B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Buletinele de avertizare nr. 45 si 46 din 17.11.2022

Anunt [...]

Continuare


ANUNȚ OFICIUL FITOSANITAR IASI aduce la cunoştinţa celor interesaţi, sesiunile de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor pentru activitatea de utilizatori profesionisti [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


ADRESA nr. 9321/01.08.2022 Referitoare la depunere inştiintare calamităţi provocate de seceta pedologică la culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021 [...]

Continuare


ADRESA nr. 12590/28.07.2022 Referitoare la măsurile de prevenire a propagării incendiilor de vegetaţie pe terenurile agricole, pădurile şi plantaţiile din fondul forestier naţional [...]

Continuare


Începând cu data de 03.08.2022 Se vor executa tratamente fitosanitare plantații pomicole (Măr, Păr): Aplicare terestră (tractor U550+MST 1500) Produse folosite: - SEXTAN 0,75 l/ha; - CORAGEN 0,175 l/ha; [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Informare privind gandacul japonez - fisa fitosanitara

Informare privind gandacul japonez [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


OFICIUL FITOSANITAR IASI aduce la cunoştinţa celor interesaţi Buletinul de avertizare nr. 42/05.07.2022, privind: MOLIA STRUGURILOR (Eudemisul) [...]

Continuare


Buletinul de avertizare nr. 41/28.06.2022, privind: Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) Si Omida fructificatiilor (Helicoverpa armigera) [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA -OFICIUL FITOSANITAR IASIaduce la cunoştinţa celor interesaţi Buletinul de avertizare nr. 38, 39, 40/16.06.2022 [...]

Continuare


OFICIUL FITOSANITAR IASI aduce la cunoştinţa celor interesaţi Buletinele de avertizare nr. 35, 36, 37/15.06.2022 [...]

Continuare


Sesiunile de instruire pentru fermieri

Sesiunile de instruire pentru fermieri [...]

Continuare


ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „GHEORGHE IONESCU-SISESTI” STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE POMICULTURĂ IAŞI aduce la cunoştinţa celor interesaţi Buletinul de avertizare nr. 1516/10.06.2022 [...]

Continuare


10.06.2022, se vor efectua tratamente contra agenților patogeni și a dăunătorilor pentru cultura de măr [...]

Continuare


Buletin de avertizare [...]

Continuare


Buletin de avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Buletin avertizare [...]

Continuare


Buletine avertizare [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

ContinuareRECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași