B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1316/2022


Aviz de oportunitate nr. 1316/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă unifamilială pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Viticultori (T27)

 

Suprafața totală de teren: 693 mp

Nr. cadastral: 143531 ; Carte funciară: 143531

 

Condiții:

  1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

 

- la Nord-Vest de cale de acces – DE 1139/16

- la Nord-Est de DE 1128/22

- la Sud-Vest de teren proprietate privată - nr. cad. 134623

- la Sud-Est de teren proprietate privată – nr. cad. 143532

  

  1. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CB5 – campus universitar şi pol de cercetare;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR L – zonă locuinţe individuale

 

  1. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0,8 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D(S)+P+1E

- Înălțime maximă la cornişă de 8 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

  1. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

  1. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

  1. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 177 din 22.01.2020 emis de Municipiul Iași

 

  1. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași