B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Știri și noutățiVezi toate știrile

Modul de contractare a serviciilor sociale, analizat de aleşii locali

Serviciile sociale la nivelul Primăriei Municipiului Iaşi vor fi contractate în baza unui Regulament ce va fi supus dezbaterii consilierilor locali în şedinţa de marţi, 31 ianuarie. Proiectul de hotărâre prevede seria de documente care vor sta la baza Regulamentului, acestea fiind planul anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale şi programul de contractare a serviciilor sociale. Planul anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale cuprinde priorităţile Municipiului Iaşi în domeniul serviciilor sociale, în calitatea sa de autoritate contractantă, fundamentarea ”hărţii de nevoi sociale” pe anul în curs,  informaţii detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, criteriile ce fundamentează serviciile sociale propuse a fi înfiinţate sau extinse, programul de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, bugetul estimat pentru anul în curs. Pe de altă parte, programul de contractare a serviciilor sociale cuprinde termenele din anul calendaristic în curs la care sunt programate achiziţiile de servicii sociale, denumirea tipurilor de servicii care fac obiectul achiziţiei, sumele alocate de la bugetul local la fiecare termen, pentru fiecare tip de serviciu social în parte.

Proiectul de hotărâre supus analizei consilierilor locali face referire şi la atribuţiile compartimentului responsabil de contractarea sau achiziţia serviciilor sociale la nivelul Primăriei Municipiului Iaşi, printre care se numără întocmirea programului anual de achiziţie a serviciilor sociale, asigurarea prevederii în proiectul bugetului general al Municipiului Iaşi a sumelor necesare contractării serviciilor sociale pe anul în curs, colaborarea cu Direcţia de Asistenţă Comunitară în orice chestiune legată de mecanismul de contractare sau achiziţie a serviciilor sociale, organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale propuse a fi înfiinţate sau extinse în baza Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, monitorizarea şi evaluarea tehnică şi financiară a modului de realizare a contractelor atribuite în urma procedurilor de achiziţie.


Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

ALEGERI LOCALE - 27 septembrie 2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Evenimente în Iași