B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


AFISARE REZULTAT PROBA PRACTICA la concursul de recrutare pentru ocuparea de funcţii contractuale de execuţie vacante la comp. Ba za de agrement Ciric si comp. Personal Auxiliar-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 16.06.2016-proba scrisa


AFISARE REZULTAT PROBA PRACTICA

la concursul de recrutare pentru ocuparea de funcţii contractuale de execuţie vacante la comp. Ba za de agrement Ciric si comp. Personal Auxiliar-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 16.06.2016-proba scrisa

Functia: muncitor calificat I  (lacatus mecanic)la comp. Baza de agrement Ciric-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume

 

Prezent /Absent

Punctaj obtinut

Rezultat

Admis/Respins

1

Varzar Dorel

Prezent

80,00

Admis

Functia: muncitor calificat I  (instalator)la comp. Baza de agrement Ciric-1 post

 

Nr.crt.

Nume şi prenume

 

Prezent /Absent

Punctaj obtinut

Rezultat

Admis/Respins

1

Deleanu Mihai

Prezent

75,00

Admis

  Functia: muncitor calificat I  (7549)la comp. Baza de agrement Ciric-2 posturi

 

Nr.crt.

Nume şi prenume

 

Prezent /Absent

Punctaj obtinut

Rezultat

Admis/Respins

1

Soroceanu Eugen

Prezent

78,33

Admis

2

Pavel Florin

Prezent

75,00

Admis

Conform art.29, alin (3), lit.”a ” din HG nr.286/2011, modificata de HG 1027/2014, sunt declara ţi admişi la candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Proba interviului se va desfasura in data de 23.06.2016, ora 13.00 la Sediul Primariei Muncipiului Iasi.

Candidatii nemultumiti pot depune la registratura unitatii contestatie in termen de cel mult 1 zi lucratoare de data afisarii rezultatului probei practice.

Afisat astazi, 21.06.2016 ora 15.00


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași