B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1317/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1317/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial în clinică medicală

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 6

 

Suprafața totală de teren: 1.200 mp

Nr. cadastral: 126778 ; Carte funciară: 126778

 

Condiții:

  1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de teren proprietate proprietate privată – nr. cad. 160069

- la Sud de de cale de acces – bulevardul Poitiers

- la Vest de teren proprietate proprietate privată – nr. cad. 160069

- la Est de teren proprietate proprietate privată – nr. cad. 142805

 

  1. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- clinică medicală, spaţii pentru servicii, profesii liberale şi birouri;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR Ai2c – Activităţi productive şi depozitare comercială legate de posibilitatea de acces atât a căii rutiere importante cât şi la CF;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – Clinică Medicală

 

  1. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 60%

- CUT maxim: 1,8 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la atic de 13 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

  1. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

  1. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1093 din 14.05.2021 emis de Municipiul Iași

 

  1. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

  

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași