B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Comisii de specialitate


Componenta comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate,

ale Consiliului Local al Municipiului Iasi 

  

I. COMISIA DE PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTURA:
1. Gavril Mihai Liviu - PSD
2. Cojocaru-Aldea Cătălina - PSD
3. Scripcaru Călin - PSD
4. Surdu Gabriel Mihai - PSD
5. Timofciuc Răzvan - PNL
6. Ignat Etienne - PNL
7. Postolache Andrei - Consilier independent

II. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ:
1. Surdu Gabriel Mihai - PSD
2. Boca Adrian Florin - PSD
3. Harabagiu Gabriel Vasile - PSD
4. Pintilei Mihail - PSD
5. Botez Radu - ALDE
6. Ignat Etienne - PNL
7. Coţofan Alexandru - PNL

III. COMISIA SOCIAL-CULTURALA INVĂŢĂMANT-CULTE:
1. Gavril Mihai Liviu - PSD
2. Ciobotaru Florentin Traian - PSD
3. Pintilei Mihail - PSD
4. Nedelcu Vlad - PSD
5. Găburici Violeta Adriana - PMP
6. Caliman Adrian Constantin - PNL
7. Coţofan Alexandru - PNL

IV. COMISIA DE SANATATE , FAMILIE, PROTECTIE COPII:

1. Scripcaru Călin - PSD
2. Cojocaru-Aldea Cătălina - PSD
3. Sandu Vasile - PSD
4. Boișteanu Paul Corneliu - PSD
5. Vintila Iordan - ALDE
6. Ghizdovăţ Vlad - PNL
7. Caliman Adrian Constantin – PNL

V.COMISIA DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM:

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Boisteanu Paul Corneliu - PSD
3. Aur Marius Cătălin - PSD
4. Găburici Violeta Adriana - PMP
5. Vintila Iordan - ALDE
6. Dornean Tudor - PNL
7. Bostan Ciprian - PNL
8. Ciobotaru Traian Florentin - PSD
9. Surdu Gabriel Mihai - PSD

 

VI. COMISIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA:

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Gavril Mihai Liviu - PSD 
3. Aur Marius Cătălin - PSD
4. Ciobotaru Traian Florentin - PSD
5. Sandu Vasile - PSD
6. Piftor Daniel - PMP
7. Caliman Adrian Constantin - PNL
8. Ghizdovăţ Vlad - PNL
9. Boz Petru Eduard - PNL

VII. COMISIA PENTRU TINERET SI SPORT:


1. Ciobotaru Traian Florentin - PSD
2. Nedelcu Vlad - PSD
3. Tăutu Daniela - PSD
4. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
5. Timofciuc Răzvan - PNL
6. Dornean Tudor - PNL
7. Postolache Andrei - Consilier independent

VIII. COMISIA JURIDIA SI DE DISCIPLINA:


1. Boca Adrian Florin - PSD
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
4. Piftor Daniel - PMP
5. Botez Radu - ALDE
6. Boz Petru Eduard - PNL
7. Bostan Manuel Ciprian - PNL

Art.3 Comisiile de specialitate nominalizate la art.1 vor realege, prin votul majoritatii consilierilor ce o compun, cate un preşedinte si un secretar.

IX. COMISIA PENTRU VANZAREA SPAŢIILOR COMERCIALE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 550/2002

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Aur Marius - PSD
3. Sandu Vasile - PSD
4. Timofciuc Răzvan - PNL
5. Florescu Doina - Consilier
6. Tabacaru Ion - Reprezentant DGFPL Iasi
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Boca Adrian Florin - PSD
10. Carp Dorina - Directia Juridica

X. COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU ONG, ASOCIAŢII ŞI PARTIDE POLITICE


1. Botez Radu - Viceprimar
2. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
3. Nedelcu Vlad Nicolae - PSD
4. Ignat Etienne - PNL
5. Găburici Violeta - PMP
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Tăutu Daniela - PSD
10. Timofciuc Răzvan - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XI. COMISIA PENTRU LICITAŢII SI ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE SI TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI IASI


1. Botez Radu - Viceprimar
2. Boca Adrian Florin - PSD
3. Ciobotaru Florentin - PSD
4. Bostan Ciprian - PNL
5. Găburici Violeta - ALDE
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Coţofan Alexandru - PNL
10. Dornean Tudor - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XII. COMISIA PENTRU REPARTITII LOCUINTE CONFORM LEGII 114/1996

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Sandu Vasile - PSD
3. Aur Marius - PSD
4. Coţofan Alexandru - PNL
5. Munteanu Luminita - Director DAC
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL
8. Fotea Anca - SASDL
9. Sârbu Corina - Sef BESL
10. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
11. Cojocaru-Aldea Cătălina - PSD
12 Boz Eduard - PNL
13. Carp Dorina - Directia Juridica

XIII. COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL


1. Botez Radu - Viceprimar
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Piftor Daniel - PMP
4. Dornean Tudor - PNL
5. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
6. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL 
7. Fotea Anca - SASDL
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Nedelcu Vlad - PSD
10. Ignat Etienne - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XIV. COMISIA PENTRU APROBAREA VANZARII SPATIILOR CU DESTINATIE DE LOCUINTA CARE NU AU FOST REVENDICATE, IN CONFORMITATE CU LEGEA 112/1995

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Ciobotaru Florentin - PSD
4. Postolache Andrei - Consilier independent
5. Caliman Adrian Constantin  - PNL
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL  
8. Gabriel Harabagiu - Viceprimar
9. Scripcaru Călin - PSD
10. Boz Eduard - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XV. COMISIA DE VANZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, CONFORM OUG 68/2008


1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Boişteanu Paul - PSD
3. Florescu Doina - Consilier
4. Grigoras Radu - Director DEP
5. Pomcu Carmen - Reprezentant DGFPL Iasi
6. Dr. Olarasu Viorel - Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
7. Dr. Popescu Eugen - Reprezentant Direcţia de Sanatate Publică Iaşi
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Pintilei Mihail - PSD

XVI. COMISIA DE ANALIZA A CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ, CONFORM LEGII 12/2007

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Gaburici Violeta - PMP
3. Piftor Daniel - PMP 
4. Boisteanu Paul Corneliu - PSD 
5. Coţofan Alexandru - PNL
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL  
8. Gabriel Harabagiu - Viceprimar
9. Ghizdovăţ Vlad - PNL
10. Aur Marius - PSD
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XVII. COMISIA DE CONTESTATIE PRIVIND VANZAREA SPATIILOR CU DESTINATIE DE CABINETE MEDICALE, CONFORM O.U.G. 68/2008

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Ghizdovăt Vlad -PNL
3. Dr. Popescu Eugen - Reprezentant Direcţia de Sanatate Publică Iaşi
4. Dr. Olarasu Viorel - Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
5. Carp Dorina - Directia Juridica
6. Scripcaru Călin Consilier - PSD
7. Caliman Adrian Constantin  - PNL

XVIII. COMISIA PENTRU DESFASURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENTELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUTII DE TRECERE SI A PROCEDURILOR PENTRU LICITATIILE PUBLICE IN VEDEREA CONCESIONARII BUNURILOR IMOBILE, PROPRIETATE A MUNICIPIULUI IASI

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Boişteanu Paul - PSD
3. Gavril Mihai Liviu - PSD
4. Vintila Iordan - ALDE
5. Bostan Ciprian - PNL
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Ciobotaru Florentin - PSD
10. Coţofan Alexandru - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XIX. COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA

1. Chirica Mihai - Preşedinte
2. Ionaşcu Denisa Liliana - Membru
3. Grumeza Georgel - Membru
4. Botez Radu - Membru
5. Pintilei Mihail - Membru
6. Boz Petru Eduard - Membru
7. Fotea Gheorghe - Membru

XX. COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR. 341 DIN 12 IULIE 2004 - Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

1. Radu Botez - Viceprimar
2. Scripcaru Călin - PSD
3. Postolache Andrei - Consilier independent
4. Dumitru Petru Tomorug - Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana 
5. Carp Dorina - Directia Juridica
6. Florescu Doina - Consilier
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Surdu Gabriel Mihai - PSD
10. Timofciuc Răzvan - PNL

XXI. COMISIA PENTRU VANZAREA BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATE A MUNICIPIULUI IASI
1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Pintilei Mihail - PSD
3. Surdu Gabriel Mihai - PSD
4. Caliman Adrian Constantin  - PNL
5. Boz Eduard - PNL
6. Florescu Doina - Consilier
7. Grigoras Radu - Director DEP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Gavril Mihai Liviu - PSD
10. Piftor Daniel - PMP
11. Ignat Etienne - PNL
12. Carp Dorina - Directia Juridica

XXII. COMISIA PENTRU DESFASURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENTELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A SERVITUTII DE TRECERE SI A PROCEDURILOR PENTRU LICITATIILE PUBLICE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR CU DESTINATIA DE CURTE/GRADINA AFERENTE SPATIULUI LOCATIV

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Ciobotaru Florentin - PSD
3. Aur Marius - PSD
4. Coţofan Alexandru - PNL
5. Vintila Iordan - ALDE
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL 
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL  
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Boisteanu Paul Corneliu - PSD
10. Bostan Ciprian - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica 

XXIII. COMISIA PENTRU VANZAREA TERENURILOR CU DESTINATIA DE CURTE/GRADINA AFERENTE SPATIULUI LOCATIV

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Ciobotaru Florentin - PSD
3. Surdu Gabriel Mihai - PSD
4. Caliman Adrian Constantin  - PNL
5. Ignat Etienne - PNL
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL 
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL  
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Boisteanu Paul Corneliu - PSD
10. Bostan Ciprian - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica 

XXIV. COMISIA PENTRU LICITATII SI INCHIRIERI SPATII CU DESTINATIA DE LOCUINTA, PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI IASI

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Ciobotaru Florentin - PSD
3. Cruceanu Bogdan - PSD
4. Coţofan Alexandru - PNL
5. Gaburici Violeta - PMP
6. Ionascu Denisa Liliana - Secretar CL 
7. Albisteanu Cristina Petronela - Director DFL  
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Aur Marius - PSD
10. Dornean Tudor - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica 


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

Alegeri pentru Senat si Camera Deputatilor - 6 decembrie 2020

Evenimente în Iași