B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1331/2022


Aviz de oportunitate nr. 1331/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere terenuri în intravilan -  Construire locuinţe colective şi individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 56.187 mp

Nr. cadastral: conform anexă; Carte funciară: conform anexă

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de căi de acces – DE 4830/1

- la Sud de cale de acces - strada Alexandru Claudian şi terenuri în proprietate privată

- la Vest de cale de acces - DE 4830/1

- la Est de strada Grigore T. Popa şi terenuri în proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale, locuinţe colective mici, spaţii comerciale, birouri, servicii, cazare şi dotări aferente, echipare tehnico-edilitara

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR 1 – zona funcţiuni mixte;

UTR 2 – locuinţe individuale/cuplate;

UTR 3 – locuinţe colective mici;

UTR 4 – zona de echipare tehnico-edilitară;

UTR TT – zona de transporturi.

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

UTR 1 – Suprafaţă teren = 1.828,90 mp:

POT maxim = 30%, CUT maxim = 1,08 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse D+P+1E+M(2R), înălțime maximă la streaşină/atic de 8,5 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită;

UTR 2 – Suprafaţă teren = 31.264,90 mp:

POT maxim = 30%, CUT maxim = 0,9 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse S+D+P+1E+M(2R), înălțime maximă la streaşină/atic de 9,00 m măsurată  în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită.

UTR 3 – Suprafaţă teren = 9.914,70 mp:

POT maxim = 20%, CUT maxim = 1,08 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse S+D+P+2E+M(3R), înălțime maximă la streaşină/atic de 12,00 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită.

UTR 4 – Suprafaţă teren = 370,20 mp:

POT maxim = 50%, CUT maxim = 0,5 mp.ADC/mp.teren, număr de niveluri propuse P, înălțime maximă la streaşină/atic de 4,00 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită.

UTR TT – Suprafaţă teren = 12.808,30 mp:

Sunt premise amenajarea căilor de acces rutiere şi pietonale şi amenajarea lucrărilor tehnico edilitare. Se vor respecta profilurile stradale din planşa de Reglementări Urbanistice;

Condiţii: Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului. Suprafaţa spaţiilor verzi publice va fi în procent de minim 5% din suprafaţa totală a terenului.

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1843 din 05.08.2021 emis de Primăria Municipiului Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

Anexa:

Nr. crt.

Nr. Carte Funciara

Nr. Cadastral

Suprafata  (MP)

1

169809

169809

655

2

169790

169790

1698

3

170032

170032

1736

4

169977

169977

1395

5

169970

169970

8968

6

169808

169808

3812

7

169807

169807

3700

8

169995

169995

632

9

169996

169996

5597

10

170033

170033

4603

11

170049

170049

6893

12

169969

169969

2199

13

170038

170038

7413

14

169978

169978

5345

15

170048

170048

309

16

170037

170037

1232

                                             TOTAL SUPRAFATA TEREN 56.187 MP

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași