B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


ANUNŢ PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT – RECENZORI DE TEREN - ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RECENSĂMÂNTULUI POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR RUNDA 2021


 

 

! CAUTAM RECENZORI PENTRU COLECTAREA DATELOR IN TEREN IN MUNICIPIUL IASI

 

Link-ul pentru formularul de înscrierehttps://forms.gle/8poRbUk6bNfyz55n9

 

ANUNŢ PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT – RECENZORI DE TEREN - ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RECENSĂMÂNTULUI POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR RUNDA 2021

 

-PENTRU MUNICIPIUL IASI

 

RECENZORI PENTRU COLECTAREA DATELOR PRIN INTERVIURI FAŢĂ ÎN FAŢĂ PE TEREN ÎN CADRUL SECTORULUI DE RECENSĂMÂNT

 

Modalitatea de contractare : Contract de prestari servicii incheiat cu Primaria Municipiului Iasi

Perioada de contractare a serviciilor :

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren :

           -Recenzare prin efectuare interviu de către recenzor, în teren : 16.05-17.07.2022

Locul de desfăşurare a activităţii :

 • Pe teren, în cadrul sectorului de recensământ arondat (pentru recenzorii de teren)

Condiţii privind contractarea serviciilor

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei-condiţie eliminatorie
 • Minim studii medii absolvite(diplomă absolvent liceu)- condiţie eliminatorie
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiţie eliminatorie
 • Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

 

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 4-6 ore pe zi ;
 • Disponibilitate de a lucra în weekend .

 

Plata pentru colectarea datelor statistice  se face la un tarif de 7 lei / chestionarul pentru recenzarea persoanelor și de 3,5 lei / chestionarul pentru recenzarea locuințelor, după recepția cantitativă și calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului.

NU se decontează cheltuieli de deplasare:

 • pentru participarea la instruire si primirea-predarea tabletei si a celorlalte materiale de recensământ
 • deplasarea in sectorul de recensământ pe perioada recenzării

 

 


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași