B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1326/2022


Aviz de oportunitate nr. 1326/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţe colective, spaţii comerciale la parter, grădiniţă, birouri şi spaţii medicale pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, aleea Tudor Neculai, nr. 50

 

Suprafața totală de teren: 18.494 mp

Nr. cadastral: 169942, 170071, 170072; Carte funciară: 169942, 170071, 170072  

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Est de cale de acces – strada Strugurilor

- la Nord-Vest de terenuri proprietate privată

- la Sud-Vest de terenuri proprietate privată şi cale de acces – strada Prof. Emil Honoriu

- la Sud-Est de cale de acces – aleea Tudor Neculai.

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- sociale, colective şi personale,

- dotări, anexe, funcţiunii complementare funcţiunilor Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: P4 – spaţii plantate pentru protecţia versanţilor şi a cursurilor de apă;

 

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR CMa - subzona mixtă cu clădiri înalte D+P+6E+Eth

Utilizări admise:

- locuinţe colective;

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- birouri,

- se admit separat sau la demisol/parter funcţiuni comerciale, alimentaţie publică, servicii profesionale, servicii medicale, creşe, grădiniţe, birouri,

- sedii al unor companii şi firme;

- spaţii de servicii,

- hoteluri, restaurante, agenţii de turism,

- micro-obiective tehnico-edilitare de producere a energiei electrice.

UTR UTR - CMb- subzona mixtă cu clădiri aparţinând zonei de servicii şi a zonei comerciale;

Utilizări admise:

- se admit funcţiuni comerciale, alimentaţie publică, servicii profesionale, servicii medicale, grădiniţe, birouri, hipermarket şi supermarket;

- panouri publicitare.

UTR CMc - subzona mixtă cu clădiri având înălțimi mici de D+P+2E+Eth;

Utilizări admise:

- locuinţe individuale,

- spaţii comerciale,

- creşe grădiniţe, şcoli, licee,

- spaţii medicale,

- servicii mai sus menţionate.

Condiţii: Nu se admit locuinţe colective în cadrul UTR-ului CMc.

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

UTR CMa – Suprafaţă teren = 5.055,00 mp:

POT maxim = 40%, CUT maxim = 3,2 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse S+D+P+6E+Eth, înălțime maximă la atic de 27 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită;

UTR CMb – Suprafaţă teren = 9.000,00 mp:

POT maxim = 40%, CUT maxim = 1,2 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse S+D+P+1E, înălțime maximă la atic de 12 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită;

UTR CMc – Suprafaţă teren = 4.439,00 mp:

POT maxim = 20%, CUT maxim = 0,8 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse S+D+P+2E+Eth, înălțime maximă la atic de 12 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1092 din 22.05.2020 emis de Municipiul Iași, Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi Avizului AACR

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași