B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Data publicării Vizualizare concurs
Rezultat final la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director (manager) pentru Editura Junimea Iaşi 28-11-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE examen de promovare în grad profesional din data de 08.12.2022 la Direcția Arhitectură și Urbanism 28-11-2022
Anunţ privind evaluarea proiectului de management / etapa 2 la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director (manager) pentru Editura Junimea Iaşi 22-11-2022
Anunt privind evaluarea proiectului de management etapa 1 la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director (manager) pentru Editura Junimea Iasi 18-11-2022
Rezultate proba practica la examenul de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 10-11-2022
REZULTAT examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Baza de Agrement Ciric – Direcția Exploatare Patrimoniu, din data de 09.11.2022 09-11-2022
08.12.2022 - examen de promovare în grad profesional 07-11-2022
09.11.2022 - examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Baza de Agrement Ciric – Direcția Exploatare Patrimoniu 26-10-2022
09.11.2022 - examen de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Personal Auxiliar – Direcția Exploatare Patrimoniu 26-10-2022
Reluare concurs de proiecte de management pentru Editura Junimea Iaşi, în vederea ocupării postului de manager (director) 11-10-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 04.10.2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată (perioada derulării proiectului Digital.IASI, respectiv până la data de 28.07.2023), a funcției contractuale de execuție vacante de expert procese instituționale (post în afara organigramei) 10-10-2022
REZULTAT INTERVIU la concursul de recrutare din data de 04.10.2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată (perioada derulării proiectului Digital.IASI, respectiv până la data de 28.07.2023), a funcției contractuale de execuție vacante - 1 post de expert procese instituționale (post în afara organigramei) 06-10-2022
REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 04.10.2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată (perioada derulării proiectului Digital.IASI, respectiv până la data de 28.07.2023), a funcției contractuale de execuție vacante - 1 post de expert procese instituționale (post în afara organigramei) 04-10-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 04.10.2022 pentru ocuparea pe o perioadă determinată (pe perioada derulării proiectului Digital.IASI) a funcției contractuale de execuție - 1 post de expert procese instituționale, (post înafara organigramei). 28-09-2022
REZULTAT FINAL la examenul organizat în data de 27.09.2022, pentru promovarea în clasă a personalului contractual din cadrul Biroului de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City 27-09-2022
Anunt suspendare concurs manager Editura Junimea Iasi 13-09-2022
ANUNŢ privind examenul de promovare in clasă a angajaţilor - personal contractual - care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, din cadrul Biroului de Management al Traficului – Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City, din data de 27.09.2022 12-09-2022
REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la examenul din data de 12.09.2022 pentru promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice și la Serviciul Venituri din Contracte- D.G.E.F.P.L. 12-09-2022
REZULTAT FINAL examenul promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice și Serviciul Venituri din Contracte - D.E.G.F.P.L. din data de 12.09.2022 12-09-2022
04.10.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioadă determinată (perioada derulării proiectului Digital.IASI, respectiv, până la data de 28.07.2023), a funcției contractuale de execuție vacante - 1 post de expert procese instituționale (post în afara organigramei) 09-09-2022
Afişare rezultat verificare condiţii prevăzute de Ordinul nr.1932/2009 la examenul organizat pentru promovare în clasă din data de 12.09.2022 la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale 07-09-2022
12.09.2022, ora 10.00, examenul de promovare în clasă la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice și la Serviciul Venituri din Contracte din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale 24-08-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad debutant la Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 16.08.2022 – proba scrisă 22-08-2022
REZULTAT CONTESTAŢIE nr. 97548/17.08.2022 la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad debutant la Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 16.08.2022 – proba scrisă 19-08-2022
REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad debutant la Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat din data de 16.08.2022 – proba scrisă 19-08-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad asistent (1 post) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 17.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă 19-08-2022
Municipiul Iaşi organizează concurs de proiecte de management pentru Editura Junimea Iaşi, în vederea ocupării postului de manager (director) 19-08-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad asistent (1 post) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 17.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă 18-08-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Proiecte în Sănătate - Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 11.08.2022 – proba scrisă 17-08-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad debutant la Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat, a unui post de inspector clasa I grad principal la Compartimentul Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată și a unui post de referent clasa III grad superior la Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie din data de 16.08.2022 – proba scrisă 17-08-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 09.08.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar 12-08-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a 2 posturi de consilier, clasa I grad profesional superior, la Serviciul Autorizare Construcții, un post de consilier clasa I grad profesional superior, la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente și un post de consilier clasa I grad profesional asistent, la Serviciul Autorizare Construcții – Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 09.08.2022 12-08-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Proiecte în Sănătate și a unui post de consilier clasa I grad principal la Compartimentul Monitorizare Tehnică – Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 11.08.2022 – proba scrisă 11-08-2022
REZULTAT CONTESTAŢIE NR.95733/11.08.2022 la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier clasa I grad superior la Serviciul Autorizare Construcții organizat în data de 09.08.2022 – proba scrisă 11-08-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 03.08.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism: - Serviciul GIS-Cadastru: consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post, respectiv inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post. - Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății: inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post 10-08-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare la Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 09.08.2022 10-08-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 09.08.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar - DGEFPL 09-08-2022
AFIŞARE REZULTATE PROBA INTERVIU la concursul de recrutare din data de 03.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism:Serviciul GIS-Cadastru: consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post, respectiv inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post. - Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății: inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post. 08-08-2022
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 03.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism: Serviciul GIS-Cadastru: consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post, respectiv inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post. - Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății: inspector clasa I, grad profesional superior – 1 post. 04-08-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui număr de 4 funcţii publice vacante la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași - din data de 02.08.2022 04-08-2022
REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 02.08.2022 pentru ocuparea a 4 posturi la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale 03-08-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 09.08.2022 pentru ocuparea pe o perioadă determinată de 14 luni (pe perioada derulării proiectului Digital.IASI) a funcției contractuale de execuție - 1 post de expert procese instituționale, (post în afara organigramei). 02-08-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad debutant la Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat, a unui post de inspector clasa I grad principal la Compartimentul Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată și a unui post de referent clasa III grad superior la Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie data de 16.08.2022 – proba scrisă 01-08-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Proiecte în Sănătate și a unui post de consilier clasa I grad principal la Compartimentul Monitorizare Tehnică – Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din data de 11.08.2022 – proba scrisă 28-07-2022
Ora de începere a concursului pentru proba scrisă pentru ocuparea unui număr de 4 funcţii publice vacante la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași din data de 02.08.2022 va fi ora 13,00 26-07-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi de consilier, clasa I grad profesional superior, la Serviciul Autorizare Construcții, un post de consilier clasa I grad profesional superior, la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente și un post de consilier clasa I grad profesional asistent, la Serviciul Autorizare Construcții – Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 09.08.2022 25-07-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale din data de 02.08.2022 25-07-2022
REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciul Audit Public Intern din data de 21.07.2022 22-07-2022
Rezultate selectie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad asistent (1 post) la Direcția Fond Locativ, din data de 17.08.2022 22-07-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE concurs de recrutare din data de 03.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcția Arhitectură și Urbanism 21-07-2022
REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcției de șef Serviciul Audit Public Intern 21-07-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad principal și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Încasare Numerar din data de 09.08.2022 – proba scrisă 20-07-2022
09.08.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioadă determinată de 14 luni (pe perioada derulării proiectului Digital.IASI) a funcției contractuale de execuție - 1 post de expert procese instituționale (post înafara organigramei) 19-07-2022
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (1 post) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 11.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă 14-07-2022
REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de inspector de specialitate I la Compartimentul Tehnic pentru Implementarea Legilor Proprietății – Direcția Arhitectură și Urbanism, din data de 13.07.2022 13-07-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (1 post) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 11.07.2022 12-07-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciul Audit Public Intern din data de 21.07.2022 12-07-2022
REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice – D.G.E.F.P.L. din data de 07.07.2022 11-07-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de Inspector de specialitate – Compartimentul Economico-financiar, grad profesional II și Inspector de specialitate – Compartimentul Juridico-Administrativ, grad profesional IA în cadrul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, din data de 06.07.2022 – proba scrisă 11-07-2022
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 06.07.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de Inspector de specialitate – Compartimentul Economico-financiar, grad profesional II, Inspector de specialitate – Compartimentul Juridico-Administrativ, grad profesional IA, respectiv Economist – Compartimentul Economico-financiar, grad IA din cadrul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 07-07-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 07.07.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice – DGEFPL 07-07-2022
16.08.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi la Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat 06-07-2022
11.08.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi la Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 06-07-2022
