B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Informații Servicii Municipiul Iași


1. PRIMAR

a. VICEPRIMAR GABRIEL VASILE HARABAGIU

 

 

Directia de Asistenta Comunitara

Directia Fond Locativ

Directia Exploatare Patrimoniu

Directia Implementare Integrata de Dezvoltare Urbana

Directia Proiecte Europene

Directia Crese

SC SERVICII PUBLICE IASI SA

SC TERMOSERVICE SA

SC CITADIN SA

Spitalul Clinic Dr. C.I.Parhon

Spitalul Clinic de Recuperare

Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon

SC CET SA

b. VICEPRIMAR RADU BOTEZ

 DIRECTIA EVIDENTA PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT

 SC SALUBRIS SA

 Regia Autonoma de Transport Public Iasi

 SC Compania de Transport Public Iasi SA

 SC ECOPIATA SA 

 Unitatile de invatamant scolar

 POLITIA LOCALA

 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI IASI

 EDITURA JUNIMEA

 ATENEUL TATARASI

 CABINET PRIMAR

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITAŢII SI CONTROL INTERN MANAGERIAL

SERVICIUL DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

 BIROUL COMUNICARE

 COMP. PENTRU PROBLEMELE RROMILOR

 SERVICIUL RELAŢII COMUNITARE ŞI POLITICI PUBLICE

 BIROUL COOPERARE ECONOMICA ŞI TURISM

 COMP. PROMOVARE TURISM

 BIROUL RELAŢII CU SOCIETATEA CIVILĂ

 COMP. PENTRU TINERET SI SPORT

 CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETAŢENI

 COMP. REGISTRATURĂ D.E.F.P.L.

 BIROUL DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVA LOCALA

 COMP.RELAŢII CU PUBLICUL

 SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

 SERVICIUL RESURSE UMANE

 SERVICIUL COORDONARE PROGRAME CULTURALE

 INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF

 ARHITECT ŞEF

 SERVICIUL G.I.S. CADASTRU

 SERVICIUL URBANISM

 - BIROUL REGLEMENTARE PUBLICITATE EXTERIOARA

 DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII

 DIRECTOR GENERAL

 UNITATE DE IMPLEMENTARE PROIECTE MEDIU

 SERVICIUL ENERGETIC ŞI DE UTILITAŢI PUBLICE

BIROUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN

BIROUL VERSANŢI ŞI MONUMENTE

BIROUL STRAZI MUNICIPALE

 BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE

 BIROUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

 SERVICIUL ADMINISTRATIV

- COMPARTIMENTUL TEHNIC

 BIROUL PROTECŢIE CIVILĂ, SECURITATE ŞI SANATATE IN MUNCA

 SERVICIUL VOLUNTARIAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA

 SERVICIUL ASOCIAŢII PROPRIETARI

 DIRECTOR ADJUNCT

SERVICIUL INVESTIŢII

BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE

SERVICIUL INFORMATIZARE

 COMP. ADM. INFRASTR. ŞI ECHIP. INFORMATICE

 COMP. ADM. BAZE DE DATE ŞI APL. INFORMATICE

 COMP. SUPORT IT MANAGEMENT TRAFIC

- BIROUL DE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE

 DIRECŢIA JURIDICĂ

 DIRECTOR EXECUTIV

 SERVICIUL JURIDIC

- COMPARTIMENT DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂŢII

- COMPARTIMENTUL DE PUNERE ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI

 BIROUL AVIZE MICI ÎNTREPRINZĂTORI

  DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE

 DIRECTOR GENERAL

 ACTIVITATEA ECONOMICĂ

 - DIRECTOR EXECUTIV

 SERVICIUL FINANCIAR

 BIROUL ANALIZA ECONOMICĂ,AVIZĂRI TARIFE ŞI AJUTOR DE STAT

 SERVICIUL CONTABILITATE

 SERVICIUL BUGET

 ACTIVITATEA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

- DIRECTOR EXECUTIV

 SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE ŞI EXECUTARE PERS. JURIDICE

- BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

- BIROUL EXECUTARE CREANŢE BUGETARE PERS.JURIDICE

 SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE ŞI EXECUTARE PERS. FIZICE

- BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERS. FIZICE

- BIROUL EXECUTARE TAXE SI IMPOZITE PERS. FIZICE

- BIROUL EXECUTARE AMENZI PERS. FIZICE

 SERVICIUL CONTROL FISCAL PERS. FIZICE ŞI JURIDICE

 SERVICIUL CONTABILITATE VENITURI

 SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

 SERVICIUL ÎNCASARE NUMERAR

 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROIECTE EUROPENE

 DIRECTOR

 DIRECTOR ADJUNCT

- SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

- SERVICIUL COORDONARE P.I.D.P.C.

- SERVICIUL RELAŢII CU STRUCTURILE O.I. ŞI A.M.

- BIROUL P.O.R.

- BIROUL CIVITAS

- BIROUL COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ

 DIRECTIA LOCALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

c. SECRETAR

 BIROUL SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL, ARHIVĂ ŞI EVIDENŢĂ DISPOZIŢII

 COMPARTIMENT PREGĂTIRE SEDINŢE CL.

 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

2. CONSILIUL LOCAL

 MUZEUL MUNICIPAL IASI