B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1334/2022


Aviz de oportunitate nr. 1334/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Mansardare Corp D al Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, cu refacere acoperiş pe dimensiuni existente

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Toma Cozma, nr. 3

 

Suprafața totală de teren: 11.247 mp

Nr. cadastral: 152321; Carte funciară: 152321

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – strada Toma Cozma

- la Sud de strada Petru Caraiman şi locuinţe colective

- la Vest de alee

- la Est de terenuri proprietate – nr. cad. 134679, 153287 şi 153289

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- construcţii de învăţământ

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CB7 – zona funcţiunilor complexe de importanţă supramunicipala şi municipală - alte unităţi dispersate existente

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR CB U1 – dotări de învăţământ şi servicii conexe

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 25%

- CUT maxim: 0,85 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+1E+M

- Înălțime maximă la cornişă de 16 m măsurată de la cota terenului amenajat

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1075 din 14.05.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași