B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Informații Servicii Municipiul Iași


1. PRIMAR

a. VICEPRIMAR GABRIEL VASILE HARABAGIU

Directia Fond Locativ

 Director Executiv

 Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinte

- Biroul Evidenta Solicitari Locuinte

 Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte

- Compartimentul Monitorizare Juridica si Economica

- Compartimentul Monitorizare Tehnica

 Serviciul Asociatii Proprietari

 Compartimentul Personal Auxiliar

Directia Exploatare Patrimoniu

 Director Executiv

 Serviciul Administrare Spatii Comerciale, Terenuri si Alte Bunuri

- Compartimentul Baza de Agrement Ciric

- Compartimentul Personal Auxiliar

 Biroul Avize Mici Intreprinzatori

 Serviciul Administrare Parcari

- Compartimentul Parcari de Resedinta

- Compartimentul Parcari Publice cu Plata

    

b. VICEPRIMAR RADU BOTEZ

  DIRECTIA EVIDENTA PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT

 Director Executiv

 Serviciul Evidenta Patrimoniu Public si Privat

- Biroul Evidenta Patrimoniu in Administrare Proprie

- Compartimentul Evidenta Patrimoniu in Administrare Delegata

 

 Cabinet Primar

Serviciul Corp Control Primar

 Compartimentul Statistica si Prognoza

Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial

Serviciul Dezvoltarea Capacitatii Administrative

 Biroul Comunicare

 Compartimentul pentru Problemele Rromilor

 Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice

 Biroul Cooperare Economica si Turism

 Compartimentul Promovare Turism

 Biroul Relatii cu Societatea Civila

 Compartimentul pentru Tineret si Sport

 Serviciul Relatii Internationale

 Serviciul Audit Public Intern

 Serviciul Resurse Umane

 Serviciul Coordonare Programe Culturale

 Compartimentul Centenar

 

 Directia Juridica

 Director Executiv

 Serviciul Contencios

- Biroul Monitorizarea Punerii in Aplicare a Hotararilor Judecatoresti

 Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate

 Biroul Guvernanta Corporativa 

 Serviciul Achizitii Publice

- Compartimentul Monitorizare Contracte

- Compartimentul Contractare Servicii Sociale

 

 Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala

 Director Executiv

 Serviciul Centrul de Informatii pentru Cetateni

- Biroul Democratie Participativa Locala, Centre de Cartier

- Compartimentul Registratura D.G.E.F.P.L.

- Compartimentul Relatii cu Publicul

 Biroul Diaspora

 Biroul Evenimente Publice  

 

 

 

 Directia Arhitectura si Urbanism

 Arhitect Sef

 Serviciul Autorizare Constructii

- Biroul Autorizare Retele

- Compartimentul Urbanism IT

 Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente

 Biroul Reglementare Publicitate Urbana

 Compartimentul Design si Arhitectura Urbana

 Serviciul GIS Cadastru

- Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietatii

 

 Directia Generala Tehnica si Dezvoltare

DIRECTOR GENERAL

  Directia Tehnica si Servicii Comunitare

 Director Executiv

 Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice

- Biroul Spatii Verzi si Salubritate

- Biroul Versanti

 Serviciul Strazi Municipale

- Biroul Reglementare Transporturi Urbane

- Biroul de Management al Traficului

◊ Compartimentul Suport IT Management Trafic

 Biroul Protectie Civila Securitate si Sanatate in Munca

 Serviciul Voluntariat pentru Situatii de Urgenta

 

Serviciul Promovare si Monitorizare Calitate Mediu

Serviciul Informatizare

 Compartimentul Administrare Infrastructura si Echipamente Informatice

 Compartimentul Administrare Baze de date si Aplicatii Informatice

 Serviciul Administrativ

 Compartimentul Tehnic

 

Directia Implementare Integrata de Dezvoltare Urbana

 Director Executiv

 Serviciul Investitii Proprii

- Compartimentul Proiecte in Sanatate

- Compartimentul Monitorizare Tehnica

 Serviciul Implementare Strategii

- Biroul Cooperare Economica

- Biroul Implementare Strategie Urbana

- Biroul Mobilitate si Dezvoltare Metropolitana

- Biroul Cooperare Transfrontaliera

 Compartimentul Management Financiar

 

  Directia Proiecte Europene

 Director Executiv

 Serviciul Monitorizarea Implementarii si Postimplementarii Proiectelor Europene

 

 

  Directia Generala Economica si Finante Publice Locale

 DIRECTOR GENERAL

 Activitatea Economica

  Director Executiv

-  Serviciul Financiar

-  Serviciul Contabilitate

-  Serviciul Buget

 Activitatea de Taxe si Impozite Locale

 Director Executiv

- Serviciul Incasare Numerar

- Serviciul Venituri din Contracte

- Serviciul Contabilitate Venituri

- Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Fizice

Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

Biroul Executare Taxe si Impozite Persoane Fizice

Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice

 Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice

Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat

 Serviciul Constatare, Impunere si Executare Persoane Juridice

- Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

- Biroul Executare Creante Bugetare Persoane Juridice

 

c. SECRETAR

 Biroul Secretariat Consiliu Local, Arhiva si Evidenta Dispozitii

 Compartimentul Pregatire Sedinte Consiliu Local

 Compartimentul Registrul Agricol

 

2. CONSILIUL LOCAL

 Politia Locala

 Directia Locala de Evidenta a Persoanelor

 Directia de Asistenta Comunitara

 Spitalul Clinic Dr. C.I.Parhon

 Spitalul Clinic de Recuperare

 Casa de Cultura

 Editura Junimea

 Ateneul Tatarasi

 Muzeul Municipal Iasi

 Unitati de invatamant scolar si prescolar

 SC Servicii Publice SA

SC Termo Service SA

 SC Citadin SA

 SC Salubris SA

 SC Ecopiata SA

 SC Compania de Transport Public Iasi SA

 SC Centrala Electrica de Termoficare SA

 Regia Autonoma de Transport Public Iasi

 

 

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași