B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1327/2022


Aviz de oportunitate nr. 1327/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire imobil locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, parcare supraterană şi subterană pe teren proprietate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zimbrului, nr. 19B

 

Suprafața totală de teren: 2.225 mp

Nr. cadastral: 165973; Carte funciară: 165973

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de teren proprietate privată cale de acces – nr. cad. 171349

- la Nord-Est de teren proprietate privată - nr. cad. 166219

- la Sud-Est de teren proprietate – nr. cad. 169188

- la Sud-Vest de teren proprietate publică

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective, spaţii pentru servicii şi comerţ la parter şi etajul 1, spaţii pentru birouri, spaţii complementare funcţiunilor de locuire colectivă;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CB 7 – Alte unităţi dispersate existente;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LA1-a – ansamblu locuinţe colective înalte

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

POT maxim: 40%

CUT maxim: 4 mp.ADC/mp.teren

Număr de niveluri propuse: 2S+P+11E

Înălțime maximă la cornişă de 38 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 338 din 11.02.2020 emis de Municipiul Iași, Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi Avizului AACR

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași