B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1340/2022


Aviz de oportunitate nr. 1340/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire locuinţă colectivă şi împrejmuire teren – demolare corp C1 şi C2

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Funcţionarilor, nr. 2

 

Suprafața totală de teren: 829 mp

Nr. cadastral: 153877; Carte funciară: 153877

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 139358 şi 159836

- la Sud-Est de terenuri proprietate privată – nr. cad. 155082 şi 155083

- la Sud-Vest de cale de acces - strada Funcţionarilor

- la Nord-Vest de teren proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective şi funcţiuni mixte

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CA – zona centrală situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice, subzona CA 4 – zona centrală cu clădiri medii (max. P/3), situată în aria de protecţie a siluetei tradiţionale a localităţii dinspre şesul Bahluiului

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 2,5 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+3E

- Înălțime maximă la atic de 15 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1898 din 27.08.2021 emis de Municipiul Iași, Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi Avizului AACR

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași