B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Despre Iași


Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viaţă românească. Capitală a Moldovei, oraşul a dat patrimoniului naţional inestimabile valori materiale şi spirituale, a înscris în istoria ţării pagini glorioase, rămase durabil în conştiinţa poporului.

1. Date generale despre municipiul Iaşi

Situat în apropierea graniţei de est a României, Iaşul va fi după integrarea în Uniunea Europeană, un principal pol de dezvoltare al părţii estice a Uniunii Europene.
Puternic centru universitar, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3 universităţi private (Universitatea Al. I. Cuza este şi cea mai veche universitate din ţară)
Puternic centru cultural (sintagmă de “capitala culturală a României” este frecvent utilizată) şi istoric (în 2008 se vor sărbători 600 ani de atestare documentară a Iaşului)
Oraş cu un impresionant patrimoniu cultural şi religios – peste 50 de biserici, între care Biserica Trei Ierarhi, simbol al oraşului (Nicolae Iorga spunea ca “Iaşul e, înainte de toate, o biserică – biserica bisericilor trecutului nostru.”)
Oraş multicultural, în care activează numeroase Centre Culturale străine (francez, german, al Americii Latine, British Council, ) alături de Comunitatea Elena, Comunitatea Italiana, Comunitatea Evreilor.

2. Coordonate geografice - Municipiul Iaşi, punct de interes regional;


160 km, faţă de oraşul Chişinău;
410 km faţă de Bucureşti;
460 km, faţă de Constanţa.


Accesibilitate:
Aeroport internaţional – 8 km din centrul oraşului
Gara – în imediata apropiere a centrului oraşului.
Drum principal – DN 24 şi DN 28.

Populaţia municipiului Iasi (2006) 305.978 locuitori dintre care

145.077 - persoane de gen masculin
160.901 - persoane de gen feminin
În funcţie de gen, se constată o anumită preponderenţă a populaţiei feminine(52,5% din total) faţă de cea masculină (47,4%).

Număr de firme ce activează în teritoriu.
Judeţul Iaşi are un număr de întreprinderi mici şi mijlocii depăşind media pe ţară, dovedind existenta unui spirit antreprenorial posibil de valorificat. La nivelul anului 2004 au fost înregistrate cu cod fiscal peste 12.432 mii societăţi comerciale cu sediul în judeţul Iaşi.

Fişa localităţii Municipiului Iaşi

Număr de persoane aflate în şomaj:
La 31.12.2004 numărul şomerilor înregistraţi a fost de 22.289, iar la 31.12.2005 numărul şomerilor înregistraţi a fost de 23.117, în creştere cu 828 faţă de sfârşitul anului 2004.
Rata şomajului înregistrată în luna decembrie 2005 a fost de 7,4% (faţă de 7,1% în luna decembrie 2004).