B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Comisii de specialitate


Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 393 din 02 decembrie 2020 privind stabilirea numărului, denumirii şi componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activititate ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru mandatul 2020 - 2024 

 

  

I. COMISIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ȘI AGRICULTURĂ


1. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Apostol Silviu - PNL - Secretar
3. Juravle Daniel - PNL - Membru  
4. Scripcaru Călin - PNL - Membru
5. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
6. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
7. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru

 

II. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


1. Andrieș Marius Alin - PNL - Președinte
2. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Secretar
3. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru 
4. Dornean Tudor - PNL - Membru
5. Carcea Maria Ileana - Alianța USR PLUS - Membru 
6. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
7. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru

 

III. COMISIA SOCIAL-CULTURALĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTE ȘI ONG


1. Dalban Costel Marian - PSD - Președinte
2. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Secretar
3. Andrieș Marius Alin - PNL - Membru
4. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
5. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru 
6. Carcea Maria Ileana - Alianța USR PLUS - Membru
7. Rotundu Elvira - PSD - Membru

 

IV. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, FAMILIE ȘI PROTECȚIE COPII

1. Scripcaru Călin - PNL - Președinte
2. Ciornia Camelia - PMP - Secretar
3. Pintilie Liliana Lăcrămioara - PNL - Membru
4. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Membru
5. Chiticariu Laura Elena - Alianța USR PLUS - Membru 
6. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru
7. Gavril Mihai Liviu -  PSD - Membru 

 

V. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

1. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Secretar 
3. Apostol Silviu - PNL - Membru
4. Dornean Tudor - PNL - Membru
5. Ciornia Camelia - PMP - Membru
6. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
7. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
8. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru
9. Gavril Mihai Liviu -  PSD - Membru 

 

VI. COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Pintilie Liliana Lăcrămioara - PNL - Secretar 
3. Boz Petru Eduard - PNL - Membru
4. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
5. Rotundu Elvira - PSD - Membru 
6. Dalban Costel Marian - PSD - Membru
7. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru


VII. COMISIA PENTRU TINERET ȘI SPORT


1. Briaur Florin - PMP - Președinte
2. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Secretar 
3. Juravle Daniel - PNL - Membru
4. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Membru
5. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
6. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru
7. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Membru
8. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
9. Dalban Costel Marian – PSD - Membru 
 
 
VIII. COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

 

1. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte
2. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Secretar 
3. Andrieș Marius Alin - PNL - Membru
4. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru
5. Briaur Florin - PMP - Membru
6. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
7. Chiticariu Laura Elena - Alianța USR PLUS - Membru
8. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru
9. Gavril Mihai Liviu -  PSD - Membru 

 

IX. COMISIA DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR LOCATIVE CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
3. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
4. Briaur Florin - PMP - Membru
5. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru
6. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
7. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Membru 
8.  - Alianța USR PLUS - Președinte supleant 
9. Juravle Daniel - PNL - Membru supleant  
10. Apostol Silviu - PNL - Membru supleant
11. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant 

 

X. COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR LOCATIVE, CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII 114/1996, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Juravle Daniel - PNL - Președinte 
2. Dornean Tudor - PNL - Membru 
3. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru 
4. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
5. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru 
6. Munteanu Luminița - Director D.A.C. - Membru 
7. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
8. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Membru 
9. Sârbu Corina - Șef B.E.S.L. - Membru 
10. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Președinte supleant
11. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru supleant
12. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant
13. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XI. COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITAȚIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ, PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI ROMÂN SAU A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV

1. Apostol Silviu - PNL - Președinte
2. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru
4. Reprezentant desemnat al A.N.A.F. Iași - Membru
5. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Secretar comisie
6. Dornean Tudor - PNL - Președinte supleant
7. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant
8. Dalban Costel Marian - PSD - Membru supleant
9. Molnar Carmen - Secretar comisie supleant 

 

XII. COMISIA PENTRU APROBAREA VÂNZĂRII SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 112/1995

1. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Membru
3. Dornean Tudor - PNL - Membru
4. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Membru
5. Dalban Costel Marian - PSD - Membru
6. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru
7. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru  
8. Apostol Silviu - PNL - Membru supleant
9. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru supleant
10. Simion Emanuela Iulia - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XIII. COMISIA PENTRU DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENȚELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUȚII DE TRECERE ȘI A PROCEDURILOR PENTRU NEGOCIERILE DIRECTE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV

1. Președinte -
2. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru
3. Apostol Silviu - PNL - Membru
4. Pleșu George - Alianța USR PLUS - Membru 
5. Ciornia Camelia - PMP - Membru
6. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru 
7. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Membru 
8. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Președinte supleant
9. Boz Petru Eduard - PNL - Membru supleant
10. Anastasiei Ionuț Daniel- Alianța USR PLUS - Membru supleant 
11. Pintilie Mihaela Dana - Direcția Juridică - Membru supleant

 

XIV. COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITAȚIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE CONCESIONARE / VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI FOND LOCATIV


1. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte 
2. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru
4. Reprezentant desemnat al A.N.A.F. Iași - Membru 
5. Balan Cristina Petronela - Director D.F.L. - Secretar comisie
6. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Președinte supleant
7. Dalban Costel Marian - PSD - Membru supleant
8. Popescu Andrei Vasile - Alianța USR PLUS - Membru supleant
9. Fotea Anca - Șef S.A.S.D.L. - Secretar comisie supleant

  

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ - aprobată prin HCL nr 66/31.03.2021

1. Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași
2. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru
3. Liviu Zanfirescu - Director General al Poliției Locale Iași - Membru
4. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru  
5. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
6. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru
7. Stoian Adrian - Cms. șef de poliție, Șeful Poliției Municipiului Iași - Membru
8. Andrieș Marius Alin - PNL - Membru supleant
9. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant 
10. Dalban Costel Marian - PSD - Membru supleant

 

Următoarele Comisii specifice Direcției de Exploatare Patrimoniu au fost aprobate prin HCL nr. 50/26.02.2021 și rectificate prin HCL nr. 100/07.04.2021

 

 COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU ONG, ASOCIAŢII ŞI PARTIDE POLITICE


1. Președinte -
2. Juravle Daniel - PNL - Membru 
3. Briaur Florin - PMP - Membru
4. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru 
5. Ionașcu Denisa Liliana - Secretar General PMI - Membru 
6. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru
7. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Președinte supleant
8. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru supleant
9. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru supleant
10. Consilier juridic - Membru supleant 

  

COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, CONFORM OUG 68/2008

1. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Președinte 
2. Reprezentant Direcția de Sănătate Publică - Membru
3. Reprezentant Colegiul Medicilor - Membru
4. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru 
5. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru 
6. Florescu Doina - Aparat Specialitate Primar - Membru
7. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru 
8. Scripcaru Călin - PNL - Președinte supleant
9. Membru supleant - Aparat Specialitate Primar
10. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant
11. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru supleant

 

COMISIA DE CONTESTAȚIE PRIVIND VÂNZAREA SPAȚIILOR CU DESTINAȚIE DE CABINETE MEDICALE, CONFORM O.U.G. 68/2008

1. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Președinte 
2. Reprezentant Direcția de Sănătate Publică - Membru
3. Reprezentant Colegiul Medicilor - Membru
4. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru 
5. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
6. Iliescu Bogdan Florin - PNL - Membru 
7. Dalban Costel Marian - PSD - Membru 
8. Briaur Florin - PMP - Membru - Președinte supleant
9. Reprezentant Direcția de Sănătate Publică - Membru supleant
10. Reprezentant Colegiul Medicilor - Membru supleant
11. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant

 

COMISIA PENTRU LICITAȚII ÎNCHIRIERI SPAȚII COMERCIALE ȘI TERENURI PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI IAȘI

 

1. Președinte -
2. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Juravle Daniel - PNL - Membru
4. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru 
5. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru
6. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru 
7. Pintilie Mihaela - Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate - Membru  
8. Dalban Costel Marian - PSD - Președinte supleant
9. Baciu Cezar Alexandru - Alianța USR PLUS - Membru supleant 
10. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant
11. Consilier juridic - Membru supleant 

 

COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 550/2002


1. Timofciuc Răzvan - Alianța USR PLUS - Președinte
2. Apostol Silviu - PNL - Membru
3. Juravle Daniel - PNL - Membru
4. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
5. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru
6. Andrieș Marius Alin - PNL - Președinte supleant 
7. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant 
8. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant

 

COMISIA PENTRU DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE A REDEVENȚELOR, A VALORII SUPERFICIEI SAU A VALORII SERVITUȚII DE TRECERE ȘI A PROCEDURILOR PENTRU LICITAȚIILE PUBLICE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATEA MUNICIPIULUI IAȘI


1. Apostol Silviu - PNL - Președinte
2. Hușanu Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Membru 
4. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
5. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru
6. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru  
7. Pintilie Mihaela Dana - Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate - Membru
8. Ciobotaru Traian Florentin - PNL - Președinte supleant
9. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru supleant
10. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant
11. Consilier juridic - Membru supleant 

 

COMISIA PENTRU VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE - PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI


1. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte 
2. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Membru
3. Ciornia Camelia - PMP - Membru
4. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
5. Iftimie Nicolae - Reprezentant ANAF - Membru
6. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru  
7. Pintilie Mihaela Dana - Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate - Membru
8. Dornean Tudor - PNL - Membru
9. Crucianu Bogdan Teodor - PSD - Membru
10. Scripcaru Călin - PNL - Președinte supleant
11. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru supleant
12. Stoica Alexandru / Buimac Răzvan - Reprezentant ANAF - Membru supleant
13. Consilier juridic - Membru supleant 

 

COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR FORMULATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 341 / 12.07.2004 - Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

1. Nicolau Iulian - Alianța USR PLUS - Președinte 
2. Anastasiei Ionuț Daniel - Alianța USR PLUS - Membru
3. Tăutu Iuliana Daniela - PNL - Membru
4. Laicu Ovidiu Mugurel - PSD - Membru 
5. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
6. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru 
7. Pintilie Mihaela Dana - Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate - Membru
8.  - Alianța USR PLUS - Președinte supleant
9. Rotundu Elvira - PSD - Membru supleant 
10. Pintilie Liliana Lăcrămioara - PNL - Membru supleant 
11. Consilier juridic - Membru supleant 

 

COMISIA DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR DE CONCESIUNE, SUPERFICIE, VÂNZARE A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI IAȘI


1. Bostan Manuel Ciprian - PNL - Președinte 
2. Grigoraș Radu Mihai - Director D.E.P. - Membru
3. Teodorescu Gabriel - Director D.E.P.P.P. - Membru
4. Boca Monica - Șef Serviciu ASC - Membru 
5. Fînaru Paula - Șef Serviciu GIS - Membru
6. Finkelștain Diana - Alianța USR PLUS - Membru  
7. Boz Petru Eduard - PNL - Președinte supleant 
8. Palaga Letiția - Șef Serviciu DEPPP - Membru supleant
9. Consilier GIS - Membru supleant 

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași