B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea de funcţii contractuale de execuţie vacante la comp. Baza de agrement Ciric şi comp. Personal Auxiliar-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 16.06.2016-proba scrisa


Afişare rezultat selecţie dosare

la concursul de recrutare pentru ocuparea de funcţii contractuale de execuţie vacante la comp. Baza de agrement Ciric şi comp. Personal Auxiliar-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 16.06.2016-proba scrisa 

Functia: muncitor calificat I (COD COR 523002) la comp. Personal Auxiliar-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Oita Ana Maria

ADMIS

 

2.

Busuioc Constantin

ADMIS

 

 

Functia: muncitor calificat II (COD COR 523002) la comp. Personal Auxiliar-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Rotariu Mihai

RESPINS

Nu indeplineste  conditia prevazuta la art. 3 lit. „f si  art. 6, alin (1) lit. „d ”                                                                       din HG 286/2011

2

Carp Mihaela

ADMIS

 

 

Functia: asistent medical generalist-comp. Baza de agrement Ciric -1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Ermolai Vasa

ADMIS

 

2

Oancea Alexandru

ADMIS

 

 

Functia: muncitor calificat I  (electrician)- comp. Baza de agrement Ciric-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Ciobotariu Christian Emil

Respins

Nu indeplineste conditia prevazuta la art. 3 lit. „f si art. 6, alin (1) lit. „d ”                                                                       din HG 286/2011

2

Tuduri Iosif Eduard

Admis

 

 

Functia: muncitor calificat I (lacatus mecanic)- comp. Baza de agrement Ciric-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Varzar Dorel

ADMIS

 

2

Argint Mircea

ADMIS

 

 

Functia: muncitor calificat I (instalator)- comp. Baza de agrement Ciric-1 post

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Deleanu Mihai

ADMIS

 

 

Functia: muncitor calificat I (7549)- comp. Baza de agrement Ciric-2 posturi

Nr.crt.

Nume şi prenume 

Rezultat selecţie dosar

Motiv respingere dosar

1

Sipoteanu Iustina

ADMIS

 

2.

Soroceanu Eugen

ADMIS

 

3.

Pavel Florin

ADMIS

 

Notă:

            Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pina la data desfasurarii primei probe a concursului.

Candidaţii declaraţi admişi  in urma probei de selectie a dosarelor se vor prezenta în data de 16.06.2016, ora 9.30, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Prim ăriei Municipiului Iaşi –sediul din bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11 , în vederea sustinerii probei scrise. Aceştia vor avea asupra lor actul de identitate si un pix de culoare albastra.

            Termenul de formulare a unor eventuale contestatii este de 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor.  

Data afişării: 09.06.2016 ora 14.00   


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași