B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Direcțiile Primăriei


  • Direcțiile Primăriei 

       

- Direcția Juridică

- Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

- Direcția Arhitectură și Urbanism

- Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

- Direcția Tehnică și Servicii Comunitare

- Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

- Direcția Proiecte Europene

- Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat

- Direcția Fond Locativ

- Direcția Exploatare Patrimoniu

- Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

- Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City

 

 COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI

 CABINET PRIMAR 

 Serviciul Corp Control Primar

 Compartimentul Statistica si Prognoza

 Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial

 Serviciul Dezvoltarea Capacitatii Administrative

 Biroul Comunicare

 Compartimentul pentru Problemele Rromilor

 Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice

 Biroul Cooperare Economica si Turism

 Compartimentul Promovare Turism

 Biroul Relatii cu Societatea Civila

 Compartimentul pentru Tineret si Sport

 Serviciul Relatii Internationale

 Serviciul Audit Public Intern

 Serviciul Resurse Umane

 Serviciul Coordonare Programe Culturale

 Compartimentul Centenar

 

 COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI GENERAL

 Biroul Secretariat Consiliu Local, Arhiva si Evidenta Dispozitii 

 Compartimentul Pregatire Sedinte Consiliu Local 

 Compartimentul Registrul Agricol 

 

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași