B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1319/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1319/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan - Construire locuinţe colective

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 1.249 mp

Nr. cadastral: 145933 ; Carte funciară: 145933

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de teren proprietate privată – nr. cad. 145099

- la Nord-Est de teren proprietate privată – nr. cad. 15512

- la Sud-Est de cale de acces – nr. cad. 130095

- la Sud-Vest de teren proprietate privată – nr. cad.140244

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LC2b – zona locuinţe colective cu P, P+M, P+1E, P+1E, P+1E+M, P+2E

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 1,08 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+2E

- Înălțime maximă la streaşină de 10 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

- Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2844 din 16.12.2020 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași