B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1344/2022


Aviz de oportunitate nr. 1344/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Imobil pentru servicii de interes general (horeca, loisir, servicii, comerţ)

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul C.A. Rosetti

 

Suprafața totală de teren: 4.200 mp

Nr. cadastral: 135527; Carte funciară: 135527

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord-Vest de domeniu public administrat de Ocolul Silvic

- la Nord-Est de U.A.T. Popricani

- la Sud-Vest de bulevardul C.A Rosetti

- la Sud-Est de cale de acces – DE 2939/1

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- sali de evenimente, constructii de turism, loisir, servicii, comerţ

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR P3 – spaţii plantate pentru loisir (cap.IV subzona D2a - zona de loisir Ciric)

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – zona cu funcţiuni mixte

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 2,4 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: 2S+D+P+12E

- Înălțime maximă la atic de 50 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2816 din 24.11.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași