B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Afişare rezultat selecţie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate debutant Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 14.04.2016-proba scrisa


Afişare rezultat selecţie dosare
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate debutant Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din data de 14.04.2016-proba scrisa

 

Functia: inspector de specialitate debutant

 

Nr.crt. Nume şi prenume Rezultat selecţie dosar Motiv respingere dosar
1. Bîrla Marius Constantin ADMIS -
2. Butuc Gabriel ADMIS -
3. Cajban Mihaela ADMIS -
4. Dubiţ Oana ADMIS -
5. Enache Maria Magdalena ADMIS -
6. Flueraru Cristina Elena ADMIS -
7. Gheorghe Ivona Raluca ADMIS -
8. Grigorovici Elena ADMIS -
9. Irimescu Alina Iuliana ADMIS -
10. Lupescu Marius Mihai ADMIS -
11. Pîndaru Magda Alexandra ADMIS -
12. Stamate Bogdan Ionel ADMIS -
13. Toma Ionela Adina ADMIS -

 

Notă:

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pina la data desfasurarii primei probe a concursului.

Candidaţii declaraţi admişi in urma probei de selectie a dosarelor se vor prezenta în data de 14.04.2016, ora 9.30, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Prim ăriei Municipiului Iaşi –sediul din bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11 , în vederea sustinerii probei scrise/practice. Aceştia vor avea asupra lor actul de identitate si un pix de culoare albastra.

Termenul de formulare a unor eventuale contestatii este de 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor.

Data afişării: 04.04.2016 ora 14.00