B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Comisii de specialitate


HOTARÂREA nr. 178/2016
privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 177 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iasi 

  

I. COMISIA DE PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTURA:
1. Istrate Dumitru Marcel - PSD
2. Aldea Cătălina - PSD
3. Scripcaru Călin - PSD
4. Surdu Gabriel Mihai - PSD
5. Timofciuc Răzvan - PNL
6. Ignat Etienne - PNL
7. Postolache Andrei - Consilier independent

II. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ:
1. Surdu Gabriel Mihai - PSD
2. Boca Adrian Florin - PSD
3. Harabagiu Gabriel Vasile - PSD
4. Pintilei Mihail - PSD
5. Botez Radu - ALDE
6. Ignat Etienne - PNL
7. Coţofan Alexandru - PNL

III. COMISIA SOCIAL-CULTURALA INVĂŢĂM NT-CULTE:
1. Istrate Marcel - PSD
2. Ciobotaru Florentin Traian - PSD
3. Pintilei Mihail - PSD
4. Nedelcu Vlad - PSD
5. Găburici Violeta Adriana - PMP
6. Bostan Ciprian - PNL
7. Coţofan Alexandru - PNL

IV. COMISIA DE SANATATE , FAMILIE, PROTECTIE COPII:

1. Scripcaru Călin - PSD
2. Aldea Cătălina - PSD
3. Sandu Vasile - PSD
4. Boișteanu Paul Corneliu - PSD
5. Corozăl Daniel Cristinel - ALDE
6. Ghizdovăţ Vlad - PNL
7. Jugrin Lucian – PNL

V.COMISIA DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM:

1. Boisteanu Paul Corneliu - PSD
2. Aur Marius Cătălin - PSD
3. Harabagiu Gabriel Vasile - PSD
4. Găburici Violeta Adriana - PMP
5. Corozăl Daniel Cristinel - ALDE
6. Dornean Tudor - PNL
7. Bostan Ciprian - PNL

VI. COMISIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA:
1. Aur Marius - PSD
2. Sandu Vasile - PSD
3. Harabagiu Gabriel Vasile - PSD
4. Piftor Daniel - PMP
5. Jugrin Lucian - PNL
6. Ghizdovăţ Vlad - PNL
7. Boz Petru Eduard - PNL

VII. COMISIA PENTRU TINERET SI SPORT:
1. Ciobotaru Florentin Traian - PSD
2. Nedelcu Vlad - PSD
3. Tăutu Daniela - PSD
4. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
5. Timofciuc Răzvan - PNL
6.Dornean Tudor - PNL
7. Postolache Andrei - Consilier independent

VIII. COMISIA JURIDIA SI DE DISCIPLINA:
1. Boca Adrian Florin - PSD
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
4. Piftor Daniel - PMP
5. Botez Radu - ALDE
6. Boz Petru Eduard - PNL
7. Jugrin Lucian - PNL

Art.3 Comisiile de specialitate nominalizate la art.1 vor realege, prin votul majoritatii consilierilor ce o compun, cate un preşedinte si un secretar.

IX. COMISIA PENTRU V NZAREA SPAŢIILOR COMERCIALE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 550/2002

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Aur Marius - PSD
3. Sandu Vasile - PSD
4. Timofciuc Răzvan - PNL
5. Florescu Doina - Directia Juridica
6. Persoana nominalizata de DGFPL - Reprezentant DGFPL Iasi
7. Letitia Palaga - Director DAPPP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Boca Adrian Florin - PSD
10. Carp Dorina - Directia Juridica

X. COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU ONG, ASOCIAŢII ŞI PARTIDE POLITICE
1. Botez Radu - Viceprimar
2. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
3. Nedelcu Vlad Nicolae - PSD
4. Ignat Etienne - PNL
5. Găburici Violeta - PMP
6. Denisa Ionascu - Secretar CL
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Tăutu Daniela - PSD
10. Timofciuc Răzvan - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XI. COMISIA PENTRU LICITAŢII SI ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
1. Botez Radu - Viceprimar
2. Boca Adrian Florin - PSD
3. Ciobotaru Florentin - PSD
4. Bostan Ciprian - PNL
5. Găburici Violeta - ALDE
6. Denisa Ionascu - Secretar CL
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Coţofan Alexandru - PNL
10. Dornean Tudor - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XII. COMISIA PENTRU REPARTITII LOCUINTE CONFORM LEGII 114/1996

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Sandu Vasile - PSD
3. Aur Marius - PSD
4. Coţofan Alexandru - PNL
5. Luminita Munteanu - Director D.A.C
6. Denisa Ionascu - Secretar CL
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Cristina Albisteanu - Sef SASDL
9. Corina Sârbu - Sef BESL
10. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
11. Aldea Cătălina - PSD
12 Boz Eduard - PNL
13. Carp Dorina - Directia Juridica

XIII. COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL
1. Botez Radu - Viceprimar
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Piftor Daniel - PMP
4. Dornean Tudor - PNL
5. Denisa Ionascu - Secretar CL
6. Palaga Letitia - Director DAPPP
7. Albisteanu Cristina - Sef SASDL
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Nedelcu Vlad - PSD
10. Ignat Etienne - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XIV. COMISIA PENTRU APROBAREA VINZARII SPATIILOR CU DESTINATIE DE LOCUINTA CARE NU AU FOST REVENDICATE LA LEGEA 112/1995

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Tăutu Daniela - PSD
3. Crucianu Bogdan Teodor - PSD
4. Postolache Andrei - Consilier independent
5. Jugrin Lucian - PNL
6. Denisa Ionascu - Secretar CL
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Gabriel Harabagiu - Viceprimar
9. Scripcaru Călin - PSD
10. Boz Eduard - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XV. COMISIA DE V NZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, CONFORM OUG 68/2008
1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Boişteanu Paul - PSD
3. Florescu Doina - Directia Juridica
4. Palaga Letitia - Director DAPPP
5. Nominalizare DGFPL - Reprezentant DGFPL Iasi
6. Nominalizare Colegiul Medicilor - Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
7. Nominalizare DSP - Reprezentant Direcţia de Sanatate Publică Iaşi
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Pintilei Mihail - PSD

XVI. COMISIA DE ANALIZA A CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ, CONFORM LEGII 12/2007

1. Botez Radu Viceprimar
2. Gaburici Violeta - PMP
3. Piftor Daniel - PMP
4. Boisteanu Paul - PNL
5. Coţofan Alexandru - PNL
6. Denisa Ionascu - Secretar Consiliu Local
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Ghizdovăţ Vlad PNL
10. Carp Dorina - Directia Juridica

XVII. COMISIA DE CONTESTATIE PRIVIND VANZAREA SPATIILOR CU DESTINATIE DE CABINETE MEDICALE, CONFORM O.U.G. 68/2008

1. Botez Radu - Viceprimar
2. Ghizdovăt Vlad -PNL
3. Nominalizare DSP - Reprezentant Direcţia de Sanatate Publică Iaşi
4. Nominalizare Colegiul Medicilor - Reprezentant Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
5. Carp Dorina - Directia Juridica
6. Scripcaru Călin Consilier - PSD
7. Jugrin Lucian Consilier - PNL

XVIII. COMISIA DE NEGOCIERE A REDEVENTELOR / PRETULUI DE VANZARE PENTRU TERENURI, PRECUM SI DE STABILIRE A PRETULUI DE PORNIRE LA LICITATIILE PUBLICE PENTRU CONCESIONARI / VANZARI TERENURI

1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Boişteanu Paul - PSD
3. Istrate Marcel - PSD
4. Corozal Cristinel - ALDE
5. Bostan Ciprian - PNL
6. Denisa Ionascu - Secretar CL
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Ciobotaru Florentin - PSD
10. Coţofan Alexandru - PNL
11. Carp Dorina - Directia Juridica

XIX. COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA

1. Chirica Mihai - Preşedinte
2. Ionaşcu Denisa Liliana - Membru
3. Grumeza Georgel - Membru
4. Botez Radu - Membru
5. Pintilei Mihail - Membru
6. Boz Petru Eduard - Membru
7. Fotea Gheorghe - Membru

XX. COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR. 341 DIN 12 IULIE 2004 - Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

1. Radu Botez - Viceprimar
2. Scripcaru Călin - PSD
3. Postolache Andrei - Consilier independent
4. Dumitru Petru Tomorug - Directia Tehnica si Investitii
5. Cristina Oteleanu - Director Dir. Juridica
6. Doina Florescu - Serviciul Juridic
7. Letitia Palaga - Director DAPPP
8. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
9. Surdu Gabriel Mihai - PSD
10. Timofciuc Răzvan - PNL

XXI. COMISIA PENTRU VANZAREA BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATE A MUNICIPIULUI IASI
1. Harabagiu Gabriel - Viceprimar
2. Pintilei Mihail - PSD
3. Surdu Gabriel Mihai - PSD
4. Jugrin Lucian - PNL
5. Boz Eduard - PNL
6. Florescu Doina - Directia Juridica
7. Palaga Letitia - Director DAPPP
8. Botez Radu - Viceprimar
9. Istrate Marcel - PSD
10. Piftor Daniel - PMP
11. Ignat Etienne - PNL
12. Carp Dorina - Directia Juridica