B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Raport procedura de selectie parteneri RO CULTURA

Raport procedura de selectie parteneri RO CULTURA [...]

Continuare


Anunturi selectie parteneri proiecte

Anunturi selectie parteneri proiecte [...]

Continuare


Strategia de turism a municipiului Iași și Zonei Metropolitane Iași, aprobata prin HCL nr.189/2018 [...]

Continuare


Planul local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliul de proiecte aferent, rezultat al implementării proiectului SHARE (cod PGI02343 - INTERREG EUROPE), aprobat prin HCL [...]

Continuare


CLEAN- Tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute - proiect finanțat prin programul INTERREG EUROPE [...]

Continuare


InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon - proiect finanțat prin programul INTERREG Europe [...]

Continuare


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI 2015 - 2030 [...]

Continuare


Orizont 2020

Orizont 2020 [...]

Continuare


Capitala Culturala Europeana 2021

Capitala Culturala Europeana 2021 [...]

Continuare


STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI 2015 - 2030 Campanie de consultare publică organizată de Municipiul Iași [...]

Continuare