B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.198/31.07.2000 [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.125/30.04.2014 [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL ANASTASIE PANU, STRADA PALAT, STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA, STRADA SF. LAZAR [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020 [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82B, NUMAR CADASTRAL 162767 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CICOAREI NR. 48 [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 20-22 [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor aferente biletelor de vizitare a Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SF. ANDREI NR. 8-10, NUMAR CADASTRAL 143248 [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 153918 Intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 173, NUMAR CADASTRAL 160969,160968,160619,160618 întocmit in vederea introducerii de teren in intravilan pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate- T1 [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI SI SOSEAUA VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 Intocmit in vederea construirii unei cladiri comerciale (clinica medicala si gradinita) cu parcare p [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA SARARIE NR. 24, 24A, NUMAR CADASTRAL 9818, 161684 întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate pe teren proprietate (prin desfiintarea constructii [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA I. I. MIRONESCU, NUMAR CADASTRAL 123871, 123872, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate, pe teren proprietate, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 138813,138808,138848,130156,130168 Intocmit in vederea modificarii conformatiei volumetrice a PUZ-ului aprob [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI KM. 1, CF 139554 NUMAR CADASTRAL 17202/1, intocmit in vederea construirii de spatii de productie, depozitare si anexe aferente, pe teren proprietate, persoana juridica [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T46, NUMAR CADASTRAL 121677 întocmit în vederea construirii unei locuinte tip duplex si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 75, NUMAR CADASTRAL 159879 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 156922, întocmit în vederea introducerii de terenuri din extravilan in intravilanul Municipiului Iasi in vederea construirii unor locuinte tip duplex pe [...]

Continuare


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 149110 întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica [...]

Continuare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SOFICU NR. 24 [...]

ContinuareEvenimente în Iași