B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Știri și noutățiVezi toate știrile

„Școala DA!”: proiect european pentru educarea copiilor din comunitățile defavorizate

Vineri, 8 februarie, Asociația „Salvați Copiii” Iași a prezentat la sediul Primăriei Municipiului Iași stadiul proiectului  „Școala DA!”, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul este susţinut printr-un parteneriat strategic local între Asociaţia „Salvaţi Copiii” Iaşi – Solicitant / Partener 1, Şcoala Gimnazială “Ion Neculce” Iaşi – Partener 2, Direcţia Creşe Iaşi – Partener 3, Municipiul Iaşi – Partener 4, precum şi doi parteneri asociaţi – Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi și Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.

În deschiderea conferinței, primarul Mihai Chirica a vorbit despre cât este de importantă implicarea activă a instituțiilor statului pentru o educație de calitate.

„Simt o reală dezamăgire pe care vreau să o manifest public față de modul iresponsabil de abordare a educației de către instituțiile statului. Au început să fie cheltuiți tot mai mulți bani în mediul privat, pentru a completa carențele educaționale pe care copiii le au în sectorul de stat. Este o incoeerență și o permanentă fluctuație de gestionare a educației copiilor noștri, începând de la manual și terminând cu programa școlară care a devenit imprevizibilă și lipsită de rezultate. Educația nu a primit ceea ce prin lege trebuia să primească: 6% din PIB-ul României. Din această cauză sectoarele de activitate din domeniul educației au scăzut din toate punctele de vedere, inclusiv cel al gradului de competență. Proiectul «Școala DA!» vine să completeze demersurile pe care de-a lungul timpului le-a făcut Asociația «Salvații Copiii» în direcția incluziunii copiilor din familii defavorizate pentru a-și putea continua procesul de educație. Sper ca acest proiect să renască dragostea tuturor față de educație și să aibă drept rezultat final implicarea activă a instituțiilor statului pentru o educație de calitate. Speranța noastră este să creăm în sufletul tututor românilor ambiția de a cere răspicat alocarea sumelor necesare pentru educație, din care să fie plătiți corect profesorii, să se asigure amenajarea unor spații educaționale corespunzătoare, să fie realizată o programă școlară coerentă și prin care să fie furnizate la timp manuale corecte”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Obiectivele proiectului

Proiectul „Școala DA!” propune intervenţii directe pentru 240 de cadre didactice şi pentru 430 de copii: 80 de copii de vârstă antepreşcolară, 60 de copii de vârstă preşcolară, 220 elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, 70 copii / adolescenţi care au abandonat şcoala / nu au frecventat niciodată şcoala. Dintre aceştia 105 beneficiari vor fi copii în risc educaţional de etnie romă. Pentru a susţine intervenţiile directe pentru aceşti copii, proiectul mai propune servicii pentru 100 de infirmiere / îngrijitoare care activează ca personal de îngrijire şi educaţie timpurie la Direcţia Creşe Iaşi și pentru 60 de părinţi ai copiilor incluşi în grupul ţintă.

Astfel, rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: facilitarea accesului la educaţie pentru 70 de copii din grupuri vulnerabile care au abandonat şcoala; prevenirea abandonului şcolar pentru 140 de copii antepreşcolari şi preşcolari din grupuri vulnerabile; prevenirea  abandonului şcolar pentru 140 de copii şcolari din grupuri vulnerabile; prevenirea abandonului şcolar prin implementarea a două programe de inovare socială (Școala Mobilă şi programul de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale); dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru antepreşcolari şi şcolari; 200 de specialişti în educaţie  (100 de cadre didactice şi 100 de îngrijitori) îşi vor dezvolta competenţele profesionale în vederea creşterii calităţii educaţiei copiilor; identificarea şi promovarea bunelor practici în prevenirea abandonului şcolar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.584.503,88 lei din care 3.566.145,72 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE. Contractul de finanțare este încheiat pentru o perioadă de trei ani, activitățile fiind implemetate în perioada 22 mai 2018 – 21 mai 2021.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

The post „Școala DA!”: proiect european pentru educarea copiilor din comunitățile defavorizate appeared first on Curierul de Iasi.