B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064 Fix: +40-232-267582; Fax: +40-232-211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro


Aviz de oportunitate nr. 1348/2022


Aviz de oportunitate nr. 1348/2022

emis în vederea elaborării P.U.Z. pentru:

 

Obiectiv: Construire ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, spaţii comerciale, birouri, parcare subterană şi supraterană

Localizare: intravilanul Municipiului Iaşi, strada Sergent Grigore Ioan, nr. 7

 

Suprafața totală de teren: 18.251 mp

Nr. cadastral: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

Carte funciară: 126588, 126583, 126591, 126532, 121336, 126576

 

Condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat:

- la Nord de cartier Dream Village şi cale de acces

- la Sud de cale de acces - strada Tabacului

- la Vest de pârâul Rediu

- la Est de cale de acces şi terenuri proprietate privată

 

2. Categorii funcționale și eventuale servituți:

- locuinţe colective, inclusiv locuinţe în regim hotelier; spaţii de birouri şi funcţiuni complementare; spaţii comerciale şi funcţiuni complementare acestora; spaţii pentru alimentaţie publică şi bunuri de primă necesitate în regim de supermarket sau magazine de cartier; spaţii pentru activităţi comerciale şi sevicii publice, servicii sociale, colective şi personale, inclusiv medicale

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. aprobate: UTR Ai3 - Unităţi industriale mici şi mijlocii, unităţi manufacturiere şi unităţi terţiare

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR 1 (CM) – zona mixtă conţinând locuinţe colective, instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective şi personale, comerţ hoteluri, restaurante, loisir)

 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT maxim: 40%

- CUT maxim: 4 mp.ADC/mp.teren

- Număr de niveluri propuse: 2S+P+M+28E+Eth

- Înălțime maximă la cornişă/atic de 115 m măsurată în punctul cel mai înalt al terenului natural în zona construită

 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- Se va respecta H.C.L. nr. 425/2007

 

5. Capacitățile de transport admise

- Capacităţile de transport propuse se vor supune avizării Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Iași și Biroului Poliției Rutiere Iași

Se va avea în vedere posibilitatea încheierii unui parteneriat public privat sau protocol, după caz, cu UAT Municipiul Iaşi în vederea modernizării cel puţin a drumurilor perimetrale aferente terenului reglementat

 

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 2059 din 06.09.2021 emis de Municipiul Iași

 

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului

- Se va respecta H.C.L. nr. 51/28.02.2013.

 

 

Primar: Mihai Chirica

Arh. Șef: Raluca Andreea Mocanu


RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

Evenimente în Iași