Rezultate selectie dosare concurs de recrutare din data de 13.07.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent IA – 1 post, respectiv inspector de specialitate I – 1 post la Compartimentul Tehnic pentru Implementarea Legilor Proprietății – Direcția Arhitectură și Urbanism 06-07-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 06.07.2022 pentru ocuparea pe o perioadă determinată de 14 luni (pe perioada derulării proiectului Digital.IASI) a funcției contractuale de execuție - 1 post de expert procese instituționale, (post înafara organigramei). 01-07-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE CSM IASI 2020 01-07-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL CA URMARE A CONTESTAȚIEI NR. 77697/28.06.2022 LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 27.06.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 30-06-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 27.06.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 30-06-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (1 post) la Direcția Fond Locativ: 30-06-2022
17.08.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad asistent (1 post), la Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuințe - Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 30-06-2022
09.08.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante la la Serviciul Încasare Numerar – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi: - 1 post de inspector clasa I grad principal - 1 post de referent clasa III grad superior 29-06-2022
09.08.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcții publice de execuție vacante în cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism 28-06-2022
REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 27.06.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric și administrator I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 28-06-2022
03.08.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism 28-06-2022
02.08.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale: 1 post consilier, clasa I, grad asistent la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Fizice 2; 1 post inspector, clasa I, grad superior la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Fizice 2; 1 post consilier, clasa I, grad superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice; 1 post referent, clasa III, grad superior la Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice 27-06-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de inspector, clasa I, grad superior la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale din data de 07.07.2022 27-06-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 21.06.2022 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant – 1 POST - la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 27-06-2022
REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad din data de 23.06.2022 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 24-06-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 21.06.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 2 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 2 posturi, muncitor calificat II – 2 posturi și muncitor necalificat I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar 24-06-2022
REZULTAT INTERVIU la concursul de recrutare din data de 21.06.2022 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant – 1 POST - la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 24-06-2022
REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional la Biroul Spații Verzi și Salubritate - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din data de 23.06.2022 24-06-2022
REZULTAT FINAL la examenul organizat în data de 23.06.2022, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Direcția Juridică 24-06-2022
REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional din data de 23.06.2022 la Direcția Relații Publice și Transparență Decizională 24-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 23.06.2022, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Direcția Juridică 23-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Compartimentul Parcări Publice cu Plată din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 23-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional din data de 23.06.2022 la Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 23-06-2022
REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul de promovare din data de 23.06.2022, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției Relații Publice și Transparență Decizională 23-06-2022
REZULTAT FINAL examen de promovare în grad profesional la Compartimentul Parcări Publice cu Plată din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu din data de 23.06.2022 23-06-2022
REZULTATE INTERVIU examenul organizat în data de 23.06.2022 în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Direcția Juridică 23-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional la Biroul Spații Verzi și Salubritate din data de 23.06.2022 23-06-2022
21.07.2022 - concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Serviciul Audit Public Intern 21-06-2022
AFIŞARE REZULTAT PROBA PRACTICĂ la concursul de recrutare din data de 21.06.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 2 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 2 posturi, muncitor calificat II – 2 posturi și muncitor necalificat I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 21-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 21.06.2022 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 21-06-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE examenul de promovare în grad din data de 23.06.2022 la Direcția Generală Economică şi Finanţe Publice Locale 20-06-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE examen de promovare în grad profesional la Biroul Spații Verzi și Salubritate din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare din data de 23.06.2022 – proba scrisă 20-06-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE examenul de promovare în grad profesional la Compartimentul Parcări Publice cu Plată - Serviciul Administrare Parcări din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu din data de 23.06.2022 – proba scrisă 20-06-2022
Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 13.07.2022, ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent IA, respectiv inspector de specialitate I la Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății – Direcția Arhitectură și Urbanism 17-06-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSAREla examenul organizat în data de 23.06.2022 - proba scrisă, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie de la Direcția Juridică 17-06-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 16.06.2022 pentru ocuparea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Municipiului Iași 16-06-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 16.06.2022 pentru ocuparea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Municipiului Iași 16-06-2022
Club Sportiv Municipal Iași 2020 organizează concurs de recrutare în data de 6.07.2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de Economist IA, respectiv inspector de specialitate II la Compartimentul Economico – Financiar și a funcției de execuție vacante de Inspector de specialitate IA, la Compartimentul Juridico – Administrativ 14-06-2022
06.07.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioadă determinată de 14 luni (pe perioada derulării proiectului Digital.IASI) a funcției contractuale de execuție - 1 post de expert procese instituționale 14-06-2022
AFISARE REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III grad superior (1 post) la Compartimentul Parcări de Reședință - Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, organizat în data de 08.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă 09-06-2022
11.07.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (1 post), la Biroul Evidență Solicitări Locative - Direcția Fond Locativ 08-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III grad superior (1 post) la Compartimentul Parcări de Reședință - Direcția Exploatare Patrimoniu 08-06-2022
Rezultatul soluționării contestației la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 16.06.2022 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior – 2 posturi la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 08-06-2022
Rezultatul soluționării contestației la proba de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de referent cl.III grad profesional superior – Serviciul Venituri din Contracte – DGEFPL din data de 02.06.2022 – proba scrisa 08-06-2022
REZULTAT INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III grad superior (1 post) la Compartimentul Parcări de Reședință - Direcția Exploatare Patrimoniu, organizat în data de 08.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă 08-06-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 16.06.2022 pentru ocuparea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 06-06-2022
REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 02.06.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Venituri din Contracte 06-06-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 02.06.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent claa III grad superior la Serviciul Venituri din Contracte - DGEFPL din cadrul Primăriei Municipiului Iași 03-06-2022
07.07.2022 concurs pentru ocuparea unei funcții publice la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale: 1 post inspector, clasa I, grad superior la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice; 31-05-2022
REZULTAT SELECTIE DOSARE concurs de recrutare din data de 21.06.2022 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad debutant la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 30-05-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 21.06.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 2 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 2 posturi, muncitor calificat II – 2 posturi și muncitor necalificat I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 30-05-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 27.06.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric și administrator I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 30-05-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE concurs de recrutare din data de 08.06.2022, pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III grad superior (1 post) la Direcția Exploatare Patrimoniu 26-05-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Iași 26-05-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 25-05-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 02.06.2022 pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Venituri din Contracte 24-05-2022
23.06.2022 - examen de promovare în grad profesional 23-05-2022
29.06.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate II la Serviciul Voluntariat pentru Situații de Urgență – Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 13-05-2022
27.06.2022, ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu. 13-05-2022
21.06.2022, ora 10oo – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 2 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 1 post, muncitor calificat II – 2 posturi și muncitor necalificat I – 2 posturi la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu. 13-05-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente- Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 10.05.2022 12-05-2022
16.06.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 12-05-2022
REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice 12-05-2022
AFISARE REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare din data de 05.05.2022 – proba scrisa pentru ocuparea prin recrutare a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios - Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 10-05-2022
REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE NR. 54206/06.05.2022LA PROBA-SCRISĂ 09-05-2022
08.06.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent clasa III grad superior (1 post), la Compartimentul Parcări de Reședință - Direcția Exploatare Patromoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 06-05-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 05.05.2022 – proba scrisa pentru ocuparea prin recrutare a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios - Direcția Juridică 05-05-2022
Anunt modificare ora de inceput a probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier clasa I la Direcția Arhitectură și Urbanism din data de 10.05.2022 04-05-2022
21.06.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I, grad debutant, la Biroul Cooperare Transfrontalieră - Serviciul Implementare Strategii – D.I.S.I.D.U. 04-05-2022
REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui număr de 8 funcţii publice vacante la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași, desfasurat in data de 28.04.2022 04-05-2022
AFIŞARE REZULTAT CONTESTAŢIE NR.51836/02.05.2022 la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I grad superior la Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Fizice 2 - DGEFPL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, organizat în data de 28.04.2022 03-05-2022
02.06.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad superior și a unui post de referent clasa III grad superior la Serviciul Venituri din Contracte – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale 02-05-2022
REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția Arhitectură și Urbanism - Primăria Municipiului Iași din data de 10.05.2022 02-05-2022
REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 28.04.2022 pentru ocuparea a 8 posturi la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale 29-04-2022
Având în vedere concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Iași pentru ocuparea unui număr de 8 funcţii publice vacante la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași din data de 28.04.2022 ora 10.00 - proba scrisă, vă înștiințăm că locul de desfășurare a concursului va fi în Șos. Națională nr.43, et.5, (Piramida lui Dubeț). 26-04-2022
REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 05.05.2022 – proba scrisa pentru ocuparea prin recrutare a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad superior la Serviciul Contencios - Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 21-04-2022
25.05.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași 20-04-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea a 8 posturi vacante la Direcția Generală Economică Finanțe Publice Locale din data de 28.04.2022 18-04-2022
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad principal (1 post) și referent clasa III grad superior (2 posturi) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 06.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă 11-04-2022
ERATĂ AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad principal (1 post) și referent clasa III grad superior (2 posturi) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 06.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă 08-04-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul din data de 05.04.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 07-04-2022
AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad principal (1 post) și referent clasa III grad superior (2 posturi) la Direcția Fond Locativ organizat în data de 06.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă 07-04-2022
REZULTATUL FINAL la evaluarea managementului instituției de cultură Editura Junimea Iași 06-04-2022
AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ la concursul de recrutare din data de 05.04.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 05-04-2022
10.05.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente din cadrul Direcției Arhitectură și Urbanism 04-04-2022
REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE NR. 38367/30.03.2022 LA PROBA DE SELECȚIE A DOSARELOR la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad principal, (1 post) la Direcția Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, care se va organiza în data de 06.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă 31-03-2022
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 22.03.2022 pentru ocuparea prin recrutare a patru funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad principal - 3 posturi la Serviciul Contencios și consilier juridic clasa I grad asistent - 1 post la Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize de Legalitate – Direcția Juridică 30-03-2022
Comisia de concurs comunică rezultatele selectării dosarelor în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad principal (1 post) și referent clasa III grad superior (2 posturi) la Direcția Fond Locativ: 29-03-2022
Rezultatul evaluării managementului instituției de cultură - Editura Junimea Iași din Iaşi 29-03-2022
REZULTATUL FINAL la evaluarea managementului instituției de cultură Muzeul Municipal ,,Regina Maria’’ din Iaşi 29-03-2022
Primăria Municipiului Iaşi organizează în data de 05.05.2022 ora 10.00 - proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional superior (2 posturi) la Serviciul Contencios - Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi. 28-03-2022
AFISARE REZULTAT INTERVIU la concursul de recrutare din data de 22.03.2022 – proba scrisa pentru ocuparea prin recrutare a patru funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad principal - 3 posturi la Serviciul Contencios și consilier juridic clasa I grad asistent - 1 post la Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize de Legalitate – Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 28-03-2022
AFISARE rezultate selectie dosare la concursul de recrutare din data de 05.04.2022 – proba practică, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 25-03-2022
AFISARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 22.03.2022 pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad principal - 3 posturi la Serviciul Contencios și consilier juridic clasa I grad asistent - 1 post la Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize de Legalitate – Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 24-03-2022
28.04.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a opt funcții publice la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale 23-03-2022
REZULTATUL FINAL la evaluarea managementului instituției de cultură Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Iaşi 22-03-2022
Rezultatul evaluării managementului instituției de cultură – Muzeul Municipal ,,Regina Maria’’ din Iaşi 22-03-2022
Rezultatul evaluării managementului instituției de cultură - Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Iaşi 15-03-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 09.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 4 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 5 posturi, muncitor calificat II – 1 post și muncitor necalificat I – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 14-03-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 22.03.2022 – proba scrisa pentru ocuparea prin recrutare a patru funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad principal - 3 posturi la Serviciul Contencios și consilier juridic clasa I grad asistent - 1 post la Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize de Legalitate – Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 11-03-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 10.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I –1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Fond Locativ 11-03-2022
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA PRACTICĂ la concursul de recrutare în data de 10.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I –1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Fond Locativ 10-03-2022
AFIŞARE REZULTAT LA PROBA PRACTICĂ la concursul de recrutare din data de 09.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 4 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 5 posturi, muncitor calificat II – 1 post și muncitor necalificat I – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 10-03-2022
05.04.2022, ora 10.00 - proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Administrativ – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare 09-03-2022
AFIŞARE REZULTAT CONTESTAȚIE INTERVIU la concursul de recrutare în data de 02.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent IA – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 09-03-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL DUPĂ CONTESTAȚIE la concursul de recrutare în data de 02.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent IA – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 09-03-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL CA URMARE A CONTESTAȚIEI NR. 27061/04.03.2022 LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare în data de 02.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de referent IA – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 07-03-2022
AFIŞARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare în data de 02.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent IA – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 07-03-2022
06.04.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I grad superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad principal (1 post) și referent clasa III grad superior (2 posturi) la Direcția Fond Locativ 03-03-2022
AFIŞARE REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 02.03.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale vacante de referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 03-03-2022
AFIȘARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 24.02.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Versanți 01-03-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 24.02.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Versanți 25-02-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 10.03.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 1 post pe perioadă nedeterminată și 1 post pe perioadă determinată (pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular) la Compartimentul Personal Auxiliar – Direcția Fond Locativ 21-02-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 09.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 4 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 5 posturi, muncitor calificat II – 1 post și muncitor necalificat I – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 21-02-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 24.02.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Versanți 21-02-2022
AFIŞARE REZULTAT SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare în data de 02.03.2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent IA – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 21-02-2022
22.03.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante de execuție: 1 post de consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize de Legalitate - Direcția Juridică si 3 posturi de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Contencios - Direcția Juridică 17-02-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în data de 16.02.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane 16-02-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare organizat în data de 16.02.2022 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane 08-02-2022
AFISARE REZULTAT FINAL la concursul de recrutare din data de 03.02.2022 pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție la Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene - Direcția Proiecte Europene 07-02-2022
09.03.2022, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 4 posturi la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; muncitor calificat I – 5 posturi, muncitor calificat II – 1 post și muncitor necalificat I – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 04-02-2022
02.03.2022, ora 10.00 - concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de referent IA – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Baza de Agrement Ciric; administrator I – 1 post și referent II – 1 post la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu 04-02-2022
10.03.2022, ora 10.00 – concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – 1 post pe perioadă nedeterminată și 1 post pe perioadă determinată (pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular) la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Fond Locativ 04-02-2022
AFIȘARE REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare din data de 03.02.2022 – proba scrisa pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție la Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene - Direcția Proiecte Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi 03-02-2022
24.02.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad superior la Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Versanți - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași. 25-01-2022
AFIȘARE REZULTAT SELECTIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 03.02.2022 – proba scrisa pentru ocuparea a cinci funcții publice vacante de execuție la Serviciul Monitorizarea Implementării și Postimplementării Proiectelor Europene - Direcția Proiecte Europene 18-01-2022
16.02.2022 - concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad principal la Serviciul Străzi Municipale și a unui post de consilier clasa I grad superior la Biroul Reglementare Transporturi Urbane - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare 17-01-2022
REZULTATELE LA PROBA INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante: 1 post de inspector de specialitate grad I la Biroul de Management al Traficului și 1 post de inspector de specialitate grad II la Biroul Implementare Strategie de Transformare Digitală a Municipiului Iași (proba scrisa in data de 12.01.2022, ora 10.00) 14-01-2022
AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante: 1 post de inspector de specialitate grad I la Biroul de Management al Traficului și 1 post de inspector de specialitate grad II la Biroul Implementare Strategie de Transformare Digitală a Municipiului Iași, din data de 12.01.2022, ora 10.00 12-01-2022
AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE la concursul de recrutare din data de 12.01.2022,ora 1000 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante: 1 post de inspector de specialitate grad I la Biroul de Management al Traficului și 1 post de inspector de specialitate grad II la Biroul Implementare Strategie de Transformare Digitală a Municipiului Iași din cadrul Direcției de Transformare Digitală și Implementare Smart City 04-01-2022


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași