B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1318/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1318/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire centru comercial, împrejmuire, amplasare mijloace publicitare, amenajare parcare, amenajare acces auto şi pietonal

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, zona Galata

 

Suprafața totală de teren: 17.029 mp

Nr. cadastral: 162961 ; Carte funciară: 162961

 

Condiții:

  1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat: 

- la Nord de cale de acces – şoseaua Iaşi-Voineşti

- la Sud de cale de acces – Aleea Strugurilor

- la Vest de terenuri proprietate privată

- la Est de terenuri proprietate privată

 

  1. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- Comerţ şi servicii;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: LB, C2 - Locuinţe individuale sau colective mici cu P, P+1, 2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu şi CB6 - Centru de studii şi cercetări, bibliotecă - mediatecă, săli de conferinţe şi expoziţii, arhivă, centru de conservare şi restaurare de carte veche, spaţii pentru traduceri, editare de facsimile şi de noi publicaţii, ateliere de reproducere pe diferiţi suporţi a materialelor destinate schimburilor internaţionale, centru de perfecţionare, cazare pentru personalul permanent şi pentru invitaţi şi cursanţi, biserică, grădină, librărie, parcaje.

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – centru comercial

 

  1. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 0,8 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+1E

- Înălțime maximă la atic de 15 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zonă construită

 

  1. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

  1. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

  1. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1637 din 09.07.2021 emis de Municipiul Iași și Avizului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS)

 

  1. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași