B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Comisii de specialitate


 

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020 privind stabilirea numărului, denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru mandatul 2020 - 2024 

 

 

  

I. COMISIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ȘI AGRICULTURĂ


1. Roșu Ana Raluca - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Apostol Silviu - PNL - Secretar
3. Juravle Daniel - PNL - Membru  
4. Scripcaru Călin - PNL - Membru
5. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
6. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Membru
7. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru

 

II. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


1. Andrieș Marius Alin - PNL - Președinte
2. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Secretar
3. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru 
4. Dornean Tudor - PNL - Membru
5. Pleșu George - Alianța USR PLUS - Membru 
6. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
7. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru

 

III. COMISIA SOCIAL-CULTURALĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTE ȘI ONG


1. Dalban Costel Marian - PSD - Președinte
2. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Secretar
3. Andrieș Marius Alin - PNL - Membru
4. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
5. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru 
6. Pleșu George - Alianța USR PLUS - Membru
7. Rotundu Elvira - PSD - Membru

 

IV. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, FAMILIE ȘI PROTECȚIE COPII

1. Scripcaru Călin - PNL - Președinte
2. Ciornia Camelia - PMP - Secretar
3. Pintilie Liliana Lăcrămioara - PNL - Membru
4. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Membru
5. Roșu Ana Raluca - Alianța USR PLUS - Membru 
6. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru
7. Balanișcu Bogdan Radu – PSD - Membru

 

V. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

1. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Secretar 
3. Apostol Silviu - PNL - Membru
4. Dornean Tudor - PNL - Membru
5. Ciornia Camelia - PMP - Membru
6. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
7. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
8. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru
9. Balanișcu Bogdan Radu – PSD - Membru 

 

VI. COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Pintilie Liliana Lăcrămioara - PNL - Secretar 
3. Boz Petru Eduard - PNL - Membru
4. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
5. Rotundu Elvira - PSD - Membru 
6. Dalban Costel Marian - PSD - Membru
7. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru


VII. COMISIA PENTRU TINERET ȘI SPORT


1. Briaur Florin - PMP - Președinte
2. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Secretar 
3. Juravle Daniel - PNL - Membru
4. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Membru
5. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
6. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru
7. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Membru
8. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
9. Dalban Costel Marian – PSD - Membru 
 
 
VIII. COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ


1. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte
2. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Secretar
3. Andrieș Marius Alin - PNL - Membru 
4. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru
5. Briaur Florin - PMP - Membru 
6. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
7. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
8. Balanișcu Bogdan Radu – PSD - Membru 
9. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru

 

IX. COMISIA DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR LOCATIVE CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
3. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
4. Briaur Florin - PMP - Membru
5. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru
6. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
7. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Membru 
8. Roșu Ana Raluca - Alianța USR PLUS - Președinte supleant 
9. Juravle Daniel - PNL - Membru supleant  
10. Apostol Silviu - PNL - Membru supleant
11. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant 

 

X. COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR LOCATIVE, CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Juravle Daniel - PNL - Președinte 
2. Dornean Tudor - PNL - Membru 
3. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru 
4. Anastasiei Ionuț - Alianța USR PLUS - Membru
5. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru 
6. Munteanu Luminița - Director D.A.C. - Membru 
7. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
8. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Membru 
9. Sârbu Corina - Șef B.E.S.L. - Membru 
10. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Președinte supleant
11. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru supleant
12. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant
13. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XI. COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITAȚIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ, PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI ROMÂN SAU A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV

1. Apostol Silviu - PNL - Președinte
2. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru
4. Reprezentant desemnat al A.N.A.F. Iași - Membru
5. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Secretar comisie
6. Dornean Tudor - PNL - Președinte supleant
7. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant
8. Dalban Costel Marian - PSD - Membru supleant
9. Molnar Carmen - Secretar comisie supleant 

 

XII. COMISIA PENTRU APROBAREA VÂNZĂRII SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 112/1995

1. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
3. Dornean Tudor - PNL - Membru
4. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
5. Dalban Costel Marian - PSD - Membru
6. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru
7. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
8. Pleșu George - Alianța USR PLUS - Președinte supleant
9. Apostol Silviu - PNL - Membru supleant
10. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru supleant
11. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XIII. COMISIA PENTRU DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENȚELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUȚII DE TRECERE ȘI A PROCEDURILOR PENTRU NEGOCIERILE DIRECTE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV

1. Balanișcu Bogdan Radu – PSD - Președinte 
2. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru
3. Apostol Silviu - PNL - Membru
4. Pleșu George - Alianța USR PLUS - Membru 
5. Ciornia Camelia - PMP - Membru
6. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru 
7. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
8. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Președinte supleant
9. Boz Petru Eduard - PNL - Membru supleant
10. Anastasiei Ionuț - Alianța USR PLUS - Membru supleant 
11. Pintilie Mihaela Dana - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XIV. COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITAȚIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE CONCESIONARE / VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV


1. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte 
2. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru
4. Reprezentant desemnat al A.N.A.F. Iași - Membru 
5. Albișteanu Cristina Petronela - Director D.F.L. - Secretar comisie
6. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Președinte supleant
7. Dalban Costel Marian - PSD - Membru supleant
8. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Membru supleant
9. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Secretar comisie supleant

 

 

COMISIILE URMATOARE SUNT IN CURS DE ACTUALIZARE 

 

 COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU ONG, ASOCIAŢII ŞI PARTIDE POLITICE


1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

  COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL


1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

 COMISIA DE VANZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, CONFORM OUG 68/2008


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 COMISIA DE ANALIZA A CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ, CONFORM LEGII 12/2007

1.  
2. 
3.
4.  
5. 
6.  
7.  
8. 
9. 
10. 
11. 

 COMISIA DE CONTESTATIE PRIVIND VANZAREA SPATIILOR CU DESTINATIE DE CABINETE MEDICALE, CONFORM O.U.G. 68/2008

1. 
2. 
3.  
4. 
5. 
6.  
7. 

 

 COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR. 341 DIN 12 IULIE 2004 - Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
9.  
10. 

 

 

 


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Evenimente în Iași