B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Vizualizare concurs
15.04.2019, ora 10.00 - probă scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Compartimentul Tehnic – Direcţia Generală Tehnică și Dezvoltare a funcţiei contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate debutant 21-03-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 20-03-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 19-03-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la examenul de promovare în clasă din data de 12.03.2019, proba scrisă și proba interviu, la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni - Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 15-03-2019
ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL 12-03-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – D.G.E.F.P.L. 12-03-2019
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în clasă din data de 12.03.2019 la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni – Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 12-03-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 07.03.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Construcții 11-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 07.03.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante la Directia de Arhitectura si Urbanism 07-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 07-03-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 07-03-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de ocuparea prin promovare a funcţiei publice de conducere vacante de director general la Poliția Locală Iași, organizat în data de 07.03.2019 – proba scrisă 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad superior la Serviciul Financiar – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale. 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 02.04.2019 pentru ocuparea unui post vacant de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare. 04-03-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 26.03.2019 pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector clasa I grad principal la Serviciul Buget – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale. 04-03-2019
AFIŞARE REZULTAT FINAL La concursul de recrutare din data de 26.02.2019 - proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: 1 post de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat si 1 post de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat 04-03-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 26.02.2019 - proba scrisă 27-02-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Arhitectură și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 07.03.2019-proba scrisă 21-02-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 20-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 20.02.2019, de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior 20-02-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 20-02-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare la Direcția Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași din data de 26.02.2019-proba scrisă 15-02-2019
Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate IA la Direcţia Proiecte Europene din data de 19.02.2019, ora 10.00 - proba scrisă 14-02-2019
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, respectiv inspector de specialitate I – 1 post la Biroul Comunicare 13-02-2019
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 13-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post și inspector de specialitate I – 1 post la Biroul Comunicare 12-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 12-02-2019
07.03.2019 concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general la Poliția Locală Iași 06-02-2019
ANUNŢ privind examenul de promovare personal contractual din data de 20.02.2019 06-02-2019
Afișare rezultat contestație la proba scrisa pentru concursul din data de 30.01.2019- proba scrisă 01-02-2019
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar 01-02-2019
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar 31-01-2019
07.03.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism: un post consilier grad profesional superior la Serviciul Autorizare Constructii, un post consilier grad profesional principal la Biroul Autorizare Rețele si un post consilier grad profesional principal la Compartimentul Urbanism I.T. 30-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post la Compartimentul Statistică și Prognoză 30-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor vacante contractuale de execuţie de inspector de specialitate IA – 1 post, respectiv inspector de specialitate I – 1 post, la Biroul Comunicare 30-01-2019
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi organizat în data de 28.01.2019 – proba scrisă 29-01-2019
26.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale: 1 post de inspector grad profesional superior si 1 post de consilier grad profesional superior la Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat 28-01-2019
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică, organizat în data de 28.01.2019 – proba scrisă 28-01-2019
19.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post vacant de inspector de specialitate treapta profesională IA la Direcţia Proiecte Europene 21-01-2019
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul din data de 30.01.2019 pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post vacant de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar – D.G.E.F.P.L. 15-01-2019
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 12.02.2019, ora 10:oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:1. Biroul Comunicare inspector de specialitate I –1 post. si 2.Compartimentul Statistică și Prognoză : inspector de specialitate I – 1 post, respectiv inspector de specialitate II – 1 post. 11-01-2019
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE concurs de promovare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică, organizat in 28 ianuarie 2019 - proba scrisă 10-01-2019
30.01.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector clasa I grad principal și a unui post vacant de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 20-12-2018
28.01.2019, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Iași concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate – Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 11-12-2018