B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a 4 funcţii publice de execuţie în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi


ANUNT
 
privind ocuparea prin transfer la cerere a 4 funcţii publice de execuţie
în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

   
   În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r2, cu modificările şi completările ulterioare, Primăriei Municipiului Iaşi anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a posturilor vacante corespunzătore funcţiilor publice de execuţie după cum urmează:
 
- două posturi vacante de referent clasa III grad superior în cadrul Biroului Constatare Impunere persoane juridice – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi
- două posturi vacante de referent clasa III grad superior în cadrul Biroului Executare Amenzi persoane fizice – Direcţia Generală  Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi
 
Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Serviciul Resurse Umane, din Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi 700064, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 29 iunie 2016 – ora 16.00), următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere
2. curriculum vitae – tip EUROPASS
3. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
 
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Iaşiwww.primaria-iasi.ro precum si la sediul acesteia.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane
telefon: 0232/267582, int. 141.

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași