B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1339/2022


Aviz de oportunitate nr. 1339/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţe colective, amenajare incintă şi împrejmuire teren proprietate prin demolare clădire existentă (modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada LT. Stoicescu, nr. 6

 

Suprafața totală de teren: 1.535 mp

Nr. cadastral: 148084, 148085; Carte funciară: 148084, 148085

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 148087 şi 146081

- la Sud-Est de terenuri proprietate – DR 708 şi nr. cad. 18639

- la Sud-Vest de strada LT. Stoicescu

- la Nord-Vest de cale de acces – nr. cad. 149502

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR 2 - Zona de locuinţe individuale

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – Zona locuinţe colective

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 36%

- CUT maxim: 1,2 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: S+P+3E

- Înălțime maximă de 15,5 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2127 din 23.09.2020 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași