B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1347/2022


Aviz de oportunitate nr. 1347/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construirea parcaje supraterane, spaţii de agrement, recreaţii şi sport, funcţiuni asociate

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, bulevardul Poitiers, nr. 2

 

Suprafața totală de teren: 6.866 mp

Nr. cadastral: 162399; Carte funciară: 162399

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de teren proprietate – CNCFR

- la Sud de cale de acces şi proprietăţi private

- la Vest de teren proprietate SC Cat Construct Grup SRL şi cale de acces

- la Est de terenuri proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- parcaje supraterane, spaţii de agrement, recreaţii şi sport, funcţiuni asociate;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CM - Zona mixtă conţinand instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir), activităţi productive mici nepoluante şi locuinţe;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 – parcaje şi spaţii de agrement şi sport

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 45%

- CUT maxim: 4 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: D+P+9E

- Înălțime maximă la cornişă de 35 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1253 din 17.05.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași