B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1346/2022


Aviz de oportunitate nr. 1346/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Extindere clădiri identificate cu 156544-C2 şi 156545-C1

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, şoseaua Iasi-Tomesti

 

Suprafața totală de teren: 5.960 mp

Nr. cadastral: 156544, 156545; Carte funciară: 156544, 156545

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de terenuri proprietate privată, la Sud de cale de acces – nr. cad. 156548, la Vest de teren proprietate privată, la Est de teren proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- servicii către întreprinderi, sedii de firmă, activităţi productive nepoluante şi depozitare comercială;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR Ai2a – activităţi productive;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR Ai2-1a – unităţi stabile ca profil pe amplasamentele actuale sau grupate în aceasta unitate teritorială de referinţă

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 50%

- CUT maxim: 1 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: P+2E

- Înălțime maximă la atic de 12 m măsurată de la cota terenului natural

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2869 din 21.12.2020 emis de Municipiul Iași şi Avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS)

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași