi Municipale din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare din data de 22.06.2021 – proba scrisă 11-06-2021
07.07.2021 concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția Proiecte Europene – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 04-06-2021
ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice, Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice, Biroul Executare Creanțe Bugetare PF2, Serviciul Achiziții Publice si Serviciul Străzi Municipale 31-05-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Autorizare Construcții - Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 26.05.2021 28-05-2021
CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul organizat în data de 26.05.2021- proba practică, pentru promovarea în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi – Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 27-05-2021
CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul organizat în data de 26.05.2021, pentru promovarea în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi – Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 26-05-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare la Serviciul Autorizare Construcții și Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente- Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 26.05.2021 26-05-2021
CENTRALIZATOR NOMINAL la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Transformare Digitală și Implementare Smart City – Biroul de Management al Traficului din data de 26.05.2021 26-05-2021
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism, din data de 19.05.2021 – proba scrisă 25-05-2021
AFIŞARE REZULTAT INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 21-05-2021
23.06.2021 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 20-05-2021
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 19.05.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 20-05-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2021 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din cadrul Primăriei Municipiului Iași 17-05-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 19.05.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism 14-05-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2021 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din cadrul Primăriei Municipiului Iași 13-05-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante la Serviciul Autorizare Construcții și Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente- Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 26.05.2021 13-05-2021
ANUNT organizare examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Implementare Digitală și Transformare Smart City – Biroul de Management al Traficului, în data de 26.05.2021 12-05-2021
ANUNŢ privind PROBA SCRISA a examenului de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 26.05.2021 12-05-2021
ANUNŢ privind PROBA PRACTICA a examenului de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri – Direcția Exploatare Patrimoniu din data de 26.05.2021 12-05-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2021 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din cadrul Primăriei Municipiului Iași 06-05-2021
19.05.2021, ora 10oo –concurs de recrutare proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 2 posturi la Compartimentul Design și Arhitectură Urbană – Direcția Arhitectură și Urbanism. 23-04-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 15.04.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ 22-04-2021
26.05.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism:2 posturi consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții; 1 post consilier, grad profesional principal la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente. 22-04-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA DE INTERVIU la concursul de recrutare din data de 15.04.2021, ora 10.00 – proba de interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ 20-04-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii: un post de consilier clasa I grad principal la Compartimentul Monitorizare Tehnică și un post de consilier clasa I grad asistent la Compartimentul Monitorizare Tehnică - proba scrisă in data de 14.04.2021 19-04-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA PRACTICĂ la concursul de recrutare din data de 15.04.2021, ora 1000 – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Aministrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 16-04-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii, a unui post de consilier clasa I grad principal la Compartimentul Monitorizare Tehnică și a unui post de consilier clasa I grad asistent la Compartimentul Monitorizare Tehnică din data de 14.04.2021 – proba scrisă 15-04-2021
12.05.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante la Serviciul Încasare Numerar – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale 12-04-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Investiții Proprii și a unui post de consilier clasa I grad principal la Compartimentul Monitorizare Tehnică din data de 14.04.2021 – proba scrisă 09-04-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 15.04.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare. 08-04-2021
REZULTATUL FINAL la evaluarea managementului instituției de cultură Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Iaşi 01-04-2021
Rezultatul final la evaluarea managementului instituției de cultură Ateneul Tătărași Iaşi 30-03-2021
INFORMAŢII cu privire la salariile de bază brute ale personalului Primăriei Municipiului Iași potrivit art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 și aprobate prin HCL 164/24.04.2019 - 31 martie 2021 30-03-2021
Rezultatul final la evaluarea managementului instituției de cultură Editura Junimea Iași 30-03-2021
REZULTATUL FINAL la evaluarea managementului instituției de cultură Muzeul Municipal ,,Regina Maria’’ Iaşi 29-03-2021
15.04.2021, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 24-03-2021
14.04.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante la Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 15-03-2021
AFIŞARE REZULTAT CONTESTAŢIE NR.23220/26.02.2021 la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I grad superior, la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 25.02.2021 – proba scrisă 01-03-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice din data de 25.02.2021 01-03-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 25.02.2021 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice – DGEFPL 26-02-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice - DGEFPL din data de 25.02.2021 16-02-2021
17.03.2021 - concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași. 15-02-2021
AFISARE REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare în data de 10.02.2021 privind concursul de ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior – 1 post - la Serviciul Implementare Strategii - Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 12-02-2021
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea prin recrutare a funcției de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior – 1 post - la Serviciul Implementare Strategii - Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, organizat în data de 10.02.2021 – proba scrisă 11-02-2021
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 10.02.2021 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior – 1 post - la Serviciul Implementare Strategii - Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 03-02-2021
25.02.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale: 1 post inspector, grad profesional superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice 25-01-2021
AFISARE REZULTAT CONTESTATIE la concursul de recrutare din data de 14.01.2021 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de referent IA la Biroul de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitala si implementare Smart City 22-01-2021
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 14.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA la Biroul de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City. 22-01-2021
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA DE INTERVIU la concursul de recrutare din data de 14.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA la Biroul de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City 20-01-2021
AFIȘARE REZULTAT proba scrisa la examenul organizat în data de 19.01.2021, pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi – Compartimentul Statistică și Prognoză 20-01-2021
AFIŞARE PUNCTAJ OBȚINUT LA RECORECTAREA LUCRĂRII SCRISE, CA URMARE A CONTESTAȚIEI NR.5132/18.01.2021 18-01-2021
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 14.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA la Biroul de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City 15-01-2021
10.02.2021 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Implementare Strategii - Direcția Implemetare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 11-01-2021
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 14.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA la Biroul de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City 11-01-2021


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași