B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1345/2022


Aviz de oportunitate nr. 1345/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Introducere teren în intravilan – Construire locuinţe individuale

Localizare: extravilanul Municipiului Iaşi, zona Bucium

 

Suprafața totală de teren: 3.425 mp

Nr. cadastral: 171030; Carte funciară: 171030

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cale de acces – intersectie strada Ciprian Porumbescu cu strada Alexandru Zirra

- la Sud de drum - DE 6100

- la Est de terenuri proprietate privată - nr. cad. 171662 si 164764

- la Vest de cale de acces – DE 6146

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe individuale;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1- LC-a- locuinţe individuale cu P+2E

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 30%

- CUT maxim: 0,9ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la streaşină/atic de 9 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

- Suprafaţa spaţiilor plantate va fi în procent de minim 30% din suprafaţa totală a terenului

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1990 din 27.08.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași