B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Dezbatere publica [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Anunt [...]

Continuare


Planul Național de Redresare și Reziliență [...]

Continuare


Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Iaşi reprezintă autoritatea contractantă responsabilă de implementarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice şi creșterea calității serviciilor furni [...]

Continuare


O rețea URBACT a celor 7 orașe europene care doresc să asigure un management colectiv al “bunurilor urbane” NAPOLI – AMSTERDAM – BARCELONA – GHENT – GDANSK – IAŞI – PREŠOV [...]

Continuare


Proiect [...]

Continuare


Unitatea Administrativ – teritorială municipiul Iași implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș, cod SMIS 128113, finanțat prin Programul Operațional R [...]

Continuare


Unitatea Administrativ – teritorială municipiul Iasi implementează, în calitate de partener, proiectul Achizitie mijloace de transport public – tramvaie 30 m, Iasi, cod SMIS 127930, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte [...]

Continuare


Anunt implementare proiect [...]

Continuare


Raport procedura de selectie parteneri RO CULTURA

Raport procedura de selectie parteneri RO CULTURA [...]

Continuare


Anunturi selectie parteneri proiecte

Anunturi selectie parteneri proiecte [...]

Continuare


Strategia de turism a municipiului Iași și Zonei Metropolitane Iași, aprobata prin HCL nr.189/2018 [...]

Continuare


Planul local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliul de proiecte aferent, rezultat al implementării proiectului SHARE (cod PGI02343 - INTERREG EUROPE), aprobat prin HCL [...]

Continuare


CLEAN- Tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute - proiect finanțat prin programul INTERREG EUROPE [...]

Continuare


InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon - proiect finanțat prin programul INTERREG Europe [...]

Continuare


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI 2015 - 2030 [...]

Continuare


Orizont 2020

Orizont 2020 [...]

Continuare


Capitala Culturala Europeana 2021

Capitala Culturala Europeana 2021 [...]

Continuare


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI 2015 - 2030 Campanie de consultare publică organizată de Municipiul Iași [...]

ContinuareRECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași