B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1333/2022


Aviz de oportunitate nr. 1333/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire clădire de locuinţe colective

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, stradela Gălăţeanu, nr. 2

 

Suprafața totală de teren: 3.254 mp

Nr. cadastral: 168577; Carte funciară: 168577

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de domeniu public proprietatea Municipiului Iaşi

- la Nord-Vest de teren proprietate privată

- la Est de cale de acces - stradela Gălăţeanu

- la Sud-Est de teren proprietate privată

- la Sud-Vest de terenuri proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective şi servicii;

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CA - zona centrală situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice, subzona CA3 - zona centrală cu clădiri înalte (peste P+6 cu accente) şi clădiri de înălţime medie cu regim de construire discontinuu având un rol deosebit în configurare siluetei localităţii pe cornişă Tătăraşi;

- Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CA3a - locuinţe colective şi servicii

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 35%

- CUT maxim: 1,2 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+3Er

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 14 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1191 din 14.05.2021 emis de Primăria Municipiului Iași şi Avizului Consiliului Judeţean Iaşi

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași