B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Declarații de căsătorie [...]

Continuare


Monitorul Oficial Local [...]

Continuare


Politica de confidenţialitate [...]

Continuare


Bunuri primite cu titlu gratuit [...]

Continuare


Legislatie, ghiduri, bune practici - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015 - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Documente aprobate de Municipiul Iasi - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Rapoarte - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Documente aprobate de institutiile si societatile aflate in subordonarea/coordonarea Municipiului Iasi - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 - Anticoruptie si integritate [...]

Continuare


Raport de evaluare privind implementarea legii nr. 52/2003 [...]

Continuare


Rapoarte anuale legea 544/2001 [...]

Continuare


Fişa localităţii Municipiului Iaşi [...]

Continuare


Institutia Arhitectului Sef [...]

Continuare


Serviciul GIS Cadastru [...]

Continuare


Serviciul Urbanism [...]

Continuare


Biroul Reglementare Publicitate Exterioara [...]

Continuare


Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat [...]

Continuare


Serviciul Administrare Spatii Comerciale [...]

Continuare


Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat [...]

Continuare


Serviciul Administrare Spatii cu Destinatie de Locuinta [...]

Continuare


Biroul Evidenta Solicitari Locuinte [...]

Continuare


Biroul Vinzari Locuinte [...]

Continuare


Compartiment Pregatire Sedinte CL [...]

Continuare


Serviciul Secretariat CL, Arhiva si Evidenta Dispozitii [...]

Continuare


Compartiment Registrul Agricol [...]

Continuare


Directia Economica si Finante Publice Locale [...]

Continuare


Serviciul Financiar [...]

Continuare


Biroul Analiza Economica si Avizari Tarife [...]

Continuare


Serviciul Contabilitate [...]

Continuare


Serviciul Buget [...]

Continuare


Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice [...]

Continuare


Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice [...]

Continuare


Biroul Executare Creante Bugetare Persoane Juridice [...]

Continuare


Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Fizice [...]

Continuare


Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice [...]

Continuare


Biroul Executare Taxe si Impozite Persoane Fizice [...]

Continuare


Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice [...]

Continuare


Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice [...]

Continuare


Serviciul Contabilitate Veniturilor [...]

Continuare


Serviciul Venituri din Contracte [...]

Continuare


Serviciul Incasare Numerar [...]

Continuare


Directia Tehnica si Investitii [...]

Continuare


Unitate de Implementare Proiecte Mediu [...]

Continuare


Serviciul Energetic si de Utilitati Publice [...]

Continuare


Biroul Reglementare Transporturi Urbane [...]

Continuare


Biroul Administrare Mediu Urban [...]

Continuare


Biroul Versanti si Monumente [...]

Continuare


Biroul Strazi Municipale [...]

Continuare


Serviciul Administrativ [...]

ContinuareRECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași