B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1332/2022


Aviz de oportunitate nr. 1332/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire spaţii de cazare

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Zugravi, nr. 20, 20A

 

Suprafața totală de teren: 1.082 mp

Nr. cadastral: 147298, 148891; Carte funciară: 147298, 148891

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Est de teren proprietate privată

- la Nord-Vest de teren proprietate privată

- la Sud-Vest de cale de acces – strada Zugravi

- la Sud-Est de cale de acces

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- spaţii de cazare, camin pentru elevi si studenti si functiuni conexe;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR LA – zona de locuit formată din ansambluri noi recent realizate cu locuinţe mari şi medii (P+10 şi P+4);

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – zonă de locuit şi zonă de servicii

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 2,35 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+4E+5Er

- Înălțime maximă de 19 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 3179 din 25.09.2019 emis de Primăria  Municipiului Iași, Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi Avizului Ministerului Culturii

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași