B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1324/2022


                                               

Aviz de oportunitate nr. 1324/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iaşi-Voineşti

 

Suprafața totală de teren: 16.500 mp

Nr. cadastral: 167926; Carte funciară: 167926

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de teren proprietate privată – nr. cad. 167925

- la Sud de cale de acces – şoseaua Iaşi-Voineşti

- la Vest de teren proprietate privată 167925

- la Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 166625, 166624, 165091, 159798 şi 162669

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. aprobate prin HCL nr. 326/2004: parţial CM 1 - subzona funcţiunilor mixte conţinând echipamente publice, servicii de interes general, amenajări sportive, loisir, activităţi productive nepoluante mici şi locuinţe, parţial P2 – spaţii plantate pentru protecţie faţă de infrastructura tehnică.

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR LCS1 – comerţ servicii

Utilizări admise:

  • spaţii comerciale,
  • spaţii pentru servicii,
  • alimentaţie publică,
  • birouri şi alte funcţiuni conexe,
  • construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

 

UTR LCS2 – locuinţe colective

Utilizări admise:

  • - locuinţe colective în regim izolat sau cuplat,
  • - construcţii aferente echipării tehnico-edilitare

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

UTR LCS1 – Suprafaţă teren = 4.050,00 mp:

POT maxim = 50%, CUT maxim = 1,5 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse D+P+1E, înălțime maximă la cornişă de 11 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

UTR LCS1 – Suprafaţă teren = 12.450,00 mp:

POT maxim = 40%, CUT maxim = 1,8 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse D+P+4E+5Er, înălțime maximă la cornişă de 19 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2373 din 30.10.2020 emis de Municipiul Iași si Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași