B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1322/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1322/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire centru de terapie cu protoni

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sărărie, nr. 177C

 

Suprafața totală de teren: 2.866 mp

Nr. cadastral: 163046 ; Carte funciară: 163046

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Est de strada Sărărie

- la Nord-Vest de cale de acces – strada Codrescu

- la Sud-Vest de terenuri proprietate – nr. cad. 17458/7 si 17458/6

- la Sud-Est de teren proprietate – nr. cad. 153094

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- spaţii de terapie şi tratament şi alte servicii medicale

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CM - zona mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir), activităţi productive mici nepoluante şi locuinţe

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CM1m – zona cu funcţiuni mixte – clinică medicală

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 2,16 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: 2S+P+4E

- Înălțime maximă la atic de 24 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 857 din 26.03.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași