B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1330/2022


Aviz de oportunitate nr. 1330/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă individuală, anexe, împrejmuire

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Ursulea

 

Suprafața totală de teren: 1.150 mp

Nr. cadastral: 154645; Carte funciară: 154645

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de cale de acces – strada Ursulea

- la Nord-Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 127594

- la Sud-Vest de teren în folosinţă

- la Sud-Est de teren în folosinţă

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţă individuală

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR P3 – spaţii plantate pentru loisir

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR LC2b – zona locuinţe individuale

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0,6 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+1E/M

- Înălțime maximă la streaşină de 7,5 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2067 din 06.09.2021 emis de Primăria Municipiului Iași şi Certificat de nomenclatură urbană

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași