B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Știri și noutățiVezi toate știrile

Hotărâri adoptate în Consiliul Local

Aducem la cunoştinţa publicului că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Iaşi din 28 februarie 2017 au fost aprobate următoarele Hotărâri de Consiliu Local:

H.C.L. nr. 26 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași;

H.C.L. nr. 27 din 28 februarie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”;

H.C.L. nr. 28 din 28 februarie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „ Refacerea izolației magistralei de legătură 2 x Dn 1100 ”;

H.C.L. nr. 29 din 28 februarie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „ Alimentare cu energie electrica  a Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi – asigurare spor putere ”;

H.C.L. nr. 30 din 28 februarie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare pasarelă metalică Gara Iaşi Nord KM 75+532”;

H.C.L. nr. 31 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru  proiectul “ Amenajare arhitecturală râu Bahlui ” ;

H.C.L. nr. 32 din 28 februarie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia prin 3 poduri din  beton armat ( unul cu 2 benzi carosabile şi 2 cu câte 4 benzi carosabile )”;

H.C.L. nr. 33 din 28 februarie 2017, privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.90979/05.12.2007;

H.C.L. nr. 34 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS si SC APAVITAL S.A;

H.C.L. nr. 35 din 28 februarie 2017, privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate / autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2017-2018;

H.C.L. nr. 36 din 28 februarie 2017, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 109/29.04.2016;

H.C.L. nr. 37 din 28 februarie 2017, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 400 mp – Lot 1, situat in Iasi, Stradela Caprelor , nr. 6 , sector cadastral 1, parcela PD 2920 ;

H.C.L. nr. 38 din 28 februarie 2017, privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei-str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘’ Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi ”;

H.C.L. nr. 39 din 28 februarie 2017, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.20901/2017;

H.C.L. nr. 40 din 28 februarie 2017, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

H.C.L. nr. 41 din 28 februarie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliul Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 196 mp situat in Iasi, bulevardul Tudor Vladimirescu, alaturat nr. 103 A, parcela DS 456, precum si  aprobarea concesionării directe a acestuia catre SC EXPERT 3 D SRL in vederea extinderii imobilului  proprietate ;

H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2017, privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 84/31.03.2016, cu  terenurile din anexele 1 si 2  ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;

H.C.L. nr. 43 din 28 februarie 2017, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii ;

H.C.L. nr. 44 din 28 februarie 2017, privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 258,41 mp, situat în Iaşi, Aleea Nicolina nr. 13, având nr. cadastral 121309 înscris în cartea funciară 121309 UAT Iaşi, către SC MOLDWAYS SRL, in scopul extinderii imobilului proprietate ;

H.C.L. nr. 45 din 28 februarie 2017, privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 40,95 mp din Iaşi, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616 , de  pe  DRAGAN VASILE  pe MOISII GABRIEL RAMON ;

H.C.L. nr. 46 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45  NUMĂR CADASTRAL 148957 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 47 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL  145043,întocmit în vederea construirii unui  imobil cu destinatia de club de dans sportiv pentru copii pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 48 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 39, NUMAR CADASTRAL 133516 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 49 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI   FN,  SC 64, NUMĂR CADASTRAL 138054,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe  teren proprietate private persoană fizică ;

H.C.L. nr. 50 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VANTU NR.8, NUMAR CADASTRAL 151731,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 51 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri  de birouri pe  teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 52 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 127643, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 53 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică ;

H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iasi, str. Garii nr. 22, nr.cad. 141011 , 141012 pentru  construire   imobil locuinţe colective şi  funcţiuni publice la  parter şi  mezanin, pe teren proprietate;

H.C.L. nr. 55 din 28 februarie 2017, privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

H.C.L. nr. 56 din 28 februarie 2017,  privind alegerea Președintelui de Ședințe

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

The post Hotărâri adoptate în Consiliul Local appeared first on Curierul de Iasi.