B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Misiune, viziune, obiective


MISIUNEA

Misiunea noastră include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administratie publice locale.

VIZIUNEA

Primaria Municipiului Iasi, ca membră a Asociatiei Muncipalitatilor din Romania are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice), a angajaţilor, apreciaţi ca şi colaboratori  şi a societăţii civile, urmărind să devină un lider regional si national.

STRATEGIA

Obiectivele noastre de perspectivă urmaresc 4 perspective:

 

PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii, clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora.
PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial, cu perceperea dorinţelor, necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT.
Responsabilitate / promptitudine;
Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici);
Satisfacerea aşteptărilor clientului, referitor la serviciile oferite, fiind uniţi într-un crez, într-o idee: serviciile noastre sunt cele mai bune.


PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE


Suntem integraţi in cadrul administratiei publice, mai precis în domeniul administratiei publice locale, şi folosim permanent efectul sinergetic.
Cooperăm în sistem de parteneriat cu clientii nostri (persoane publice si juridice), încercând să obţinem avantaje din valoarea, perspicacitatea, inteligenţa serviciilor acestora.
Acţionăm în cadrul unui sistem de management, bazat pe standarde internaţionale, pe care îl implementam si il îmbunătăţim continuu. În domeniul calităţii, Primăria Municipiului Iaşi este certificată din 2006 conform standardului ISO 9001: 2001, iar în 2009 a fost recertificata conform standardului ISO 9001: 2008.
Personalul, colaboratorii sunt direct responsabili de calitatea muncii lor şi deplin conştienţi de acţiunile lor.
Urmărim maximizarea competitivităţii noastre.
Managementul de vârf elaborează şi pune la dispoziţie POLITICA DE MANAGEMENT A PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI.
Aprecierea aportului personalului se face conform realizării obiectivelor proprii stabilite.
Managementul îşi stabileşte propriile obiective utilizând politica CONTRIBUABILILOR.


PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII-DEZVOLTĂRII


Noi am demarat dezvoltarea unei strategii de formare, educare şi de responsabilizare a personalului municipalitatii, în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. Dorim să mărim autoresponsabilizarea acestora, favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică, trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare internă.

CONSIDERĂM MOTIVAREA, INITIATIVA, SPECIALIZAREA SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale.

Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive, gen training activ.
Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor institutii, cu acelasi specific, din administratia publica locala
Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe.
Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului.
Ne preocupăm tot mai mult de VALORILE IMATERIALE: marca noastră “Institutia PRIMARULUI”, imaginea MUNICIPALITATII, cunoştinţele şi experienţa angajatilor, practic, de totalitatea patrimoniului intelectual al organizaţiei. Aceste noţiuni includ: integritatea, capacitatea de inovare, creativitatea, orientarea spre echipă, pe lângă toleranţă, durabilitate, conştientizarea respectului faţă de cetatean, responsabilitatea socială.

Noi am demarat dezvoltarea unei strategii de formare, educare şi de responsabilizare a personalului municipalitatii, în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. Dorim să mărim autoresponsabilizarea acestora, favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică, trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare internă.

CONSIDERĂM MOTIVAREA, INITIATIVA, SPECIALIZAREA SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale.

Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive, gen training activ.
Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor institutii, cu acelasi specific, din administratia publica locala
Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe.
Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului.
Ne preocupăm tot mai mult de VALORILE IMATERIALE: marca noastră “Institutia PRIMARULUI”, imaginea MUNICIPALITATII, cunoştinţele şi experienţa angajatilor, practic, de totalitatea patrimoniului intelectual al organizaţiei. Aceste noţiuni includ: integritatea, capacitatea de inovare, creativitatea, orientarea spre echipă, pe lângă toleranţă, durabilitate, conştientizarea respectului faţă de cetatean, responsabilitatea socială.


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași