B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


ANUNŢ privind examenul din data de 23.11.2016 pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioara pentru angajaţii incadrati in functii contractuale de debutant


ANUNŢ
privind examenul din data de 23.11.2016
pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioara pentru angajaţii incadrati in functii contractuale de debutant


Primăria Municipiului Iaşi organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioara pentru angajaţii incadrati in functii contractuale de debutant si aflati la sfarsitul perioadei de debut din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de 23.11.2016, ora 10.

Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicata, cu modificările şi
completarile ulterioare;
2. Legea nr.213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
3. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată 2013;
4. Hotărârea nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
5. H.C.L. nr.30/2013 privind aprobarea unor măsuri pentru exploatarea Bazei de
agrement Ciric –Anexa nr. 2 ;
6. H.C.L. nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care
se fac venit al bugetului local pentru anul 2016-Anexa 10.11.12 ;
7. Legea 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice, cu modificărie şi completările ulterioare;

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275.

 

Afişat astăzi, 09.11.2016 ora 14:00.Denumire Data publicării Mărime Descarcă
Descarcă / Vizualizează anunț 09-11-2016 196.29 KB Descarcă

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași