B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.roTitlu Vizualizare
Rapoarte de informare și consultare a publicului - 2022
Anunturi, rapoarte, regulamente
Documente economice
Contracte de achiziții aflate în derulare
Anunturi, rapoarte, regulamente 2021
Rapoarte de informare și consultare a publicului - 2021
Ordinea de zi a ședințelor CTATU
Rezoluții CTATU
Documente economice 2021
Registrul pentru consemnarea propunerilor la proiectele de hotărâri
Registru informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
Registrul pentru evidența dispozițiilor emise
Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate
Planuri de calitate a aerului
Documente economice 2020
Anunturi, rapoarte, regulamente 2020
Documente urbanism 2020
Anunturi, rapoarte, regulamente 2019
Documente economice 2019
Documente urbanism 2019
Anunturi, rapoarte, regulamente 2018
Documente economice 2018
Documente urbanism 2018
Anunturi, rapoarte, regulamente 2017 - 2015
Documente urbanism 2017 - 2016
Documente economice 2017 - 2016
Documente economice - arhivă
Documente urbanism - arhivă


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași